Zmiany 2022

Mój prąd 2022. Jakie są zasady dofinansowania fotowoltaiki?


5/5 - (2 votes)

Kolejna edycja programu Mój Prąd ruszyła 15 kwietnia 2022 r. Tegoroczny program wspiera również magazyny ciepła, energii oraz systemy zarządzania energią. Co ma na celu ten program? Jakie są wymagania wstąpienia do programu? Co zmieniło się w porównaniu z poprzednią edycją? Sprawdź!

W tym roku w programie Mój Prąd wprowadzono kilka zmian. Nabór będzie prowadzony od 15 kwitenia 2022 roku. Nie jest przeznaczony do wszystkich prosumentów. Musisz spełnić pewien warunek, aby móc z niego skorzystać.

Jaki jest cel programu Mój Prąd?

Pierwszy program Mój Prąd rozpoczął się 30 sierpnia 2019 roku. Początkowo dotacja mogła obejmować do 50% kosztów związanych z inwestycją w panele fotowoltaiczne, a maksymalne dofinansowanie wynosiło 5000 zł. Później zmniejszono koszty do 3000 zł. Celem dotacji jest zachęcenie do inwestowania w mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz zachęcenie gospodarstwa domowego do produkowania własnej energii. Szczególnie zwraca się uwagę na miejsca słabo zurbanizowane. Jak się okazało, program przynosi efekty. 15 kwietnia 2022 r. wystartowała 4. edycja. Stale rośnie liczba zainteresowanych fotowoltaiką. Wpływa masa wniosków o dotacje. Wniosek możesz składać ciągle, program trwa aż do wyczerpania przeznaczonej kwoty tj. 350 mln zł (dofinansowanie z NFOŚiGW)

Czy warto inwestować w instalacje fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne przekładają energię słoneczną w prąd elektryczny. Przynosi to wiele pozytywnych aspektów w kwestii oszczędności oraz ochrony środowiska. Korzystanie ze swojego prądu to duża oszczędność pieniędzy, zwłaszcza w momencie dużych podwyżek cen. Ponadto używając fotowoltaiki, przyczyniasz się do zredukowania CO2.

Zmiany w programie w tegorocznej edycji

Zmiany w programie Mój Prąd 4.0 dotyczą wielkości dofinansowania oraz dostępne są dodatkowe dotacje na urządzenia i rozwiązania dotyczące zwiększenia autokonsumpcji energii. Dotyczy to magazynów energii oraz systemów zarządzania energią w domu. Reformę wprowadzono z myślą o prywatnych producentach, aby zużywali jak najwięcej prądu na własne potrzeby i tym samym nie obciążali sieci elektroenergetycznych. Program nie obejmuje ładowarek do samochodów elektrycznych.

Zmiana powiązana jest z nowymi zasadami rozliczenia prosumentów. Nowy system wchodzi 1 kwietnia 2022 roku, dotyczy instalacji zgłoszonych do odbioru od 1 kwietnia. Rozliczać się będziesz za wyprodukowaną energię wartościowo, a nie ilościowo. Powinno to wydłużyć czas zwrotu inwestycji o 50-80%. Istotną rolę odegra cena energii. Zmiany wprowadzono, aby odciążyć sieć elektroenergetyczną.

Net-billing – zmieniona forma rozliczania za prąd

Jeśli zgłosiłeś swoją instalację fotowoltaiczną po 31 marca, tj. od 1 kwietnia 2022 r., obowiązuje cię zmieniona forma rozliczania się za prąd. Nowy system net-billingu rozlicza za wartość energii, a nie jej ilość. Wszystko zależy od jej aktualnej stawki. Ustalana będzie cena według rynku z dnia następnego. Zatem jeśli instalacja pracuje niezwykle intensywnie, będziesz sprzedawać nadwyżkę energii wprowadzoną do sieci. Natomiast jeżeli nie będziesz mieć zasilania ze swoich paneli, za energię z sieci będziesz płacić tak jak inni.

Kogo nie dotyczą reformy przez najbliższe lata?

Zmiany nie dotyczą wszystkich. Dofinansowanie odebrane do 31 marca 2022 r. będzie odbywać się na starych zasadach, według net-meteringu w systemie opustów. Więc za 1 kWh energii, która została oddana do sieci, prosument odbierze 0,8 kWh za darmo. Jeżeli mikroinstalacja posiada moc większą niż 10 kW, stosunek wynosi 1:7. Za 1 kWh odbierzesz 0,7 kWh. Rozliczasz się w okresie rocznym. Jeśli zgłosiłeś swoją instalację PV i podpisałeś umowę do 31 marca 2022 roku, będziesz mógł rozliczać się w ten sposób przez kolejne 15 lat.

Dlaczego podjęto działania w sprawie zmiany formy rozliczania się?

