Prowadzenie firmy

Czym jest instruktaż stanowiskowy BHP? Jak się przeprowadza szkolenie wstępne?


Ocena

Instruktaż stanowiskowy to jedna z formalności przy zatrudnianiu nowego pracownika. Obowiązek ten musi spełnić każdy zwierzchnik. Warto zatem zapoznać się z informacjami o tym, kto, kiedy i w jaki sposób powinien go przeprowadzić. Czytaj nasz artykuł!

Zanim przejdziemy do szczegółów, warto na samym początku zastanowić się nad definicją omawianego pojęcia i odpowiedzieć na pytanie, co to jest instruktaż stanowiskowy. Szkolenie stanowiskowe daje możliwość uzyskania, zaktualizowania lub pogłębienia informacji i umiejętności. Są one związane z wykonywaniem pracy i dotyczą także przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest jedną z dwóch części szkolenia BHP. Co jeszcze warto wiedzieć o instruktażu? Jak on wygląda w świetle przepisów i w praktyce? Czytaj nasz tekst i sprawdź!

Instruktaż stanowiskowy – rozporządzenie regulujące jego zasady 

Szukając informacji na temat szkoleń BHP oraz instruktażu stanowiskowego BHP, warto sięgnąć do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Lektura wymienionego aktu prawnego pozwala dowiedzieć się, jakie są szczegółowe zasady i zakres instruktażu oraz w jaki sposób jego przeprowadzenie ma zostać udokumentowane, a przede wszystkim – kiedy należy przeprowadzić instruktaż.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia:

 • instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku wymienione w przepisach podmioty. W praktyce jest to osoba, która ma zostać zatrudniona w charakterze pracownika i będzie narażona na szkodliwe lub niebezpieczne warunki;
 • ta sama reguła ma zastosowanie w odniesieniu do pracownika przenoszonego na stanowisko o trudnych warunkach pracy;
 • instruktaż powinien również odbyć uczeń lub student, gdy praca będzie odbywać się w ramach praktyk; 
 • ogólna reguła mówi, że pracownik zajmujący kilka stanowisk powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich.

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?

Szkolenie stanowiskowe może prowadzić ktoś, kogo wyraźnie wyznaczy pracodawca. Musi to być pracownik zajmujący stanowisko kierownicze lub sam pracodawca, który ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Oznacza to, że prowadzący instruktaż powinien wcześniej zostać odpowiednio przeszkolony. Nie wystarczy posiadana wiedza na temat charakteru danego stanowiska. Osoba niebędąca pracodawcą musi zostać w sposób wyraźny wyznaczona przez pracodawcę do przeprowadzania instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy – ile trwa i od czego zależy jego długość?

Instruktaż stanowiskowy musi trwać co najmniej 8 godzin. Istnieją jednak czynniki mające wpływ na dokładnie określoną liczbę godzin trwania instruktażu. Są to takie czynniki, jak:

 • poziom przygotowania pracownika i czas przepracowanych przez niego na podobnym stanowisku;
 • charakter wykonywanej pracy;
 • skala zagrożeń związanych z danym stanowiskiem.

Jak wygląda instruktaż stanowiskowy BHP?

Wiesz już, czym jest instruktaż stanowiskowy i kiedy należy go przeprowadzić. Pora zatem na przyjrzenie się temu, jak on wygląda. Poszczególne etapy instruktażu powinny składać się w pełną całość i dać odpowiednie przygotowanie osobie szkolonej.

 1. Trzeba zacząć od wprowadzenia i zapoznania pracownika z informacjami wstępnymi w zakresie powierzonych mu zadań.
 2. Przede wszystkim, pracownik powinien zostać pouczony o sposobie obsługi urządzeń technicznych, które posłużą mu do pracy i warunkach pracy na zajmowanym przez niego stanowisku. 
 3. Pracownik powinien również zostać przeszkolony w zakresie zapobiegania wypadkom i zagrożeniom występującym w miejscu pracy.

Praktyka i sprawdzenie wiedzy

Czy teoria kończy instruktaż stanowiskowy? Nie, ponieważ jest tu także część praktyczna. Pracownik powinien zaobserwować wykonywanie czynności przez instruktora, który odpowiednio zaprezentuje, co trzeba robić. Następnie instruktor powinien zlecić pracownikowi zadanie praktyczne i zweryfikować czy szkolona osoba samodzielnie potrafi wykonać czynność w sposób poprawny. Zgodnie z przepisami, instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzianem wiedzy i umiejętności.

Szkolenia BHP stanowiskowe a dokumentacja

Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego musi znaleźć swoje potwierdzenie w Karcie Szkolenia Wstępnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, która znajduje się w aktach osobowych pracownika. Podpisana przez pracownika Karta Szkolenia Wstępnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powinna zawierać:

 • dane pracodawcy i pracownika;
 • określenie jednostki organizacyjnej;
 • wskazanie instruktora;
 • określenie czasu szkolenia.

Instruktaż stanowiskowy to jeden z wielu obowiązków pracodawców. Pomaga on uniknąć wielu groźnych wypadków przy pracy, a także umożliwia przestrzeganie zasad BHP. Jego kształt i przebieg jest obwarowany odpowiednimi przepisami. Warto już wcześniej znać i teorię, i praktykę, by odpowiednio przygotować się do szkolenia.


Zobacz też:
Subskrybuj MagazynPrzedsiebiorcy.pl
google news