Zmiany 2022

Podwyżki dla nauczycieli 2022 – jak wzrosła pensja po rozporządzeniu? Jakie są zapowiedzi na 2023 rok?


4.5/5 - (12 votes)

Rozwiązanie, które zostało zaproponowane przez rząd, nie satysfakcjonuje nauczycieli. Według nich obecne stawki oraz sytuacja w szkole zniechęca młodych ludzi do tego zawodu, sprawia też, że wielu pedagogów decyduje się na to, by zrezygnować z pracy w szkole publicznej. W dniu 23 sierpnia 2022 roku, po kilku miesiącach przerwy, wznowione zostały rozmowy pomiędzy związkowcami a ministrem Przemysławem Czarnkiem. Szef resortu edukacji zaproponował nowe stawki wynagrodzenia dla nauczycieli. Ile wyniosą podwyżki dla nauczycieli 2022?

Od 1 stycznia 2023 roku kwota bazowa miałaby wzrosnąć z dotychczasowych 3537 zł do 4025 zł.

Czy nauczyciele dostaną podwyżki w 2023?

Rada Ministrów, przyjmując projekt ustawy budżetowej na 2023 roku, wskazała, że nauczyciele, tak jak cała sfera budżetowa, będą mieli podniesione wynagrodzenia. Według ministra Czarnka pozwoliłoby to na 9% procentowe podwyżki wynagrodzenia pedagogów. Wysokość zarobków nauczycieli nadal uzależniona byłaby od stażu, a według nowych stawek pensje wzrosłyby nawet o 399-612 zł brutto. Zatem średnie zarobki początkujących nauczycieli w kolejnym roku miałyby wynieść 4831 zł brutto, a tych z większym doświadczeniem 7407 zł brutto.

Podwyżka wynagrodzenia nauczycieli – co wiemy o nowelizacji Karty Nauczyciela?

Podniesienie średniego wynagrodzenia pociągnęło za sobą konieczność dalszych zmian – tym razem chodzi o zwiększenie pensji nauczycieli z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Jak wyglądają podwyżki dla nauczycieli? 2022 rok przyniósł projekt nowelizacji przygotowany przez posłów PIS. Zakłada on podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% oraz podniesienie subwencji oświatowej o 1,6 mld złotych. Płaca wzrośnie o niecałe 200 zł brutto, a pierwsze zmiany nauczyciele zobaczą na koncie w czerwcu. Warto pamiętać, że na wynagrodzenie pedagogów składa się pensja zasadnicza oraz dodatki, te jednak zależą od stażu pracy i stopnia awansu zawodowego. Należy zauważyć, że początkujący nauczyciel nie otrzymuje ich dużo.

Podwyżki dla nauczycieli od września 2022

Zapowiadane są również kolejne podwyżki wynagrodzeń nauczycieli – minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oznajmił, że pensje nauczycieli wchodzących do zawodu mają zostać podniesione w sumie o 20%, za sprawą ustawy, która jest w tym momencie na etapie komitetu stałego Rady Ministrów. Kolejne zmiany mają zacząć wchodzić w życie od 1 września.

Kwota bazowa wynagrodzenia pozostaje bez zmian od 2021 roku i wynosi obecnie 3537,80 złotych. W zależności od rodzaju uprawnień (nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany) pedagog otrzymuje 100%, 111%, 144% lub 184% kwoty bazowej.

Jak zmieni się wynagrodzenie zasadnicze? Wysokość podwyżek dla nauczycieli

Średnie wynagrodzenie nauczycieli związane jest nierozerwalnie ze stopniem awansu zawodowego – na początku swojej kariery nauczyciel zarabia najmniej, wraz ze wzrostem stażu jego płaca również rośnie. Nauczyciel stażysta od 1 maja 2022 r. otrzyma o 130 zł brutto więcej, a jego wynagrodzenie wyniesie 3079 zł brutto. Do tej pory stażysta otrzymywał na konto 2949 zł brutto, a zatem jego pensja była niższa niż minimalne wynagrodzenie wynoszące 3010 zł brutto. Nauczyciel kontraktowy dostawał 3034 zł brutto, wraz z wejściem w życie zmian jego wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 3034 zł brutto. Jeszcze inaczej wygląda wynagrodzenie nauczyciela mianowanego – tu obserwujemy wzrost o 152 zł, z 3445 zł na 3597 zł brutto. W przypadku nauczycieli dyplomowanych podwyżka wyniesie 178 zł brutto, a płaca to 4224 zł (podniesienie z poziomu 4046 zł brutto).

Czy wszyscy nauczyciele dostali podwyżki?

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pedagodzy, których dotyczą podwyżki, czyli nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym, są najliczniejszą grupą wśród nauczycieli. Zwiększenie średniego wynagrodzenia dotyczy zatem ponad 95% kadry nauczycielskiej. Podwyżki dla nauczycieli 2022 dotyczą również osób bez przygotowania pedagogicznego lub z tytułem licencjata.

