Minimum Viable Product to idea, która może ochronić cię przed utratą środków finansowych. Nie każdy pomysł wykazuje potencjał do przerodzenia się w intratny biznes. Jeśli planujesz nowe inwestycje, sprawdź pojęcie MVP.

Historia pokazuje, że nawet najlepsze pomysły mogą spotkać się z brakiem popytu. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, choć to mało ważne w obliczu tego, że inwestor spotyka się z problemem ogromnych strat. Istnieje jednak idea, która ma na celu minimalizację ryzyka, jakie niesie ze sobą wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług. Jest ona spójna ze strategią lean i nosi nazwę Minimum Viable Product. W uproszczeniu produkt pilotażowy ma wstępnie zweryfikować pomysł na intratność biznesu. Brzmi ciekawie? Dowiedz się więcej!

Minimum Viable Product – co to MVP?

Zastanawiasz się, co to jest MVP? To skrót od angielskiej nazwy Minimum Viable Product, czyli podstawowej wersji produktu lub usługi, będącej pilotażową i niezapewniającą pełnego, docelowego spektrum funkcjonalności. Minimum Viable Product oferuje klientom kluczowe możliwości rozwiązujące najbardziej istotne problemy oraz pozwalające realizować najważniejsze cele.

Założeniem Minimum Viable Product jest maksymalnie szybka weryfikacja pomysłu. Nie powinna ona pochłaniać wysokich nakładów finansowych i energii. Użytkownik końcowy testuje produkt lub usługę i przekazuje inwestorowi informacje zwrotne. Pozytywna ocena daje zielone światło dla dalszych prac nad rozwojem produktu oraz budowaniem bazy klientów.

Minimum Viable Product umożliwia stworzenie produktu, który będzie cieszył się zainteresowaniem użytkowników. Przekłada się to na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego, a w razie konieczności – ułatwienie pozyskania inwestorów.

Minimum Viable Product – idea przyświecająca temu pomysłowi

Każdy projekt, nawet ten najlepszy, bez odpowiedniego zarządzania może spalić na panewce. Odpowiednie decyzje biznesowe są kluczem do sukcesu. Doskonale rozumiał to Eric Ries, który na własnych błędach dowiedział się, że sukcesu można się nauczyć oraz go wypracować. Powodzenie startupów nie zależy od znalezienia się we właściwym miejscu i czasie, ale od ciężkiej pracy i doświadczenia.

Biznesmen zachęcał do tworzenia Minimum Viable Product, zwłaszcza przy inwestycjach takich jak startupy. Uważał, że produkt pilotażowy nie musi być perfekcyjnie dopracowany, aby móc trafić na rynek. Wystarczy mu minimalna funkcjonalność, która będzie konieczna konsumentowi do zbadania jego użyteczności.

Doświadczenia Riesa pokazały, że korzystniejsze dla młodego przedsiębiorcy będzie oddanie użytkownikom produktu niedopracowanego i o ograniczonym spektrum funkcjonalności niż długotrwałe dążenie do ciągłego ulepszania go, bez wcześniejszej weryfikacji rynkowej. Założenie to zostało poparte licznymi badaniami statystycznymi oraz praktyką. Idea Minimum Viable Product ma na celu zminimalizowanie strat czasu i środków.

Minimum Viable Product – realizacja krok po kroku

Budowa Minimum Viable Product powinna przebiegać w kilku krokach.

Minimum Viable Product – cel i grupa docelowa

MVP to konkretny produkt lub usługa. Jego budowa wymaga określenia:

  • sposobu, w jaki mógłby pomagać potencjalnym konsumentom;
  • funkcjonalności, jakie powinien mieć.

Producent lub usługodawca musi znać konkretny cel swojego działania, a więc wiedzieć co, komu i w jakim celu komunikuje.

Badanie konkurencji

W przypadku poważnych przedsiębiorstw początkowa euforia wynikająca z przekonania o stworzeniu innowacyjnego produktu lub usługi powinna ustąpić miejsca chłodnej kalkulacji. Zanim więc przystąpisz do realizacji Minimum Viable Product, dokładnie i wnikliwie zbadaj swoją konkurencję. Pamiętaj, że przekonanie o wyjątkowości produktu i związany z nim entuzjazm mogą nie wystarczyć do osiągnięcia sukcesu rynkowego!

Identyfikacja kluczowych cech

Chcesz zaoferować klientom doskonałe produkt lub usługę? Postaraj się postawić w ich sytuacji i rozpoznać ich problemy. Dobrzy przedsiębiorcy cechują się wysokim poziomem empatii.

Minimum Viable Product – rozpoczęcie pracy i testów

Po nadaniu priorytetów wszystkim funkcjonalnościom planowanego produktu można przystąpić do realizacji pierwszej wersji pilotażowej. Jakość Minimum Viable Product nie powinna znacznie odbiegać od tej, jaką planuje się finalnie zaproponować klientom.

Minimum Viable Product – koncept warty rozważenia

Koncepcja Minimum Viable Product ma kilka ważnych zalet, takich jak:

  • minimalizacja ryzyka inwestycyjnego;
  • pomoc w znalezieniu inwestorów;
  • szybka znajomość reakcji rynkowej;
  • możliwość oceny realnej rentowności inwestycji.

Minimum Viable Product – sukces na wyciągnięcie ręki!

Idea Minimum Viable Product pomaga młodym przedsiębiorcom w podejmowaniu wyzwania, jakim jest wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi. Koncepcja MVP daje możliwość praktycznej weryfikacji pomysłu na biznes. Dzięki niemu zyskasz przychylność inwestorów i zminimalizujesz ryzyko niepowodzenia. Dodatkowo oszczędzisz czas i pieniądze, które mógłbyś poświęcić na realizowanie mało trafnych przedsięwzięć.

Archiwum: styczeń 2022
minimum viable product