Jeśli chodzi o świadectwo pracy, umowa zlecenia i umowa o pracę różnią się diametralnie. Jednak mimo tego zleceniodawca ma możliwość wystawienia zaświadczenia, które będzie stanowiło potwierdzenie zatrudnienia. Dowiedz się więcej!

Świadectwo pracy wydawane jest w przypadku umowy o pracę. Właśnie tego typu umowę podpisuje się w sytuacji, gdy występuje stosunek pracy. Pracodawca powinien zatrudnionemu wystawić świadectwo w ciągu 7 dni od zakończenia stosunku pracy. Czy zleceniobiorcy mogą otrzymać zaświadczenie podobne do świadectwa pracy? Umowa zlecenie to popularna forma zatrudnienia, dlatego ta kwestia interesuje wiele osób. Jeśli do nich należysz, czytaj dalej!

Świadectwo pracy – co zawiera dokument?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, co uwzględnia świadectwo pracy. Dokument, który zawiera informacje dotyczące okresu oraz rodzaju wykonywanej pracy. Informuje on o tym, jakie stanowisko piastował pracownik. Podaje się tam również dane dotyczące zakończenia współpracy i okoliczności, w których wygasł stosunek pracy. Konieczne jest podanie również uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego, które przysługiwały pracownikowi.

Świadectwo pracy – umowa zlecenie. Czy może być wystawione?

Wiesz już, czym jest świadectwo pracy. Umowa zlecenia nie jest oczywiście umową o pracę. Nie reguluje jej Kodeks pracy, lecz Kodeks cywilny. Umowa zlecenia nie jest formalnie związana z etatową pracą, a jest to wyłącznie umowa o świadczenie usługi na rzecz zleceniodawcy. Osobie, która zatrudniona jest na umowie zlecenie, nie przysługują prawa i przywileje związane z pracą etatową. Mowa tutaj choćby o płatnym urlopie. Świadectwo pracy w takiej formie, w jakiej występuje przy umowie o pracę, także nie może być wystawione przy takiej formie zatrudnienia. Czy istnieje jakaś alternatywa?

Jak otrzymać zaświadczenie o pracy?

Zleceniobiorca w każdej chwili może zwrócić się do swojego zleceniodawcy z prośbą o wystawienie zaświadczenia. Taki dokument potwierdzi wykonywane na rzecz firmy zleceniodawcy usługi. Na tego rodzaju zaświadczeniu mogą znaleźć się elementy, które widnieją na umowie o pracę. Znajdą się tam informacje dotyczące opłatach na składki ubezpieczenia społecznego, ale również dane o długości trwania umowy zlecenia. Jest to istotne dla zleceniobiorcy, ponieważ na tej podstawie będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub inne wsparcie.

Dodatkowe informacje o zaświadczeniu

Choć taki dokument nie ma statusu świadectwa pracy, umowa zlecenia może być uzupełniona poprzez powyżej opisane zaświadczenie. Na wystawianym przez zleceniodawcę druku znajdują się informacje o:

  • wysokości otrzymywanego przez zleceniobiorcę wynagrodzenia;
  • odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składkach;
  • odprowadzanym przez zleceniobiorcę podatku dochodowym;
  • całkowitej długości trwania umowy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.

O ile w przypadku umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany do wystawienia świadectwa pracy w ciągu 7 dni od zakończenia współpracy, o tyle zleceniodawca już takiego obowiązku nie ma.

Zaświadczenie o pracy na umowie zlecenie może okazać się istotne w kontekście starań o zasiłek. Zleceniodawca może wystawić zleceniobiorcy tego rodzaju dokument, nie ma on jednak odgórnego terminu, w którym musiałby to zrobić. Zaświadczenie, które wystawiane jest przez zleceniodawcę, różni się od świadectwa pracy. Umowa zlecenia uwzględnia bowiem zleceniodawcę, a nie pracodawcę, co rzutuje na wiele innych kwestii, w tym powyżej opisaną.

Archiwum: sierpień 2022
świadectwo pracy umowa zlecenie