Czy dwie firmy mogą nazywać się tak samo?

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że nazwa to jeden z najistotniejszych elementów firmy.