Porady

Jak zaangażowanie pracowników wpływa na ich wyniki?


4.5/5 - (2 votes)

Silnie zaangażowany pracownik często ma duże możliwości rozwoju w swojej pracy, a jej wykonywanie sprawia mu przyjemność. Powierzone zadania nie są monotonne i nierzadko stawiane są przed nim wyzwania. Ma on znacznie więcej swobody i może podejmować wiele decyzji samodzielnie. Z drugiej strony nigdy nie jest pozostawiony sam sobie i w razie trudności może liczyć na pomoc zespołu, managera czy szefa.

Zaangażowany pracownik jest niezwykle wartościowy, ponieważ bywa gotowy do podejmowania wysiłków w celu zwiększenia wydajności pracy w naszej firmie, tym samym podnosząc efektywność całego zespołu. Czym jednak dokładnie jest zaangażowanie pracowników i jak wpływa ono na ich wyniki? Na czym polega badanie zaangażowania? Sprawdź koniecznie!

Czym jest zaangażowanie pracowników?

Zaangażowanie pracownika to nic innego jak pozytywna postawa wobec organizacji oraz prezentowanych przez nią wartości. Zaangażowany pracownik jest skoncentrowany, zadowolony ze swojej pracy i pełen energii.

Jest on też skłonny do współpracy z kolegami z firmy w celu zwiększenia wydajności pracy, co przynosi wiele korzyści przedsiębiorstwu. Taki pracownik doskonale zna też wartość wykonywanej pracy.

Jednak pracodawcy również ponoszą odpowiedzialność za poziom zaangażowania osób pracujących w ich firmie. Jeżeli więc zastanawiamy się, jakie są przyczyny braku zaangażowania w prowadzonej przez nas działalności, warto zweryfikować również swoje zaangażowanie, jako pracodawcy i zastanowić się, czy udzielamy swoim pracownikom niezbędnego wsparcia. Należy więc być świadomym swojej roli w kształtowaniu takiej postawy w firmie.

Jak budować zaangażowanie pracowników?

Jeżeli wiemy już, czym jest zaangażowanie pracowników i mamy świadomość tego, że przełożeni mają bardzo duży wpływ na ten stan, warto zastanowić się jak budować poziom zaangażowania wśród pracowników w każdej organizacji.

pracownicy w czasie wykonywania obowiązków
  1. Po pierwsze: zadbaj o dobrą komunikację – to bardzo ważne. Dobry feedback to podstawa. Bez prawidłowej komunikacji i rzetelnej odpowiedzi zwrotnej trudno o pełną identyfikację pracownika z firmą i odpowiednie zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań.
  2. Po drugie: wyznacz jasny cel – firmy bardzo często wyznaczają sobie cele, jednak nie zawsze są one mierzalne i realne, a niekiedy pracodawcy nawet nie dzielą się nimi ze swoimi współpracownikami. Jest to jednak duży błąd, ponieważ entuzjazm pracowników znacząco się zwiększa wówczas, gdy widzą sens swoich działań. To sprawia, że mniej ekscytujące zadania nie są dla nich problemem, ponieważ są świadomi, że to tylko część drogi, którą muszą pokonać, by zrealizować założenia i plany.
  3. Po trzecie: zbuduj zaufanie – zaangażowanie nie istnieje bez wzajemnego zaufania. Oczywiście nie może być ono bezgraniczne. Jednak dopiero wtedy, gdy pokażemy swoim pracownikom, że im ufamy i wierzymy w ich sposób pracy i podejmowane działania, ich zapał znacząco wzrośnie.
  4. Po czwarte: przygotuj pracowników do zmian – jeżeli w swojej firmie szykujesz jakiekolwiek zmiany, pamiętaj, by zawsze powiadamiać o tym innych pracowników. Ludzie często boją się nieznanego i podchodzą do modyfikacji z niechęcią. Nasi współpracownicy powinni więc być świadomi tego, co aktualnie się dzieje w firmie, dlatego nigdy nie stawiajmy ich przed faktem dokonanym.
  5. Po piąte: pozwól pracownikowi decydować – nie podejmuj za pracownika wszystkich decyzji i nie pozbawiaj go odpowiedzialności za podjęte działania. Zaangażowany pracownik wie, że może podejmować samodzielnie wiele decyzji i ciąży na nim odpowiedzialność, a pracodawca darzy go zaufaniem i wierzy w jego kompetencje. To gwarantuje też przywiązanie i buduje pozytywne relacje między pracodawcą a pracownikiem.
  6. Po szóste: stawiaj wyzwania – pracownik wykonujący ciągle tę samą, monotonną pracę i proste zadania nie angażuje się tak mocno, jak ten, przed którym stawiamy wyzwania. Warto więc zadbać, by praca była niejednorodna, a nasi pracownicy czuli, że uczą się nowych rzeczy i rozwijają swoje umiejętności.

