Wskaźnik WIRD zamiast WIBOR® – decyzja Komitetu NGR

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej określił, że indeks WIRD stanie się alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej.