Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej określił, że indeks WIRD stanie się alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Co zmieni w sytuacji kredytobiorców wprowadzenie WIRD zamiast WIBOR®? Dowiedz się więcej!

WIRD, czyli Warszawski Indeks Rynku depozytowego, ma stać się alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. W przyszłości WIRD ma całkowicie zastąpić obecnie stosowany WIBOR®. Kiedy taka zmiana wejdzie w życie? Jak działają obydwa wskaźniki i czym się różnią? Czy decyzja Komitetu NGR będzie oznaczać duże zmiany dla kredytobiorców? Tego dowiesz się z naszego artykułu!

Wskaźnik WIBOR® – co należy o nim wiedzieć?

WIBOR®, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, jest stopą procentową, której banki używają przy udzielaniu pożyczek innym komercyjnym bankom. Liczy się ją jako średnią arytmetyczną wielkości oprocentowania w największych krajowych instytucjach bankowych, ale z odrzuceniem skrajnych wartości. Stawki aktualizowane są w dni robocze o godzinie 11:00 w procesie fixingu WIBOR®. Wartość WIBOR® musi mieścić się w określonych widełkach, które zależą od stopy lombardowej i stopy depozytowej. Te wyznaczane są przez Radę Polityki Pieniężnej. Jest jednak także alternatywny wskaźnik – WIRD (zamiast WIBOR® ma zostać wprowadzony w niedalekiej przyszłości). Właśnie o nim wspomnimy poniżej i porównamy go z dotychczasowym.

WIRD – czym jest nowy wskaźnik referencyjny?

WIRD, czyli Warszawski Indeks Rynku Depozytowego, został alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym. Opracowano go na podstawie transakcji depozytowych, które zawierane są przez podmioty przekazujące dane instytucjom finansowym oraz dużym firmom. Średnia stopa procentowa ważona wolumenem – tak skrótowo określić można indeks WIRD. Indeks ustalany jest jako średnia stopa procentowa ważona wolumenem. Oblicza się go, biorąc pod uwagę zbiór transakcji poddany dwustronnej korekcie poprzez odcinanie na obu końcach rozkładu dziennego stóp transakcji odsetka łącznej sumy wolumenu wszystkich transakcji z tego samego dnia.

WIRD nowym wskaźnikiem stóp procentowych. Decyzja Komitetu NGR

Już od dłuższego czasu mówiło się o tym, że inny wskaźnik może zastąpić WIBOR®. Początkowo planowano wskaźnik zastąpić stawką POLONIA, ostatecznie jednak wybrano indeks WIRD. Ten scenariusz przepowiadało wielu ekspertów. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej dokonał wyboru spośród trzech propozycji:

  • WIRD;
  • WIRF;
  • WRR.

Pod uwagę wzięto między innymi:

  • zasób informacyjny związany z liczbą transakcji oraz ich wartością;
  • ryzyko, jakie stanowi nieustalenie wskaźnika w niektórych dniach;
  • publikacja wskaźnika w terminach, które odpowiadają potrzebom rynku finansowego.

Indeksy WIRD i WIRF stworzone zostały przez GPW Benchmark. Oba te wskaźniki są podobne, ale WIRD dodatkowo określa średnie oprocentowanie i bierze pod uwagę nie tylko instytucje finansowe, lecz także duże przedsiębiorstwa. To między innymi dlatego WIRD został wybrany decyzją Komitetu NGR. WIRD uwzględnia wyłącznie transakcje depozytów o terminie zapadalności O/N (overnight), które są niezabezpieczone.

WIRD zamiast WIBOR® – od kiedy?

Ustawa zawierająca przepisy dotyczące wyznaczenia zamiennika dla WIBOR® weszła w życie w lipcu 2022 roku. Data wprowadzenia wskaźnika WIRD zamiast WIBOR® zostanie ustalona rozporządzeniem krajowym. Wcześniej rząd zapewniał, że reforma wejdzie w życie od początku 2023 roku. Pod uwagę brany jest niewielki okres przejściowy, w którym jednocześnie będą funkcjonowały zarówno WIBOR®, jak i WIRD.

Czy nowy wskaźnik pomoże kredytobiorcom?

WIRD to stawka wolna od ryzyka, które wiąże się z pozyskiwaniem pieniędzy na rynku finansowym. Taka stawka obarczona jest marżą kredytową, która pokrywa ryzyko kredytobiorcy. Właśnie w ten sposób określane będzie oprocentowanie kredytów. Symulacje wskazują, że indeks WIRD będzie niższy od WIBOR®. WIRD jest wskaźnikiem jednodniowym, czyli overnightowym, zatem kredytobiorcy wysokość raty poznają więc w dniu, w którym przypada termin jej spłaty. Zmiana wysokości rat nie będzie jednak zbyt znacząca, ponieważ prawo europejskie mówi, że nie powinna ona znacznie odbiegać od poziomu stawki referencyjnej. 

Dla kredytobiorców powinno być ważne to, że WIRD był w ostatnim czasie niższy od używanych do tej pory wskaźników WIBOR® 3M i WIBOR® 6M. Mimo wszystko, tak jak wspominaliśmy wcześniej, zmiana ta nie powinna odbić się znacząco na kredytach, bo przed drastycznymi wahaniami chroni prawo europejskie. 

Archiwum: wrzesień 2022
Wskaźnik WIRD