Badanie zaangażowania pracowników – jak zaangażowanie wpływa na wyniki?

Zaangażowanie pracowników prowadzi do:

  • Zwiększenia zysków firmy – zmotywowany i zaangażowany w działania pracownik to gwarancja realnych zysków dla przedsiębiorstwa i zwiększenia stabilności dochodów. Jego praca jest efektywniejsza, a jego wyniki znacznie lepsze. To też skutkuje wyższą satysfakcją klientów i np. zwiększoną sprzedażą.
  • Niższej absencji pracowników – wysoki wskaźnik zaangażowania pozytywnie wpływa na atmosferę w całej grupie, a dzięki temu pracownicy chętniej przychodzą do pracy każdego dnia. Inwestycja w zmotywowany zespół to zredukowanie liczby nieobecności pracowników w miejscu pracy, nie tylko na płaszczyźnie fizycznej, ale również psychologicznej.
  • Wyższej produktywności – silnie zaangażowany pracownik pracuje znacznie wydajniej, a to prowadzi do zwiększenia jakości pracy, podnosząc efektywność całego zespołu. Zaangażowani pracownicy wykonują zadania szybciej, sprawniej, a także szukają nowych rozwiązań i pomysłów. To niewątpliwie zmniejsza koszty operacyjne firmy.
  • Mniejszej rotacji pracowników – przywiązanie do firmy to też ważna sprawa. Dzięki dużemu zaangażowaniu dochodzi do przywiązania do miejsca pracy, a to przekłada się na ograniczoną rotację i na zredukowanie kosztów rekrutacji nowych współpracowników.

Pulsacyjne badanie zaangażowania pracowników… czyli co?

Pulsacyjne badanie zaangażowania pracowników jest rodzajem mierzenia zaangażowania w firmach. Opiera się o częste zbieranie danych w ankietach (zazwyczaj krótkich) oraz regularną analizę i porównywanie zgromadzonych informacji.

Częstotliwość przeprowadzania tego rodzaju badań najczęściej waha się od badań kwartalnych przez ankiety dwutygodniowe czy tygodniowe, aż po miesięczne.

Cykliczna analiza zaangażowania pracowników, jaką oferuje firma Enpulse, opiera się o ankiety przeprowadzane co miesiąc. Wyniki z tych krótkich okresów są odzwierciedleniem bieżących przemyśleń i odczuć pracowników, a także ich motywacji, chęci i aktualnych potrzeb. Jest to tzw. puls zaangażowania pracowników.

Całe badanie trwa od stycznia do grudnia (12 miesięcy) i pozwala na uzyskanie kompleksowych i wiarygodnych danych na temat zaangażowania w pracę. Okres dwunastomiesięcznego cyklu jest także spójny z podejściem biznesowym, które przewiduje np. roczne rozliczenia czy tworzenia planów rocznych. Taki czas pozwala też uwzględnić dane, na które mają wpływ różnego rodzaju stany i wydarzenia nie tylko związane bezpośrednio z działaniami firmy (chociażby zmieniające się pory roku).

Badanie zaangażowania pracowników z Enpulse!

Współpracując z firmą Enpulse, będziemy mogli korzystać z zautomatyzowanych narzędzi, służących do badania zaangażowania pracowników. Firma przygotowała dla swoich klientów kilka pakietów:

Enpulse Basic – to narzędzie zawierające podstawowe funkcje badacze oraz analityczne. Skierowane jest do firm, gdzie pracuje mniej osób. Takie firmy potrzebują najczęściej tylko podstawowych funkcji diagnostycznych. Pakiet zawiera m.in. 12 pytań w miesiącu, automatyczne pytania wskaźnikowe, raport zaangażowania pracowników w 3 wymiarach i w 6 obszarach oraz analizę czynników zaangażowania.

Enpulse Standard – pakiet zawiera wszystkie powyższe funkcje i jest wzbogacony o funkcje personalizowane takie jak pytania własne i benchmark (porównania). Został on przygotowany z myślą o średnich firmach, które oczekują personalizacji i doradztwa. Zawiera on także m.in. szczegółowe raporty dla grup wewnątrz firmy, szczegółowy raport z odpowiedzi, otwarty feedback dla pracowników i raport danych do Excela lub innego narzędzia. System jest dostępny w wielu językach.

