Zmiana nazwy firmy nieraz jest konieczna, choć niesie za sobą wiele formalności. Trzeba wprowadzić korekty we wszystkich dokumentach, co także może wpłynąć na umowy z partnerami. Co powinieneś wiedzieć na temat tego typu operacji? Dowiedz się więcej z tekstu!

Nazwa to oczywiście niezbędny element dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Czasami nazwy firm rządzą się określonymi prawami. Przykładowo – prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga umieszczenia imienia i nazwiska przedsiębiorcy. Rejestr wszystkich nazw prowadzi Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), która zajmuje się także weryfikowaniem poprawności rejestrowanych informacji. To właśnie w tej instytucji powinna zostać zarejestrowana zmiana nazwy firmy. Rzecz jasna, procedura ma swoje charakterystyczne etapy, które prześledzimy w tym artykule. Sprawdź, jak zmienić nazwę firmy!

Kiedy zmiana nazwy firmy może się okazać konieczna?

Procedura zmiany nazwy czasami potrafi zająć naprawdę dużo czasu, dlatego zazwyczaj dokonuje się jej w wyjątkowych przypadkach. Może ona nastąpić na przykład wtedy, gdy firma chce się odciąć od poprzedniej działalności. Czasami może nastąpić po przejęciu przedsiębiorstwa przez inną osobę, która chce podkreślić zmiany. W innych przypadkach może dojść do zarejestrowania innej firmy o podobnej nazwie. Czasami jest to działanie nieświadome, czasami zaś ma na celu zdyskredytowanie konkurencji. Wartym zaznaczenia faktem jest to, że zmiana nazwy firmy nie wymaga uzasadnienia.

Co musi zawierać nazwa firmy?

Mimo że CEIDG nie może zbytnio ingerować w nazwę działalności gospodarczej, to istnieje kilka wymogów, które musi spełniać tytuł:

  • powinien podpowiadać profil działalności;
  • nie może wprowadzać w błąd;
  • nie może zawierać słów wulgarnych ani obraźliwych.

O co chodzi z profilem działalności? Nazwanie sklepu z częściami samochodowymi „Cukiernia J. Kowalski” może skończyć się negatywnym rozpatrzeniem wniosku. Oprócz tego tytuł nie może zawierać żadnych słów wulgarnych ani obraźliwych, szczególnie uderzających w jakieś osoby czy grupy społeczne. Ponadto, właściwe ministerstwo może wskazać inny powód nieprawidłowej nazwy i zobowiązać właściciela do zmiany.

Zmiana nazwy firmy – CEIDG lub stacjonarnie

Jak zmienić nazwę firmy? Cała procedura powinna rozpocząć się od złożenia wniosku do urzędu gminy osobiście lub przez pocztę. Możesz to także załatwić przez internet. Zmiana nazwy firmy online jest dużo wygodniejsza od stania w kolejkach w urzędach, dlatego warto zdecydować się na tę opcję. Wystarczy zalogować się na stronie CEIDG za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Musisz następnie zamieścić wniosek ze zmianą nazwy oraz datą jej dokonania, ponieważ każdy przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować wniosek do CEIDG w przeciągu 7 dni od złożenia go.

Zmiana nazwy spółki w zależności od profilu działalności

Różne rodzaje spółek wymagają często różnych kroków prawnych, które muszą zostać podjęte przy rejestrowaniu zmienionej nazwy. Przedstawiamy różne typy spółek i konieczne dla nich działania.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jako że działanie tego typu przedsiębiorstwa opiera się na współpracy wspólników, to do zmiany nazwy firmy konieczne jest wspólne podjęcie uchwały zmieniającej nazwę. Musi ona mieć formę aktu notarialnego złożonego do KRS. Zmiana umowy następuje poprzez formularz KRS-Z3, który zawiera dane o zmianie. Musi on być złożony najpóźniej 7 dni po podjęciu uchwały. Należy ponadto dostarczyć do Urzędu Skarbowego specjalne formularze aktualizacyjne. Jeśli prowadzisz działalność, pamiętaj, że każda spółka tego typu musi mieć w nazwie swój rodzaj.

