Podatki

Sp. z o.o. – podatek CIT i nie tylko. Poznaj opodatkowanie spółki z o.o.

Wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie sp. z o.o. Podatek jest nieodłącznym elementem prowadzenia firmy. Jeśli planujesz otworzyć swój biznes, powinieneś wiedzieć, z jakimi formalnościami wiąże się założenie spółki. Przybliżamy kwestie podatkowe w 2022 roku.

W przypadku sp. z o.o. podatek CIT jest obowiązkowy. Nie da się zaprzeczyć, że spółka z o.o. cieszy się sporą popularnością wśród przedsiębiorców rozwijających swoje biznesy. Z pewnością dużą zaletą jest to, że aby ją założyć nie trzeba mieć bardzo dużego kapitału. Jednak wiele osób obawia się podwójnego opodatkowania. Jaka jest różnica między spółką z o.o. a jednoosobową działalnością gospodarczą? Jakie są koszty działalności? Jak rozliczyć podatek w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Ile wynosi stawka CIT dla tego rodzaju spółki? Czy Polski Ład coś zmienił w tej kwestii? Sprawdź!

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Na wstępie warto zaznaczyć, że omawiana spółka jest spółką kapitałową, posiadającą osobowość prawną. Można powiedzieć, że jest odrębnym bytem prawnym od swoich udziałowców. Warto dodać, że to jedna z najpopularniejszych form działalności, zaraz obok JDG. Przepisy kodeksu spółek handlowych regulują funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sp. z.o.o. – CIT i nie tylko

To właśnie spółka z o.o. jest płatnikiem CIT. W przypadku tej należności może obowiązywać jedna z dwóch stawek. Standardowa wynosi 19%, natomiast obniżona zaledwie 9%. Daninę oblicza się go dochodu, czyli przychodów pomniejszonych o koszty. W przypadku obniżonej kwoty obowiązuje pewien limit. Mogą z niej skorzystać wyłącznie podatnicy, których przychód w danym roku podatkowym nie przekroczył 2 mln euro. To jednak nie wszystko. W przypadku spółki obowiązuje też PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. Tę daninę płacą wspólnicy wypłacający swoje dywidendy. W przypadku spółki z o.o. podatek ten wynosi 19%.

Czym jest podatek CIT?

CIT, czyli Corporate Income Tax, to podatek liczony od dochodu osób prawnych. To kluczowy rodzaj daniny zasilającej budżet państwa. Dotyczy między innymi:

 • osób prawnych;
 • spółek w organizacji;
 • jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej;
 • spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd w Polsce;
 • spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd w Polsce;
 • spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd w Polsce;
 • podatkowych grup kapitałowych;
 • spółek, które nie mają osobowości prawnej.

Podatek CIT, podobnie jak PIT, jest opłacany do urzędu skarbowego w formie zaliczek. Można wybrać miesięczną formę rozliczenia lub kwartalną. W przypadku pierwszej opcji zaliczki należy wpłacać do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Z kolei przy rozliczeniu kwartalnym zaliczki należy wpłacać do 20. dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Sp. z o.o. – podatek od osób prawnych

Chcesz bliżej się przyjrzeć kwestiom rozliczeń w spółce z o.o.? Podatek CIT dotyczy dwóch źródeł przychodu. Pierwsze to zyski z przychodów kapitałowych, czyli z obrotu papierami wartościowymi, a także dywidendy. Natomiast drugie źródło to po zazwyczaj po prostu zyski ze sprzedaży. Warto podkreślić, że zyski z przychodów kapitałowych zawsze są opodatkowane standardową stawką 19%. Nie można w tym przypadku skorzystać z obniżonej.

Kto może skorzystać z obniżonej stawki?

Wspomniana obniżona stawka podatku CIT wynosi zaledwie 9%. Nie da się ukryć, że jest to bardzo korzystna opcja dla przedsiębiorców, jednak nie wszyscy mogą z niej skorzystać.

Trzeba spełnić określone warunki:

 • obniżona stawka przewidziana jest dla nowych podatników CIT;
 • limit przychodu spółki w danym roku podatkowym wynosi 2 mln euro, przeliczony według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku danego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 złotych.

Jeśli rozważasz założenie spółki z o.o., podatek i jego rozliczenie warto skonsultować z księgowym, a także doradcą podatkowym. Specjaliści w swoich dziedzinach z pewnością będą w stanie wyjaśnić ci wszelkie niejasności i wspólnie wybierzecie najkorzystniejszą opcję.

Czym jest podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.?

W przypadku spółki z o.o. bardzo często mówi się o podwójnym opodatkowaniu. Zastanawiasz się, na czym to polega? Chodzi o to, że najpierw od dochodu spółki jest naliczany podatek dochodowy od osób prawnych wynoszący 19%. Następnie wspólnicy, chcący dokonać wypłaty dywidendy, muszą zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, który również wynosi 19%.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania spółki z o.o.?

Zastanawiasz się, jak uniknąć obowiązku płacenia podwójnego podatku i jak rozliczać podatek w spółce z o.o.? Najlepszym sposobem jest wypłata środków tak, aby stanowiły one koszt uzyskania przychodu dla spółki. Do takich kosztów można zaliczyć między innymi:

 • wynajem powierzchni;
 • wypłacenie środków na podróże, delegacje, szkolenia, obowiązki prezesa lub członka zarządu spółki, a także zatrudnienie na umowę o dzieło.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o.

Co jeszcze warto wiedzieć o spółce z.o.o.? Podatek to nie wszystko. Zakładając spółkę tego rodzaju, przede wszystkim trzeba ją zarejestrować w KRS, co wiąże się z pewnymi kosztami. Warto także wspomnieć o tym, że trzeba skorzystać z usług księgowego, który poprowadzi pełne księgi rachunkowe. To również wiąże się ze sporymi kosztami i koniecznością korzystania z usług wykwalifikowanych osób zajmujących się prowadzeniem dokumentacji firmy. Jednak zdecydowanie warto oddać te kwestie w ręce specjalistów, jeśli przedsiębiorca nie ma wystarczającej wiedzy na ten temat. Poza uniknięciem pomyłek to także oszczędność czasu, który można wykorzystać na rozwój firmy.

Opisana forma prowadzenia działalności jest bardzo często wybierana wśród przedsiębiorców. Znasz już bliżej sposób rozliczania się w spółce z.o.o. Podatek nie powinien być więc wyzwaniem.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz