W dniu 23 sierpnia 2022 roku, po kilku miesiącach przerwy, wznowione zostały rozmowy pomiędzy związkowcami a ministrem Przemysławem Czarnkiem. Szef resortu edukacji zaproponował nowe stawki wynagrodzenia dla nauczycieli. Ile wyniosą podwyżki dla nauczycieli 2023?

Od 1 stycznia 2023 roku kwota bazowa dla nauczycieli miała wzrosnąć o 7,8%.

Czy nauczyciele dostaną podwyżki w 2023?

12 stycznia 2023 roku Senat przegłosował poprawkę w ustawie budżetowej dotyczącą zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli o 25,3 proc. zamiast o przyjęte 7,8 proc. Poprawka ta jest wynikiem wniosku złożonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, w którym związkowcy postulowali zwiększenie kwoty bazowej do wysokości 4432,15 zł. O tym, czy podwyżki nauczycieli będą wyższe, zadecyduje większość parlamentarna w Sejmie.

W 2023 roku średnie wynagrodzenie dla nauczyciela początkującego wyniesie 4777,86 zł.

Podwyżka wynagrodzenia nauczycieli – co wiemy o nowelizacji Karty Nauczyciela?

Podniesienie średniego wynagrodzenia pociągnęło za sobą konieczność dalszych zmian – tym razem chodzi o zwiększenie pensji nauczycieli z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Jak wyglądają podwyżki dla nauczycieli? 2022 rok przyniósł projekt nowelizacji przygotowany przez posłów PIS. Zakładał on podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% oraz podniesienie subwencji oświatowej o 1,6 mld złotych. Warto pamiętać, że na wynagrodzenie pedagogów składa się pensja zasadnicza oraz dodatki, te jednak zależą od stażu pracy i stopnia awansu zawodowego. Należy zauważyć, że początkujący nauczyciel nie otrzymuje ich dużo.

Podwyżki dla nauczycieli od 2023

Zapowiadane są również kolejne podwyżki wynagrodzeń nauczycieli – minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oznajmił, że pensje nauczycieli wchodzących do zawodu mają zostać podniesione w sumie o 20%, za sprawą ustawy, która jest w tym momencie na etapie komitetu stałego Rady Ministrów.

Kwota bazowa wynagrodzenia pozostaje bez zmian od 2021 roku i wynosi obecnie 3537,80 złotych. W zależności od rodzaju uprawnień (nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany) pedagog otrzymuje 100%, 111%, 144% lub 184% kwoty bazowej.

Jak zmieni się wynagrodzenie zasadnicze? Wysokość podwyżek dla nauczycieli

Średnie wynagrodzenie nauczycieli związane jest nierozerwalnie ze stopniem awansu zawodowego – na początku swojej kariery nauczyciel zarabia najmniej, wraz ze wzrostem stażu jego płaca również rośnie.

Minimalne wynagrodzenia nauczycieli w 2023 roku po podwyżkach o 7,8 proc. powinny wynosić:

  • nauczyciel początkujący: 3691 zł brutto;
  • nauczyciel mianowany: 3878 zł brutto;
  • nauczyciel dyplomowany: 4224 zł brutto.

Czy wszyscy nauczyciele dostaną podwyżki?

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pedagodzy, których dotyczą podwyżki, czyli nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym, są najliczniejszą grupą wśród nauczycieli. Zwiększenie średniego wynagrodzenia dotyczy zatem ponad 95% kadry nauczycielskiej. Podwyżki dla nauczycieli 2023 dotyczą również osób bez przygotowania pedagogicznego lub z tytułem licencjata.

Dodatki dla pracowników oświaty, czyli podwyżki dla nauczycieli – 2023 rok

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, nowelizując rozporządzenie, nie tylko określił wysokość wynagrodzenia zasadniczego, lecz także dodatków do niego (jest ich kilkanaście). Wszystkie są opisane i określone w tzw. Karcie Nauczyciela. Warto zauważyć, że wysokość wielu z nich uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dlatego wraz z jego wzrostem, zwiększy się kwota dodatku (np. stażowego oraz za godziny nadprogramowe). Oto inne dodatki do pensji:

  • motywacyjny;
  • za wysługę lat;
  • za warunki pracy;
  • dodatek funkcyjny;
  • za uciążliwość pracy;
  • nagroda specjalna, jubileuszowa;
  • dodatek za zastępstwa i pracę w godzinach nocnych.

O wysokości wielu dodatków decydują samorządy, które zapisują zasady w regulaminach wynagradzania.

Co istotne, samorząd może także zadecydować o przyznaniu nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego w wyższej kwocie, niż ujęto w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie podwyżki dla nauczycieli w 2023?

Zgodnie z obietnicą Ministra Edukacji wynagrodzenie nauczycieli zarabiających najmniej wzrośnie od 1 stycznia 2023 roku o 1240 złotych brutto.

Ile wynosi dodatek motywacyjny dla nauczycieli?

Dodatek motywacyjny przysługuje za pracę i zaangażowanie, spełniające kryteria przedstawione w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Nie każdy nauczyciel może więc otrzymać taki dodatek. Wysokość dodatku motywacyjnego jest ustalana przez samorząd.

Ile wynosi cały etat nauczyciela?

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.

Archiwum: styczeń 2023
podwyżki dla nauczycieli