W biznesie bardzo często możemy spotkać się z określeniem backlog. To słowo zapożyczone z języka angielskiego, które na stałe weszło do użycia. Określa się nim listę rzeczy do wykonania. Podstawowe jego rodzaje to backlog produktu, sprintu i przyrostu.

Tłumaczenie słowa backlog z języka angielskiego to „zaległości”. Pod tym kątem może mieć negatywne konotacje. Na szczęście używanie tego słowa w ramach metodyki agile, czyli zwinnego zarządzania, ma zupełnie inne znaczenie. Backlogiem nazywamy listę rzeczy do zrobienia i nie zawsze wskazuje to na zaległości. Ponadto dokumentacja tego typu może zawierać zarówno działania na tu i teraz, jak i te, które można z powodzeniem odłożyć na kilka tygodni, a nawet miesięcy wprzód. Kluczem jest odpowiednie planowanie tasków, a backlog właśnie to tego służy. Co warto wiedzieć o tym pojęciu i jego specyfice?

Baclokog – czym dokładnie jest?

Popularny w biznesie backlog to nic innego, jak lista zawierająca zadania do wykonania w najbliższym czasie lub w odniesieniu do danego produktu. Odpowiednie przygotowanie takiej listy ułatwia efektywne zarządzanie w biznesie. Jest ono również zgodne metodyką agile. Instytucja baclokgu opisana jest bezpośrednio w Scrum Guide, gdzie opisywane są artefakty Scrum. Zgodnie z nią wyróżnia się dwa podstawowe backlogi produktu i sprintu. Każde zadanie zawarte w backlogu otrzymuje estymację czasową do jego wykonania. Z biznesowego punktu widzenia stworzenie adekwatnego zestawienia tasków do wykonania, potencjalnych ulepszeń i terminów stanowi podstawę i pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu biznesowego. Praktyka pokazuje, że odpowiednie przygotowanie scruma zwiększa potencjał ukończenia produktu z sukcesem. Zagadnienie to poruszane jest na wielu szkoleniach z obszaru agile. Zestawienie może znajdować się w Excelu, który będzie udostępniony całemu teamowi. Dzięki temu każdy z uczestników projektu będzie miał dostęp do scrum board i będzie w stanie oznaczać status wykonywanych zadań, a także całościowy postęp w rozwoju produktu. Popularne programy do ustawiania zadań to m.in. Asana, czy też Trello. Doskonale nadają się do stworzenia profesjonalnego backloga, bez względu na jego złożoność.

Podstawowe rodzaje backlogu według Scrum Guide

Scrum Guide wyróżnia dwa podstawowe typy backlogu w ramach artefaktów Guide. Poniżej przedstawiamy ich podstawowe definicje i różnice pomiędzy nimi. Choć z pozoru może wydawać się, że backlog sprintu jest elementem zbioru w ramach backlogu produktu, to jednak w praktyce jest zupełnie inaczej i warto traktować je oddzielnie.

Backlog produktu (product backlog)

W przypadku backlogu produktu mamy do czynienia z listą wszystkich elementów, które są do wykonania w ramach rozwoju produktu. Listę tego typu zazwyczaj sporządza product owner w konsultacji ze swoimi przełożonymi i podwładnymi. Odpowiednio przygotowany backlog przekłada się na większą efektywność całego procesu i usprawnia realizację nawet bardzo wymagającego projektu. Co ciekawe, w przypadku backlogów produktu nigdy nie mamy do czynienia ze skończoną listą zadań. Wszystko dlatego, że produkty stale się rozwijają. Zarządzanie backlogiem produktu spoczywa na barkach właściciela produktu, który współpracuje m.in. z zespołem deweloperskim, marketingowym, produktowym, czy też finansowym. Tylko zaangażowanie kilku działów w proces sprawia, że może on przebiegać zgodnie z założeniami product ownera i inwestora.

Podstawowe elementy backlogu produktu to m.in.: wymagania i funkcjonalności, proponowane usprawnienia, przyszłe modyfikacje, zadania techniczne, opis produktu, jego szacunkowa wartość, opisy przeprowadzanych i planowanych testów, aktualne informacje o produkcie zgodnie z informacjami zwrotnymi pozyskiwanymi z rynku, czy też wynikające ze spotkań zespołu produktowego. Standardem jest, że wraz z kolejnymi fazami życia produktu, dostrzegane są ewentualne usterki, czy też potencjalne nowe funkcjonalności, które warto byłoby uwzględnić w projekcie. Raz przygotowany backlog wymaga regularnego porządkowania i udoskonalania. Ten stały etap procesu nazywa się refinement. Ważne, aby w zakresie rozwoju produktu backlog stanowił jedyne źródło czerpania wiedzy o poczynionych dostępach. Rozbicie tego na kilka plików może spowodować zamieszanie i zmniejszyć efektywność działania.

Backlog sprintu (sprint backlog)

W scrumie mówimy również o backlogu sprintu. Stanowi on podstawę teamu, który poświęca się pracy nad produktem. Członkom zespołu przypisywane są zadania, które realizowane są w krótkich sprintach. Te trwają maksymalnie do miesiąca, jednak zależy to od typu danego sprintu i rodzaju produktu. Nad efektywnością prowadzonych prac, a także odpowiednim dopasowaniem jednostek czasowych czuwa product owner. To prawdziwy szef zespołu scrumowego. Celem sprintu jest doprowadzenie do szybkiego postępu w fazie rozwoju produktu. Alternatywnie sprinty nazywane są iteracjami. Zgodnie z definicją Scrum Guide tego typu lista zadań to zbiór elementów zawartych w backlogu produktu i wybranych do sprintu, jednak dodatkowo rozszerzonych o prognozę przyrostu produktu oraz realizację założonych celów w sprincie. Po każdej iteracji warto wszystko uporządkować. Przyniesie to korzyści biznesowe w kontekście większej efektywności realizacji poszczególnych zadań, a także przyspieszy efekt końcowy w postaci produktu gotowego do wypuszczenia na rynek.

Archiwum: sierpień 2022
backlog