Czas pracy 2024. Wykaz dni wolnych

Na podstawie wymiaru czasu pracy ustala się plan pracy.