Podatek drogowy – jakie są stawki podatku od środków transportowych? Podatek od środków transportu – najważniejsze informacje