Bez wątpienia mają one ogromną wartość dla całej ludzkości, ale i można je rozpatrywać pod kątem walorów inwestycyjnych. Instrumenty oparte na surowcach i one same mogą być obiektem zainteresowania nowych i doświadczonych inwestorów. Trzeba tylko wiedzieć, w jaki sposób w nie inwestować, by ryzyko inwestycyjne było możliwie jak najmniejsze, a zyski potencjalnie możliwe do uzyskania – najwyższe. Sprawdź, na czym polega inwestowanie w surowce i czy rzeczywiście warto obrać taką strategię i dywersyfikować portfel inwestycyjny właśnie w oparciu o szeroko rozumiane surowce.

Najważniejsze rodzaje surowców inwestycyjnych

Surowce to nic innego jak materiały przeznaczone do dalszej obróbki, celem wyprodukowania określonego produktu końcowego. Wykorzystywane są one w przeróżnych gałęziach gospodarki – przy produkcji, w przemyśle lotniczym, kosmicznym, czy przemyśle ciężkim, w energetyce czy też w rolnictwie. Każdy z inwestorów ma szansę na znalezienie takiej kategorii aktywów w gronie surowców, które będą mu najlepiej odpowiadały pod względem lokowania środków inwestycyjnych. Najpopularniejsze surowce można podzielić na trzy główne kategorie:

  • Surowce rolne,
  • Metale szlachetne,
  • Surowce przemysłowe.

Do grupy surowców rolnych wlicza się zboża, w tym pszenicę, żyto, jęczmień czy kukurydzę, ale i kawę, kakao, cukier, czy mleko i bawełnę. Metale szlachetne to wbrew pozorom nie tylko złoto, ale i srebro i pallad. Największą grupę stanowią z kolei metale przemysłowe, jak miedź, węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, cynk i tym podobne.

Jak inwestować w surowce?

Złoto czy srebro postrzegane są przez inwestorów jako bezpieczna przystań inwestycyjna na trudne czasy, kiedy na rynku walutowym czy na giełdzie papierów wartościowych notowane są wyraźne spadki. Jednak nie można postrzegać surowców, w tym metali szlachetnych, jako inwestycji całkowicie bezpiecznych. Inwestycje w surowce związane są z podejmowaniem pewnego ryzyka, ale jeśli dobrze zdywersyfikujesz portfel swoich aktywów na rynku surowców, masz szansę na jego zniwelowanie. Zakup wielu surowców, na różnych rynkach, zmniejsza ryzyko, że w przypadku spadku wartości jednej inwestycji, twój kapitał zostanie zredukowany niemal do zera.

Inwestor ma do wyboru wiele różnego rodzaju inwestycji, które opierają się na surowcach. Może kupować je w fizycznej postaci, ale rzadko kiedy ma to miejsce, zwłaszcza w przypadku inwestorów indywidualnych, drobnych. Kupowanie ropy naftowej wymaga posiadania odpowiednich narzędzi do jej składowania, transportu i obrotu, a tym zajmują się głównie spółki paliwowe, a nie inwestorzy.

Ci z kolei mogą zainwestować np. w fundusze na kilka różnych surowców, kupujących ich jednostki uczestnictwa. Prowizja za zarządzanie takimi funduszami ponoszona przez kupujących ich jednostki, jest kosztem inwestycji, jaki ponosi dana osoba czy podmiot. Z niższym prowizjami mamy do czynienia w przypadku ETF-ów, czyli funduszy także inwestujących na rynku surowców. Zakup jednostek ETF i sprzedaż w wybranym momencie pozwala nawet w ciągu kilku tygodni na wypracowanie pożądanej stopy zwrotu.

Prócz funduszy, inwestor może inwestować w akcje spółek wydobywczych, gdzie zarabia na surowcach wydobywanych przez takie firmy, ale i na zwiększaniu wartości spółki na rynku giełdowym. Podejmuje też ryzyko, że spółka w wyniku nieprawidłowego zarządzania może utracić płynność finansową, a nawet być zmuszona do ogłoszenia upadłości, co drastycznie zmniejszy wartość jej walorów notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Istnieją też instrumenty pochodne na rynku surowców, np. kontrakty na różnice kursowe CFD. Na takich instrumentach nie tylko zarabiasz na rynku surowców, ale możesz zwiększyć swoje potencjalne zyski z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Wiąże się ona także z koniecznością podjęcia zwielokrotnionego ryzyka straty. Dowiedz się więcej: https://www.xtb.com/pl/edukacja/rynek-surowcow 

Archiwum: czerwiec 2023