Spółka komandytowa

Każde przedsiębiorstwo tego typu musi zawierać w nazwie imię i nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza. Nie można za to zamieszczać danych komandytariusza. Oprócz tego (podobnie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) należy pamiętać o dodaniu do nazwy rodzaju prowadzonej działalności. Dopuszczalna jest tu forma skrócona (sp. k.). Uchwałę dotyczącą zmiany nazwy podejmuje zgromadzenie wspólników i następnie procedura wygląda tak, jak w przypadku innych rodzajów działalności.

Spółka akcyjna

Ten rodzaj działalności gospodarczej również wymaga zaznaczenia rodzaju działalności i najczęściej bywa spotykany skrót S.A., ponieważ jego rozwinięcie nie jest konieczne. Rejestracja zmiany nazwy firmy wygląda analogicznie do powyżej opisanych przykładów, aczkolwiek różni się sposób podejmowania uchwały. Zamiast umowy spółki walne zgromadzenie członków przegłosowuje bowiem statut spółki. W przypadku pozostałych elementów pozostają one niezmienne i pamiętać należy przede wszystkim o terminowym wypełnieniu wszystkich wniosków.

Nowa nazwa firmy a umowy z kontrahentami

W przypadku umów zawieranych z różnego rodzaju partnerami kluczowy jest rodzaj zawartego porozumienia oraz jego treść. W przypadku zapisów, które wymagają podpisów obu stron, w razie wszelkiej zmiany najlepiej jest sporządzić dodatkowy aneks. Powinien on rozwiać wszystkie wątpliwości. Warto tu zaznaczyć, że zmiana nazwy działalności gospodarczej nie zmienia samego podmiotu, a zatem nie zawsze trzeba korygować wszystkich umów. Czasami wystarczy zatem poinformowanie kontrahentów przez telefon, mailowo lub podczas rozmowy z nimi.

Jak zmienić nazwę firmy? Urząd Skarbowy

Sama zmiana nazwy firmy nie podlega żadnej opłacie do skarbówki ani żadnego innego podmiotu. Trzeba jednak zgłosić i zarejestrować ją w odpowiednich podmiotach wnioskiem np. CEIDG-1. Nieprzekraczalny termin, do którego musisz poinformować ZUS i Urząd Skarbowy, to 7 dni od zmiany danych. Aktualizacji powinny podlegać także wszystkie wystawione na dotychczasową nazwę faktury wraz z pieczątkami wszystkich członków przedsiębiorstwa. Innym miejscem, do którego powinno się wnieść informację o zmianach, jest bank, w którym firma rozlicza się z działalności i ją prowadzi.

Zmiana nazwy firmy może nastąpić z wielu różnych powodów. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i się na nią decydujesz, musisz pamiętać przede wszystkim o wymyśleniu dobrej i zgodnej z przepisami nazwy. Równie istotne jest terminowe dostarczenie wszystkich odpowiednich dokumentów. Nie należy również zapominać o ewentualnych partnerach biznesowych i kontrahentach, których powinieneś poinformować o zmianach.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumunii

Rejestracja spółki w Rumunii, która oferuje 1% podatku przychodowego do 1 mln euro rocznie, staje się coraz popularniejsza wśród polskich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy przenoszą firmę za granicę, jak i tych rozszerzających działalność operacyjną. Zmiana nazwy spółki w Rumunii wiąże się z koniecznością wykazania braku zaległości w stosunku do rumuńskiego urzędu skarbowego. Oprócz zmiany statutu spółki odpowiednią uchwałą wspólników, wniosek musi być złożony do ONCR, czy odpowiednika polskiego krajowego rejestru sądowego.

Archiwum: lipiec 2021
zmiana nazwy firmy