Backlog – czym jest i jakie jego rodzaje wyróżniamy? Podstawowe informacje

W biznesie bardzo często możemy spotkać się z określeniem backlog . To słowo zapożyczone z języka angielskiego, które na stałe weszło do użycia. Określa się nim listę rzeczy do wykonania. Podstawowe jego rodzaje to backlog produktu, sprintu i przyrostu. Tłumaczenie słowa backlog z języka angielskiego to „zaległości”. Pod tym kątem może mieć negatywne konotacje. Na szczęście używanie tego słowa w ramach metodyki agile, czyli zwinnego zarządzania, ma zupełnie inne znaczenie. Backlogiem nazywamy listę rzeczy do zrobienia i nie zawsze wskazuje to na zaległości. Ponadto dokumentacja tego typu może zawierać zarówno działania na tu i teraz, jak i te, które można z powodzeniem odłożyć na kilka tygodni, a nawet miesięcy wprzód. Kluczem jest odpowiednie planowanie tasków, a backlog właśnie to tego służy. Co warto wiedzieć o tym pojęciu i jego specyfice? Spis treści pokaż 1 Baclokog – czym dokładnie jest? 2 Podstawowe rodzaje backlogu według Scrum Guide 2.1 Backlog produktu (product backlog) 2.2 Backlog sprintu (sprint backlog) Baclokog – czym dokładnie jest? Popularny w biznesie backlog to nic innego, jak lista zawierająca zadania do wykonania w najbliższym czasie lub w odniesieniu do danego produktu. Odpowiednie przygotowanie takiej listy ułatwia efektywne zarządzanie w biznesie. Jest ono również zgodne metodyką agile. Instytucja baclokgu opisana W biznesie bardzo często możemy spotkać się z określeniem backlog.To słowo zapożyczone z języka angielskiego, które na stałe weszło do użycia. Określa się nim listę rzeczy do wykonania. Podstawowe jego rodzaje to backlog produktu, sprintu i przyrostu. Tłumaczenie słowa backlog z języka angielskiego to „zaległości”. Pod tym kątem może mieć negatywne konotacje. Na szczęście używanie tego słowa w ramach metodyki agile, czyli zwinnego zarządzania, ma zupełnie inne znaczenie. Backlogiem nazywamy listę rzeczy do zrobienia i nie zawsze wskazuje to na zaległości. Ponadto dokumentacja tego typu może zawierać zarówno działania na tu i teraz, jak i te, które można z powodzeniem odłożyć na kilka tygodni, a nawet miesięcy wprzód. Kluczem jest odpowiednie planowanie tasków, a backlog właśnie to tego służy. Co warto wiedzieć o tym pojęciu i jego specyfice? Spis treści pokaż 1 Baclokog – czym dokładnie jest? 2 Podstawowe rodzaje backlogu według Scrum Guide 2.1 Backlog produktu (product backlog) 2.2 Backlog sprintu (sprint backlog) Baclokog – czym dokładnie jest? Popularny w biznesie backlog to nic innego, jak lista zawierająca zadania do wykonania w najbliższym czasie lub w odniesieniu do danego produktu. Odpowiednie przygotowanie takiej listy ułatwia efektywne zarządzanie w biznesie. Jest ono również zgodne metodyką agile. Instytucja baclokgu opisana