Enpulse Pro – jest to pełny pakiet z rozbudowanymi funkcjami diagnostycznymi i porównawczymi. Zapewnia też wsparcie ekspertów z Enpulse. Powstał z myślą o dużych firmach, które potrzebują zaawansowanej personalizacji i możliwości benchmarku. W skład pakietu wchodzą wszystkie funkcje z Enpulse Standard oraz dodatkowe wsparcie, dedykowane wersje językowe i integracja API.

analiza danych

Jak technologia Enpulse wpływa na budowanie zaangażowania?

Poprzez automatyczne ankiety – to podstawa dla badań zaangażowania. Nie trzeba samodzielnie tworzyć pytań, są one przypisywane pracownikom przez system. Co miesiąc pracownicy otrzymują krótką ankietę zawierającą 12 pytań. Przeprowadzenie takich badań jest więc szybkie i bezproblemowe.

Poprzez sprawdzoną metodologię – firma Enpulse przygotowała autorską metodę badania satysfakcji, efektywności i zaangażowania, opartą o liczne teorie, opracowania i wsparcie kadry naukowej. Wskaźnik zaangażowania składa się z wymiaru emocjonalnego, racjonalnego i motywacyjnego.

Poprzez pełne raporty przygotowane do pobrania – dane przygotowane są od ogółu do szczegółu. Zależności pomiędzy pytaniami dają znacznie lepszy obraz niż pojedyncze rozkłady. Jednak dla zainteresowanych, te drugie również są dostępne.

Poprzez dane w czasie rzeczywistym – dzięki temu, że badanie ma charakter subskrypcyjny, firma może na bieżąco analizować i diagnozować puls zaangażowania pracowników. To sprawia, że praca nad zaangażowaniem jest dynamiczna, a postępy są na bieżąco weryfikowane.

Poprzez benchmark wyników – możliwość porównania wyników jest niezwykle istotna. Enpulse umożliwia zarówno benchmark wewnętrzny, jak i zewnętrzny.

Poprzez anonimowość pracowników – dane będą wiarygodne tylko wtedy, gdy pracownicy udzielą autentycznych odpowiedzi, zgodnych z prawdą. Dlatego zapewnienie im anonimowości jest podstawą zbierania rzetelnych danych.

Poprzez wsparcie ze strony ekspertów – badanie zaangażowania jest procesem czasochłonnym, dlatego Enpulse zapewnia pomoc ekspercką w czasie wdrażania badań i podczas ich analizy oraz opracowywania planu działań.

Dlaczego warto wspierać rozwój zaangażowania pracowników – podsumowanie

Pracownik pełen energii i chęci do wykonywania powierzonych mu obowiązków jest niezwykle wartościowy dla każdej organizacji i będzie ważnym ogniwem, które poprowadzi przedsiębiorstwo do sukcesu. Silnie zaangażowany pracownik jest również skłonny do podejmowania wysiłku w celu zwiększenia wydajności pracy całego zespołu. Taka postawa może pozytywnie wpływać na innych pracowników, co z pewnością podniesie efektywność całej grupy.

Zaangażowanie pracowników prowadzi również do zwiększenia wartości naszego przedsiębiorstwa, a tym samym do polepszenia jakości oraz wydajności pracy, co gwarantuje większe zyski. To skutkuje wyższą satysfakcją klientów i np. zwiększoną sprzedażą.

Zaangażowani pracownicy przyczyniają się do pozytywnej opinii na temat naszej firmy. Pracownicy usatysfakcjonowani z wykonywanych przez siebie zadań będą nie tylko pracować wydajniej, ale znacznie częściej będą budować pozytywną opinię o firmie wśród swoich znajomych, czyli potencjalnych klientów. To również ma ogromne znaczenie dla twojej organizacji.

Zaangażowani pracownicy są znacznie bardziej kreatywni. Bywają też skłonni pozostać w twojej firmie pomimo szans na pracę w innych przedsiębiorstwach i są w stanie poświęcić swój wolny czas oraz włożyć dużo większy wysiłek w pracę. Niewątpliwie są więc kluczem do sukcesu!


Zobacz też:
Subskrybuj MagazynPrzedsiebiorcy.pl
google news
Nasze propozycje
Porady

Podwyżki cen energii są podstawą do waloryzacji kontraktów

Porady

Planujesz otworzyć myjnię lub warsztat? – sprawdź, co warto wiedzieć i gdzie znaleźć odpowiednie projekty

Porady

Praca zdalna a praca stacjonarna — plusy i minusy, o których trzeba wiedzieć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *