Czy trzeba płacić podatek od pożyczki, jeśli pieniądze pożyczysz od przyjaciół lub najbliższej rodziny? Jaka jest wysokość podatku PCC i czy można skorzystać ze zwolnienia? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

Pożyczkodawca powinien udokumentować przekazanie pieniędzy odpowiednią umową, nawet jeśli należy do rodziny pożyczającego. W kontekście kwoty należnego podatku istotna jest również wysokość pożyczki. Jakich jeszcze formalności związanych z podatkiem od pożyczki trzeba dopełnić? Czytaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób złożyć deklarację i jakie są zasady opodatkowania pożyczki!

Czym jest pożyczka i jak powinna wyglądać umowa pożyczki?

Celem umowy zawieranej pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą jest przekazanie przez pożyczkodawcę określonej kwoty pieniędzy bądź dobra materialnego na rzecz pożyczkobiorcy. Ten drugi zobowiązuje się przy tym do zwrotu przedmiotu umowy w konkretnym terminie i w wysokości określonej w umowie. Strony mogą dowolnie ustalać wartość pożyczki. Warto pamiętać, że wzorcowa umowa powinna zawierać:

 • dane osobowe i kontaktowe obu stron;
 • datę i miejsce zawarcia umowy;
 • informacje na temat przedmiotu umowy;
 • warunki zwrotu;
 • podpisy obu stron.

Podatek od pożyczki prywatnej – co warto wiedzieć?

Podatek od pożyczonej kwoty jest odprowadzany do urzędu skarbowego z tytułu zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Obowiązek jego uregulowania istnieje wyłącznie w przypadku pożyczki prywatnej. To taka, która jest zaciągana od innej osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Warto więc wiedzieć, że nie musisz go płacić, jeśli pożyczasz pieniądze od banku lub instytucji do tego uprawnionej. Na szczęście, podatek od pożyczki prywatnej jest niższy niż kilka lat temu. Wszystko za sprawą zmiany stawki PCC w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Różnice pomiędzy pożyczką prywatną a kredytem lub chwilówką

Przepisy Kodeksu cywilnego określają zasady udzielania pożyczek prywatnych. Przed jej sformalizowaniem nie trzeba przedstawiać zaświadczeń o zarobkach. Nie jest też przeprowadzana analiza zdolności kredytowej. To zdecydowanie łatwiejsze rozwiązanie, które umożliwia szybsze zdobycie potrzebnych środków finansowych. Obowiązek podatkowy dotyczy faktu zawarcia umowy, więc PCC od pożyczki należy zapłacić niezależnie od tego, czy została udzielona na procent, czy nie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – co to?

Dokonując niektórych transakcji w obrocie gospodarczym, należy uiścić odpowiedni podatek. Osoba, która ma taki obowiązek, powinna sporządzić deklarację PCC-3 i zapłacić podatek fiskusowi. Podlegają mu m.in.:

 • umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych;
 • umowy pożyczki prywatnych pieniędzy;
 • umowy darowizny;
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności;
 • ustanowienie hipoteki;
 • umowy spółki.

Stawka podatku PCC od umowy pożyczki

Podatek od pożyczki prywatnej wynosi 0,5% podstawy, jaką jest wartość pożyczonej kwoty. Jednak stawka ta dotyczy wyłącznie przypadków zgłoszonych do urzędu skarbowego. Jeśli pożyczkobiorca nie wykonał zgłoszenia kwoty pożyczki, musi liczyć się z koniecznością zapłaty podatku sankcyjnego, który może wynosić aż 20% podstawy opodatkowania.

Podatek od pożyczki – wyjątki

Do zwolnienia z opłacania podatku od pożyczki są uprawnione osoby należące do I grupy podatkowej, jeśli umowa została zawarta między nimi. Są to:

 • małżonkowie;
 • pasierb/pasierbica;
 • zięć;
 • synowa;
 • rodzeństwo;
 • ojczym;
 • macocha;
 • teściowie

Zwolnienie obowiązuje do kwoty 9637 złotych. Warto wspomnieć jeszcze o dwóch kwestiach.

 1. Jeśli od znajomych pożyczysz kwotę, która nie przekracza 1000 złotych, również masz prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych.
 2. Jednak zwolnienie z podatku PCC nie dotyczy pożyczek udzielonych między teściami, zięciem i synową.

Kiedy należy zapłacić podatek od pożyczki PCC w rodzinie?

Jak już wiesz, podatek od pożyczki w rodzinie wynosi 0,5%, ale tylko w momencie, gdy kwota lub wartość pożyczonych środków przekracza 9637 złotych. Co ciekawe, w takiej sytuacji można uniknąć płatności PCC. Jeśli chcesz to zrobić, musisz spełnić dwa warunki:

 • złóż deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3 (w terminie 14 dni od daty dokonania czynności);
 • udokumentuj otrzymanie pożyczki w postaci wyciągu bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Jak zapłacić podatek PCC od pożyczki?

Osoby, które muszą zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, mają jednocześnie obowiązek wypełnienia druku PCC-3. Można go wypełnić online bez wychodzenia z domu, a następnie wysłać do urzędu skarbowego poprzez serwis e-deklaracje.gov.pl. We wniosku należy wskazać:

 • identyfikator podatkowy NIP lub PESEL;
 • imię i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • kwotę przychodu, która została wskazana w zeznaniu rocznym lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniej;

Podatek należy zapłacić w kasie urzędu skarbowego lub przelewem.

Ile wynosi podatek dla pożyczki od obcej osoby, a ile od rodziny?

Wysokość podatku od pożyczki zaciąganej od rodziny lub znajomych wynosi tyle samo – 0,5%. Można go uniknąć, tylko jeśli została ona udzielona przez rodzinę i spełnia dwa wymienione warunki. Warto wiedzieć, że obowiązek płatności spoczywa na osobie, która otrzymuje pieniądze. Jednak jeśli nie zgłosi zawarcia umowy pożyczki urzędowi skarbowemu, stawka podatku wynosi aż 20%! Podatek od pożyczki wziętej od niespokrewnionej osoby nie będzie naliczony, jeśli w sumie wartość pożyczki nie przekracza 1000 złotych.

Pamiętaj o udokumentowaniu pożyczki i o tym, że obowiązek podatkowy leży na pożyczkobiorcy. Warto wiedzieć, że zwolnieniu z PCC. Większość osób może z niego skorzystać, jednak trzeba pamiętać o złożeniu deklaracji. W innym przypadku zostanie nałożony podatek w wysokości aż 20%. Z tego powodu zgłaszaj pożyczkę do fiskusa, nawet jeśli pożyczasz pieniądze od członków najbliższej rodziny.

Archiwum: luty 2022
podatek od pożyczki