Od wtorku 13 lipca mazowieccy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne. Dotacja może wynieść od 400 tys. zł do nawet 4 mln zł, a środki mogą być przeznaczone m.in. na rozbudowę przedsiębiorstw czy na zmiany w zakresie procesów produkcyjnych bądź w sposobie świadczenia usług.

Od 13 lipca przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego działające w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą składać wnioski o dofinansowanie w zakresie rozbudowy przedsiębiorstw, zwłaszcza w związku z wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Finansowanie obejmuje również inwestycje w zmiany w procesach produkcyjnych, jak również w sposobie świadczenia usług (na przykład usług elektronicznych). Kwota dotacji może wynieść od 400 tys. zł do 4 mln zł. Łącznie w puli znajduje się ponad 52 mln zł o czym mówi Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego:

„Odbudowa gospodarki wymaga nowych inwestycji. Stąd nasza decyzja o przeznaczeniu części pozostałych w programie regionalnym środków właśnie na ten cel. W puli są ponad 52 mln zł, z których skorzystać będą mogły mazowieckie firmy. Dofinansowane projekty przyczynią się do tworzenia nowych miejsc pracy, co jest obecnie szczególnie ważne”.

Jakie kryteria musi spełniać przedsiębiorca, aby mógł otrzymać dofinansowanie

Aby przedsiębiorca mógł zostać beneficjentem musi zatrudniać co najmniej jednego pracownika. Szanse na dofinansowanie zwiększają takie czynniki jak: większa liczba etatów oraz pozytywny wpływ na środowisko (np. zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, wykorzystanie surowców wtórnych), wdrożenie wyników prac B+R, czy uwzględniające promocję wykraczającą poza minimalne wymagania. Nie bez znaczenia jest również długość działalności.

Archiwum: lipiec 2021