Świadectwo pracy – umowa zlecenie

Jeśli chodzi o świadectwo pracy, umowa zlecenia i umowa o pracę różnią się diametralnie.