Zmiany wynikają ze strat, które ponoszą spółki energetyczne. To one pokrywają za prosumenta część opłat. Kolejnym powodem jest problem ze stabilnością sieci energetycznej. Stare systemy przesyłowe nie mogą sobie poradzić ze wzrostami napięcia, związanymi z rosnącą ilością mikroinstalacji. Ponadto należało dostosować krajowe przepisy do dyrektyw unijnych, które dotyczą rynku energii.

Jakie są warunki przystąpienia do czwartej edycji programu?

Warunki niezbędne do przystąpienia do programu Mój Prąd 4.0:

 • koszty kwalifikowane objęte są wsparciem w okresie od lutego do końca grudnia 2022 r.;
 • dofinansowania udziela się na zakończone przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • przyznawane są środku jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej (poza wyjątkami);
 • urządzenia muszą być nowe, maksymalnie 2-letnie;
 • środki z programu są zwolnione z podatku PIT;
 • wymaga się potwierdzenia rozliczania w net-billingu;
 • Mój Prąd możesz łączyć z ulgą termomodernizacyjną. Kwotę odliczenia od podstawy opodatkowania musisz zmniejszyć o wysokość przyznanej dotacji;
 • dofinansowanie na dodatkowe elementy możliwe jest po zgłoszeniu do mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • z instalacji musisz korzystać minimum przez 5 lat;
 • dotacja nie przysługuje na dachy wykonane z eternitu (azbestu);
 • nie możesz liczyć na dofinansowanie, jeśli liczba energii wytworzonej i oddanej przekroczy próg 120% energii pobranej w roku rozliczeniowym.

Jak złożyć wniosek na dofinansowanie do fotowoltaiki?

By uzyskać dofinansowanie do urządzeń fotowoltaicznych, musisz złożyć wniosek online. Potrzebujesz do tego e-dowodu lub profilu zaufanego. Profil zaufany założysz na stronie www.pz.gov.pl. Czwarty nabór wniosków będzie prowadzony wyłącznie drogą internetową! Nie wysyłaj dokumentów do NFOŚiGW. Wnioski papierowe zostaną odrzucone. Również wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP nie będą brane pod uwagę.

Zanim złożysz wniosek, przygotuj:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji. Kopia powinna mieć adnotację „Zgłoszono do programu priorytetowego Mój Prąd”;
 • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o wpłacie;
 • zaświadczenie potwierdzające montaż licznika od Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz numer Punktu Poboru Mocy;
 • w przypadku samodzielnego montażu potrzebujesz oświadczenia potwierdzające to.

Mój Prąd 4.0 – wysokość dotacji

Wysokość dofinansowania z programu zależy od systemu, w którym się rozliczasz.

Nowy system rozliczeniowy

Jeśli jesteś prosumentem w nowym systemie rozliczeniowym (net-billingowym), możesz zgłosić przyłączenie mikroinstalacji do sieci od kwietnia 2022 r. Dofinansowanie przysługuje na:

 • tylko mikroinstalację PV – do 4000 zł;
 • mikroinstalację PV przy zakupie innych elementów – do 5000 zł;
 • magazyn ciepła – 5000 zł;
 • magazyn energii elektrycznej – do 7500 zł;
 • intelignetne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS) zintegrowane z urządzeniami (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła/energii elektrycznej) – do 3000 zł.

Przejście na system rozliczeń net-billingowy i wcześniejsze uzyskanie wsparcia

Jeżeli wcześniej rozliczałeś się w starym systemie net-meteringowym i przeszedłeś na net-billing oraz uzyskałeś zewnętrzne wsparcie, wysokość dotacji może się różnić. Wynosi:

 • mikroinstalacje PV – 2000 zł;
 • magazyn ciepła – 5000 zł;
 • magazyn energii elektrycznej – do 7500 zł;
 • intelignetne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS) zintegrowane z urządzeniami (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła/energii elektrycznej) – do 3000 zł.

Przejście na net-billing i niekorzystanie z wcześniejszego wsparcia finansowego

W momencie gdy dotychczas rozliczałeś się w starym systemie i przeszedłeś na net-billing oraz nie korzystałeś z zewnętrznego wsparcia finansowego (poza ulgą termomodernizacyjną), przysługuje ci dofinansowanie z nowego systemu rozliczeniowego.

 • tylko mikroinstalację PV – do 4000 zł;
 • mikroinstalację PV przy zakupie innych elementów – do 5000 zł;
 • magazyn ciepła – 5000 zł;
 • magazyn energii elektrycznej – do 7500 zł;
 • intelignetne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS) zintegrowane z urządzeniami (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła/energii elektrycznej) – do 3000 zł.

Dotacja Mój Prąd 2022 skierowana jest do osób, które przeszły ze starego systemu rozliczeniowego, na nowy, czyli na net-billing lub od początku z niego korzystają.


Zobacz też:
Subskrybuj MagazynPrzedsiebiorcy.pl
google news