Zmiany 2023

Mój prąd 2023. Jakie są zasady dofinansowania fotowoltaiki?

W 2023 trwa 4. edycja programu Mój prąd, który wspiera również magazyny ciepła, energii oraz systemy zarządzania energią. Co ma na celu ten program? Jakie są wymagania wstąpienia do programu? Co zmieniło się w porównaniu z poprzednią edycją? Sprawdź!

W programie Mój Prąd 2023 wprowadzono kilka zmian. Nie jest przeznaczony do wszystkich prosumentów. Musisz spełnić pewien warunek, aby móc z niego skorzystać. Przeczytaj, na jakich zasadach można otrzymać dotację.

Jaki jest cel programu Mój Prąd?

Pierwszy program Mój Prąd rozpoczął się 30 sierpnia 2019 roku. Początkowo dotacja mogła obejmować do 50% kosztów związanych z inwestycją w panele fotowoltaiczne, a maksymalne dofinansowanie wynosiło 5000 zł. Później zmniejszono koszty do 3000 zł. Celem dotacji jest zachęcenie do inwestowania w mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz zachęcenie gospodarstwa domowego do produkowania własnej energii. Szczególnie zwraca się uwagę na miejsca słabo zurbanizowane. Jak się okazało, program przynosi efekty. W połowie grudnia 2022 r. ruszył nowy nabór wniosków o dotację. Stale rośnie liczba zainteresowanych fotowoltaiką. Wniosek możesz składać do 31 marca 2023 roku, ale program trwa aż do wyczerpania przeznaczonej kwoty tj. 350 mln zł (dofinansowanie z NFOŚiGW)

Czy warto inwestować w instalacje fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne przekładają energię słoneczną w prąd elektryczny. Przynosi to wiele pozytywnych aspektów w kwestii oszczędności oraz ochrony środowiska. Korzystanie ze swojego prądu to duża oszczędność pieniędzy, zwłaszcza w momencie dużych podwyżek cen. Ponadto używając fotowoltaiki, przyczyniasz się do zredukowania CO2.

Zmiany w programie

Zmiany w programie Mój Prąd 4.0 dotyczą wielkości dofinansowania oraz dostępne są dodatkowe dotacje na urządzenia i rozwiązania dotyczące zwiększenia autokonsumpcji energii. Dotyczy to magazynów energii oraz systemów zarządzania energią w domu. Reformę wprowadzono z myślą o prywatnych producentach, aby zużywali jak najwięcej prądu na własne potrzeby i tym samym nie obciążali sieci elektroenergetycznych. Program nie obejmuje ładowarek do samochodów elektrycznych.

Net-billing – zmieniona forma rozliczania za prąd

Jeśli zgłosiłeś swoją instalację fotowoltaiczną po 31 marca, tj. od 1 kwietnia 2022 r., obowiązuje cię zmieniona forma rozliczania się za prąd. Nowy system net-billingu rozlicza za wartość energii, a nie jej ilość. Wszystko zależy od jej aktualnej stawki. Ustalana będzie cena według rynku z dnia następnego. Zatem jeśli instalacja pracuje niezwykle intensywnie, będziesz sprzedawać nadwyżkę energii wprowadzoną do sieci. Natomiast jeżeli nie będziesz mieć zasilania ze swoich paneli, za energię z sieci będziesz płacić tak jak inni.

Kogo nie dotyczą reformy przez najbliższe lata?

Zmiany nie dotyczą wszystkich. Dofinansowanie odebrane do 31 marca 2022 r. odbywa się na starych zasadach, według net-meteringu w systemie opustów. Więc za 1 kWh energii, która została oddana do sieci, prosument odbierze 0,8 kWh za darmo. Jeżeli mikroinstalacja posiada moc większą niż 10 kW, stosunek wynosi 1:7. Za 1 kWh odbierzesz 0,7 kWh. Rozliczasz się w okresie rocznym. Jeśli zgłosiłeś swoją instalację PV i podpisałeś umowę do 31 marca 2022 roku, będziesz mógł rozliczać się w ten sposób przez kolejne 15 lat.

Dlaczego podjęto działania w sprawie zmiany formy rozliczania się?

Zmiany wynikają ze strat, które ponoszą spółki energetyczne. To one pokrywają za prosumenta część opłat. Kolejnym powodem jest problem ze stabilnością sieci energetycznej. Stare systemy przesyłowe nie mogą sobie poradzić ze wzrostami napięcia, związanymi z rosnącą ilością mikroinstalacji. Ponadto należało dostosować krajowe przepisy do dyrektyw unijnych, które dotyczą rynku energii.

Jakie są warunki przystąpienia do czwartej edycji programu?

Warunki niezbędne do przystąpienia do programu Mój Prąd 4.0:

 • koszty kwalifikowane objęte są wsparciem w okresie od lutego do końca grudnia 2022 r.;
 • dofinansowania udziela się na zakończone przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • przyznawane są środku jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej (poza wyjątkami);
 • urządzenia muszą być nowe, maksymalnie 2-letnie;
 • środki z programu są zwolnione z podatku PIT;
 • wymaga się potwierdzenia rozliczania w net-billingu;
 • Mój Prąd możesz łączyć z ulgą termomodernizacyjną. Kwotę odliczenia od podstawy opodatkowania musisz zmniejszyć o wysokość przyznanej dotacji;
 • dofinansowanie na dodatkowe elementy możliwe jest po zgłoszeniu do mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • z instalacji musisz korzystać minimum przez 5 lat;
 • dotacja nie przysługuje na dachy wykonane z eternitu (azbestu);
 • nie możesz liczyć na dofinansowanie, jeśli liczba energii wytworzonej i oddanej przekroczy próg 120% energii pobranej w roku rozliczeniowym.

Jak złożyć wniosek na dofinansowanie do fotowoltaiki?

By uzyskać dofinansowanie do urządzeń fotowoltaicznych, musisz złożyć wniosek online. Potrzebujesz do tego e-dowodu lub profilu zaufanego. Profil zaufany założysz na stronie www.pz.gov.pl. Czwarty nabór wniosków będzie prowadzony wyłącznie drogą internetową! Nie wysyłaj dokumentów do NFOŚiGW. Wnioski papierowe zostaną odrzucone. Również wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP nie będą brane pod uwagę.

Zanim złożysz wniosek, przygotuj:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji. Kopia powinna mieć adnotację „Zgłoszono do programu priorytetowego Mój Prąd”;
 • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o wpłacie;
 • zaświadczenie potwierdzające montaż licznika od Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz numer Punktu Poboru Mocy;
 • w przypadku samodzielnego montażu potrzebujesz oświadczenia potwierdzające to.

Mój Prąd 4.0 – wysokość dotacji

Wysokość dofinansowania z programu zależy od systemu, w którym się rozliczasz.

Nowy system rozliczeniowy

Dofinansowanie może pokryć do 50% poniesionych kosztów. Maksymalnie można otrzymać 31 tys. zł – limity są uzależnione od tego, jak rozbudowana będzie instalacja.

Zmiany 2023

Koszty zakupu i montażu instalacji musisz zapłacić z własnej kieszeni przy zachowaniu wszystkich rachunków i faktur. Dopiero po zakończeniu inwestycji możesz złożyć wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj, że jeśli korzystałeś z programu Czyste Powietrze, nie możemy wnioskować o środki z programu Mój Prąd.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: