Wzrost cen prądu i kosztów ogrzewania sprawia, że coraz więcej firm interesuje się rozwiązaniami z kategorii OZE. Instalacje fotowoltaiczne na własne potrzeby pozwalają uniknąć kolejnych podwyżek, a w pewnych okolicznościach zapewniają nawet dodatkowy dochód ze sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej. Kwestia tego, jak rozliczyć fotowoltaikę dla firm i wytworzony przez nią prąd, uzależniona jest od mocy systemu. Wartość graniczna to 50 kWp – farmy fotowoltaiczne o mocy powyżej 500 kWp wymagają uzyskania specjalnej koncesji Urzędu Regulacji Energetyki. To już temat na osobny artykuł, natomiast w tym tekście zajmiemy się sposobami rozliczania fotowoltaiki przez przedsiębiorstwa. Przeczytaj!

Rozliczanie fotowoltaiki dla firmy – koszty inwestycji a podatki

Wydatki, które pozwalają firmie prowadzić aktywną działalność i osiągać przychody, kwalifikują się jako koszty uzyskania przychodu. Jak może się to odnosić do fotowoltaiki? Trudno znaleźć dziedzinę, w której przedsiębiorstwo może normalnie funkcjonować całkowicie bez dostępu do energii elektrycznej. Własna elektrownia słoneczna zapewnia mnóstwo korzyści – fotowoltaika dla firm powinna przełożyć się na stabilizację części kosztów stałych. To zaś ułatwi planowanie działań na przyszłość. Najpierw jednak trzeba zainwestować w instalację PV. Co zrobić, by jak najefektywniej pokryć taki wydatek? Koszty fotowoltaiki wykorzystywanej na potrzeby firmy można rozliczyć na w podstawowe sposoby:

  • poprzez zwrot 23-procentowej stawki podatku VAT;
  • w postaci amortyzacji środków trwałych. Stawka i sposób zależą m.in. od ich klasyfikacji, przychodów przedsiębiorstwa oraz rodzaju instalacji (panele niezależne lub powiązane z konstrukcją budynku, np. dach fotowoltaiczny).

Jeśli firma zdecyduje się na leasing fotowoltaiki, zakres kosztów uzyskania przychodu zależy od wybranej formy finansowania:

  • leasing finansowy – eksploatacja instalacji, odsetki;
  • leasing operacyjny – koszty eksploatacyjne, odsetkowe i kapitałowe części rat, dodatkowe opłaty (manipulacyjne, wstępne, a także prowizje).

Jak rozliczyć fotowoltaikę dla firmy, która jest prosumentem? Mikroinstalacje do 50 kWp

Od 2019 roku również przedsiębiorstwa mogą mieć status prosumenta, czyli podmiotu, który produkuje prąd z fotowoltaiki na własne potrzeby, a z nadwyżek rozlicza się z siecią energetyczną. Do końca I kwartału 2022 r. obowiązywał system net-meteringu. Prosument mógł odebrać 80 lub 70% (instalacja powyżej 10 kWp) przekazanych nadwyżek. Instalacje zgłoszone po 1 kwietnia 2022 rozliczane są już zgodnie z zasadą net-billingu, ale starsze mogą pozostać przy poprzedniej regule.

Jak rozliczają się przedsiębiorstwa będące prosumentami?

Firma będąca prosumentem sprzedaje nadwyżki po stawkach giełdowych z ostatniego miesiąca – w 2024 wejdą w życie stawki godzinowe. Środki trafiają do depozytu prosumenckiego, który jest ważny przez rok. Co będzie, jeżeli instalacja fotowoltaiczna i magazyny energii nie pokryją pełnego zapotrzebowania na prąd? Gdy depozyt zostanie wyczerpany, przedsiębiorstwo uzupełni niedobory poprzez zakupy u zewnętrznego dostawcy. Net-billing sprawia, że najbardziej opłaca się utrzymywać jak najwyższy poziom autokonsumpcji. Możliwy jest scenariusz, w którym środki z depozytu pozostałe po 12 miesiącach zostaną wypłacone firmie. Nie będzie to jednak więcej niż 20% wartości energii sprzedanej do sieci w danym miesiącu.

Rozliczanie energii z instalacji fotowoltaicznej o mocy przekraczającej 50 kWp

W przypadku rozliczeń instalacji o wyższej mocy jak dotąd nie zaszły równie poważne zmiany. Nadwyżki z instalacji fotowoltaicznej 50 kWp i większej są sprzedawane po stawkach określanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Za bilansowanie całości odpowiada sprzedawca z koncesją URE. Jeśli firma zarejestruje się jako wytwórca energii w małej instalacji (MIOZE), może sprzedawać je również poprzez:

  • aukcje OZE;
  • kontrakty PPA (Power Purchase Agreement). 

W obu tych przypadkach obowiązują stawki rynkowe.

Który wariant rozliczania fotowoltaiki będzie najkorzystniejszy dla twojej firmy? Na opłacalność wpływa zbyt wiele czynników, by wskazać jedno uniwersalne rozwiązanie. Na ten temat powinni wypowiedzieć się specjaliści z branży OZE, po wykonaniu kompleksowego audytu energetycznego.

Archiwum: sierpień 2022
rozliczanie fotowoltaiki