ZUS ma wiele instrumentów, które pozwalają na kontrolę podatkową mieszkańców Polski. Zaświadczenie A1 dotyczy potwierdzenia dotyczącego zabezpieczeń społecznych w kraju oraz osób podlegających obowiązkowi opłacania składek w innych państwach.

Zaświadczenie A1 wydawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, aby potwierdzić, jakiemu ustawodawstwu zabezpieczenia społecznego podlega konkretna osoba oraz czy podlega przepisom, które generują konieczność opłacania składek poza granicami kraju. Formularz A1 jako poświadczenie ZUS jest potrzebne osobom, które planują pracę poza terytorium Polski. Aby wygenerować dokument A1, możesz skorzystać z internetowego kreatora wniosków ZUS. To zaświadczenie przydaje się w wielu sytuacjach – zarówno kiedy planujesz pracę za granicą, jak i wtedy, kiedy realizujesz działania jako przedsiębiorca w Polsce i poza granicami kraju.

Zaświadczenie A1 – kto je wydaje i komu?

W Polsce instytucją odpowiedzialną za wydawanie zaświadczenia A1 odpowiedzialny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ten dokument dotyczy zarówno osób prowadzących własną działalność gospodarczą, jak i osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jako samozatrudniony musisz mieć aktualne zaświadczenie A1 jeśli chcesz wykonywać usługi na rzecz zagranicznych klientów. Pamiętaj, że rodzaj zaświadczenia A1 jest zależny od tego, jaki rodzaj działalności prowadzisz.

Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dobrym przykładem będzie kierowca międzynarodowy. Osoba pracująca na tym stanowisku poza terenem Polski musi zdobyć od ZUS zaświadczenie A1. W takiej sytuacji zostaniesz uznany jako pracownik delegowany, a więc musisz potwierdzić ustawodawstwo dotyczące zakresu ubezpieczeń społecznych na zaświadczeniu A1. Uwaga! Kierowca będzie zobowiązany do przewożenia ze sobą aktualnego dokumentu A1.

Zaświadczenie A1 – wzór

Wzór zaświadczenia A1 dzieli się na kilka sekcji. W pierwszej kolejności uzupełniane są dane osobowe posiadacza takie, jak: 

 • numer identyfikacyjny;
 • imiona;
 • nazwiska;
 • data i miejsce urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • dokładny adres.
zaświadczenie a1 zrzut ekranu 1

Kolejna sekcja dotyczy ustawodawstwa państwa członkowskiego mającego zastosowanie dla danej osoby. W tym przypadku informacje dotyczą państwa członkowskiego, daty rozpoczęcia i zakończenia ustawodawstwa oraz inne informacje.

zaświadczenie a1 zrzut ekranu 2

W dalszych sekcjach znajdują się informacje na temat twojego statusu w zakresie ustawodawstwa, a także informacje o pracodawcy lub pracy na własny rachunek.

zaświadczenie a1 zrzut ekranu 3

Konieczne jest także podanie informacji o nazwie firmy, kody przedsiębiorstwa (lub statków dla pracujących marynarzy), gdzie będziesz zatrudniony. Dotyczy to także adresów miejsc pracy najemnej lub na własny rachunek w państwie przyjmującym. 

zaświadczenie a1 zrzut ekranu 4

Ostatni element zaświadczenia to po prostu dane instytucji, która wypełniła formularz, czyli podstawowe informacje: 

 • nazwa;
 • adres;
 • identyfikator instytucji;
 •  kontakt;
 • data wypełnienia;
 • podpis wraz z pieczęcią.
zaświadczenie a1 zrzut ekranu 5

Zaświadczenie A1 – na jaki okres jest wydawane?

Formularz A1 od ZUS wystawiany jest jednorazowo, czyli ostatecznie lub tymczasowo. Dokumenty wydawane tymczasowo obowiązują najczęściej tak długo, jak wykonywana jest praca w danym państwie. W zaświadczeniu należy potwierdzić, że pracownik jest oddelegowany do pracy lub wykonuje ją w kilku państwach członkowskich. Uwaga! Dla pracowników floty morskiej formularz jest nieco obszerniejszy, aniżeli dla innych typów działalności zarobkowej.

Archiwum: wrzesień 2022
Zaświadczenie A1