Jakie jeszcze zmiany niesie ze sobą nowelizacja rozporządzenia?

Część grona nauczycielskiego to osoby bez przygotowania pedagogicznego posiadające tytuł magistra lub osoby z takim przygotowaniem, ale z tytułem licencjata. Jeszcze inną grupę stanowią osoby z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub kolegium języków obcych. W ich przypadku nowelizacja rozporządzenia wprowadza pewne zmiany. Osoby te mogą liczyć na podwyżki od 132 zł do 599 zł brutto.

Podwyżki, których mogą oczekiwać osoby z omawianej grupy to kwoty – 3010 zł brutto dla stażysty, 3079 zł dla nauczyciela kontraktowego, 3134 zł dla mianowanego oraz 3678 zł dla dyplomowanego, jeśli jest to:

  • magister bez przygotowania pedagogicznego;
  • nauczyciel z licencjatem i z przygotowaniem pedagogicznym;
  • nauczyciel z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub języków obcych.

Podwyżka w wysokości 599 zł brutto dotyczy osób z tytułem licencjata, bez przygotowania pedagogicznego, będących nauczycielami dyplomowanymi.

Dodatki dla pracowników oświaty, czyli podwyżki dla nauczycieli – 2022 rok

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, nowelizując rozporządzenie, nie tylko określił wysokość wynagrodzenia zasadniczego, lecz także dodatków do niego (jest ich kilkanaście). Wszystkie są opisane i określone w tzw. Karcie Nauczyciela. Warto zauważyć, że wysokość wielu z nich uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dlatego wraz z jego wzrostem, zwiększy się kwota dodatku (np. stażowego oraz za godziny nadprogramowe). Oto inne dodatki do pensji:

  • motywacyjny;
  • za wysługę lat;
  • za warunki pracy;
  • dodatek funkcyjny;
  • za uciążliwość pracy;
  • nagroda specjalna, jubileuszowa;
  • dodatek za zastępstwa i pracę w godzinach nocnych.

O wysokości wielu dodatków decydują samorządy, które zapisują zasady w regulaminach wynagradzania.

Co istotne, samorząd może także zadecydować o przyznaniu nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego w wyższej kwocie, niż ujęto w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

Podwyżki dla nauczycieli 2022 – cieszą czy rozczarowują?

Od czasu strajku nauczycieli w 2019 roku nie ustają dyskusje nad koniecznością wprowadzenia zmian. Wciąż podnoszone są głosy, iż system wynagradzania tej grupy zawodowej jest niejasny i dość skomplikowany. Zmiany wprowadzone w roku 2022 dotyczą podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, przedstawiciele związków twierdzą jednak, że jest to kropla w morzu potrzeb. Podwyżka o 4.4% to wartość niesięgająca nawet progu inflacji. Choć proponowane rozwiązania mają służyć podniesieniu prestiżu środowiska nauczycielskiego, sami zainteresowani nadal widzą sporo problemów do rozwiązania.

Pierwsze wyższe pensje wpłyną na nauczycielskie konta już w czerwcu. Podwyżki dla nauczycieli obejmą także wcześniejszy miesiąc, ponieważ grono pedagogiczne może oczekiwać również wyrównania za maj. Na razie pewna jest podwyżka o 4,4 procent, będąca odpowiedzią rządzących na zmianę wynagrodzenia minimalnego.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie podwyżki dla nauczycieli w 2023?

Zgodnie z obietnicą Ministra Edukacji wynagrodzenie nauczycieli zarabiających najmniej wzrośnie od 1 stycznia 2023 roku o 1240 złotych brutto.

Ile wynosi dodatek motywacyjny dla nauczycieli?

Dodatek motywacyjny przysługuje za pracę i zaangażowanie, spełniające kryteria przedstawione w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Nie każdy nauczyciel może więc otrzymać taki dodatek. Wysokość dodatku motywacyjnego jest ustalana przez samorząd.

Ile wynosi cały etat nauczyciela?

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.


Zobacz też:
Subskrybuj MagazynPrzedsiebiorcy.pl
google news
Avatar photo
417 Artykuł(y)

o autorze
Jest księgową, ostatnio jej specjalizacją stały się zawiłości prawne Polskiego Ładu. Dodatkowo interesuje się finansami osobistymi.
Artykuły
Nasze propozycje
Zmiany 2022

Niedziele handlowe grudzień 2022 – czy 4 grudnia sklepy będą otwarte?

Zmiany 2022

Kodeks pracy 2022 – wprowadzone i planowane przez Radę Ministrów zmiany dla pracowników

Zmiany 2022

Koniec umowy a L4 w 2022 roku – prawo pracy o zasiłku chorobowym po rozwiązaniu umowy o pracę?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *