Pożyczki unijne to szeroka ofert wsparcia dla przedsiębiorców, zarówno tych, którzy zakładają nową działalność gospodarczą, jak i doświadczonych właścicieli firm szukających dodatkowego finansowania. Sprawdź, gdzie znaleźć informacje!

Warto dodać, że z oferty pożyczek unijnych mogą skorzystać również wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe, związki wyznaniowe i organizacje pozarządowe. Dla każdej z tych grup przygotowana jest odrębna oferta. 

Pożyczki unijne — gdzie znaleźć informacje? 

Szczegółowe informacje na temat pożyczek unijnych są udostępniane na rządowych stronach regionalnych, stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, stronie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz stronie Banku Gospodarki Krajowej. Na tych stronach zawsze warto zweryfikować dane dotyczące programu, tj. zasady i warunki, które określa dana pożyczka. W dużej mierze programy pożyczek są dzielone według zasad regionalnych, co oznacza, że warunki mogą różnić się zależnie od województwa, w którym zarejestrowany jest aplikant. 

Pożyczka płynnościowa 

Jedną z ważniejszych informacji dla przedsiębiorców jest istnienie unijnej pożyczki płynnościowej. Płynnościowe pożyczki unijne to finansowane z funduszy europejskich kredyty kierowane do przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z wybuchem pandemii koronawirusa. Budżet programu wynosi aż 400 mln złotych, przy czym właściciele firm mogą ubiegać się o pożyczkę o maksymalnej wysokości 15 mln złotych. Zaletą programu jest zupełna bezkosztowość pożyczki, co oznacza, że spłaca się jedynie raty kapitałowe, a do sumy nie są doliczane odsetki. Pożyczka płynnościowa może być również łączona z innymi rozwiązaniami pomocowymi. 

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

W ramach funduszy unijnych można uzyskać również pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Udzielana jest ona obecnie we wszystkich regionach Polski i współfinansowana razem z Bankiem Gospodarki Krajowej. Są to przede wszystkim mikropożyczki (do 100 tysięcy złotych) oraz pożyczki o wyższej sumie, przy czym jednemu przedsiębiorcy może być udzielone maksymalnie 15 000 000 złotych. Pożyczki unijne na rozpoczęcie bądź rozkręcenie działalności gospodarczej kierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które są obecne na rynku nie dłużej niż 3 lata. Również tutaj zasady są preferencyjne, co oznacza, że pożyczka ma korzystniejsze oprocentowanie niż większość ofert bankowych bądź pozabankowych, nie wiąże się też z kosztami prowizji. Oprocentowanie przy kredytach unijnych waha się obecnie od 3,42% do 4,2% w zależności od profilu (wielkość, staż, branża) firmy, okres spłaty wynosi z kolei maksymalnie 7 lat. Koszty pozyskane z pożyczki unijnej są kwalifikowane, co oznacza, że pieniądze muszą być wydane na konkretny cel związany z przedsiębiorstwem. Mogą być to między innymi: 

  • wdrażanie nowoczesnych technologii; 
  • zakup środków trwałych; 
  • realizacje innowacyjne; 
  • rewitalizacja; 
  • termomodernizacja; 
  • bieżąca działalność gospodarcza potrzebna dla płynności finansowej. 
Zobacz także  Kredyt dla firm na start – czy warto się na niego zdecydować?

Pożyczki unijne — rodzaje 

Wymienione powyżej pożyczki to jedynie dwa rodzaje z wielu dostępnych form pożyczki unijnej dla przedsiębiorstw. Udzielane są również wsparcia w rodzaju pożyczki na termomodernizację, pożyczki dla MŚP, pożyczki dla start-upów, pożyczki innowacyjnej czy pożyczki na wejście kapitałowe. Rodzaj oraz szczegółowe warunki instrumentu finansowania będą tutaj zależne od regionu, w którym zarejestrowane jest przedsiębiorstwo — warto więc zapoznać się z informacjami bezpośrednio na stronie BGK.

pożyczki unijne