Audyty IT przeprowadzane są w celu stworzenia bezpiecznego, niezawodnego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie. W dobie wszechobecnego internetu, automatyzacji procesów i digitalizacji dokumentów jest to działanie konieczne i niezwykle ważne.

Audyt IT polega na zapoznaniu się ze wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa, wskazaniu słabych punktów i popełnianych błędów, a także potencjalnych zagrożeń. Zadaniem audytora jest także zabezpieczenie systemu oraz przygotowanie wskazówek dotyczących skutecznego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Audyt informatyczny ma dostarczyć przedsiębiorcy wiedzy na temat prawidłowego funkcjonowania systemu IT, jego ochrony, podejmowania działań naprawczych. Bezpieczeństwo IT powinno być dziś jednym z priorytetów każdego biznesu.

Na czym polega audyt informatyczny?

Audyt informatyczny to inaczej audyt bezpieczeństwa IT. Jak sama jego nazwa wskazuje, służy ocenie funkcjonowania systemu IT w danej firmie, analizie zagrożeń i polityki firmy odnoszącej się do działań podejmowanych np. w przypadku wycieku danych czy działalności hakerskiej. Profesjonalny audyt IT daje odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące bezpieczeństwa informacji:

 • czy firma skutecznie chroni zgromadzone dane;
 • w jaki sposób zabezpiecza swój system;
 • czy stosowane rozwiązania informatyczne są zgodne z normą i bezpieczne;
 • czy system informatyczny jest regularnie kontrolowany;
 • czy sprzęt (komputery) jest sprawny technicznie i wystarczający;
 • czy serwery mają odpowiednie zabezpieczenia;
 • czy używane oprogramowanie jest legalne?

Dzięki audytowi firma spojrzy całościowo na system informatyczny, pozna słabe punkty, nauczy się radzić sobie z zagrożeniami. Audyt informatyczny pomoże znaleźć najlepszy sposób zabezpieczenia danych (całości zasobów informatycznych).

Jak przebiega audyt IT?

Audyt infrastruktury IT polega na przeglądzie sprzętu, oprogramowania oraz analizie bezpieczeństwa informacji. W pierwszej części należy skupić się przede wszystkim na przeglądzie urządzeń, sprawdzeniu konfiguracji serwerów i stacji roboczych. Kolejny etap procesu to audyt oprogramowania używanego w przedsiębiorstwie – kontrolowana jest legalność, źródło pochodzenia, posiadane licencje. Audytor może również udzielić wskazówek, jak w bezpieczny sposób korzystać z programów dostępnych w sieci – to wiedza, którą powinien zdobyć każdy pracownik. Ostatnim badanym obszarem jest bezpieczeństwo informacji – prowadzący audyt sprawdza np. sposób zarządzania dostępem do haseł. Istotnym punktem jest analiza sposobu powiadamiania pracowników firmy o polityce bezpieczeństwa IT i ich obowiązkach w tym zakresie.

Zobacz także  Kto może starać się o dofinansowania z urzędu pracy? Jak wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy?

Aspekty audytu IT

Firmowy audyt bezpieczeństwa może obejmować całość infrastruktury, jednak nie zawsze tak się dzieje. Audytor może skupić się tylko na wybranym fragmencie, części infrastruktury informatycznej. Zakres badania systemu ustala zlecający, który zazwyczaj bierze pod uwagę pojawiające się okresowo problemy. Uwaga prowadzącego audyt może być nakierowana na:

 • bezpieczeństwo danych (sposób przechowywania, zabezpieczania plików, baz, udzielanie dostępów i uprawnień);
 • bezpieczeństwo sieci (Wi-Fi, routery, VLAN itd.);
 • bezpieczeństwo portali (strona internetowa, poczta elektroniczna);
 • sprawdzanie sposobu przechowywania dysków zewnętrznych i innych nośników informacji.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt bezpieczeństwa IT?

Audyt informatyczny umożliwia podjęcie kroków w celu udoskonalenia systemów zabezpieczeń i opracowanie planu na wypadek cyberataku. Audyt ma wykazać, czy osiągane są ustalone cele operacyjne i kontrolne, a rozwiązania informatyczne charakteryzuje wiarygodność i wydajność. Jeszcze kilka lat temu nawet połowa firm działających w Polsce doświadczała ataku hakerów i ponosiła z tego powodu straty finansowe. Aby uniknąć takich zdarzeń, warto regularnie sprawdzać, czy system informatyczny firmy odpowiednio chroni jej majątek i czy jego zasoby wykorzystywane są efektywnie. Ważnym elementem audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych jest szkolenie pracowników, którzy na co dzień korzystają z firmowych komputerów.

Audyt systemów informatycznych może obejmować test penetracyjny. To badanie reakcji pracowników na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu cyfrowemu. Test umożliwia wykrycie luk i niedoskonałości w zabezpieczeniach, a dalej opracowanie właściwego sposobu postępowania.

Kompleksowy audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych

Kompleksowy audyt IT, który pozwala sprawdzić integralność systemów informatycznych, powinien być przeprowadzony w kilku etapach:

 • audyt systemu i aplikacji potwierdzający ich wydajność, aktualność, niezawodność i bezpieczeństwo;
 • audyt urządzeń do przetwarzania informacji;
 • kontrola nowych wdrażanych systemów, ich zgodności ze standardami firmy;
 • weryfikacja sposobu zarządzania IT;
 • audyt elementów sterowania telekomunikacją – serwerów i sieci.

Wynikiem audytu jest raport, w którym wskazane są słabe punkty, potencjalne zagrożenia, ale również sposoby radzenia sobie z nimi. Audyt powiązany jest również z doradztwem – specjaliści nie tylko przeanalizują procedury obowiązujące w firmie, sprawdzą ich użyteczność, lecz także zaproponują dodatkowe zabezpieczenia. W raporcie zostaną uwzględnione działania naprawcze, które pozwolą podnieść poziom bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwie.

Zobacz także  Wskaźnik rotacji zobowiązań — wzór. Dlaczego spółka powinna go analizować?

Ile trwa audyt IT?

Audyt trwa zazwyczaj około dwóch tygodni – jest to jednak uzależnione od wielkości zasobów przedsiębiorstwa. Audytor ma za zadanie przygotować harmonogram audytu oraz działań naprawczych w przypadku zdiagnozowania ewentualnych błędów. Dlaczego audyt IT jest tak ważny? Cyberataki prowadzą do utraty istotnych, wrażliwych danych, ale także są przyczyną czasowego zamrożenia działalności firmy. Na niebezpieczeństwa narażone są w podobnym stopniu duże, jak i średnie oraz małe przedsiębiorstwa. Obecnie system informatyczny stanowi podstawę dla większości działów w firmach, dlatego nie można zaniedbać kontroli tego obszaru. Określenie zwykłych i krytycznych luk w systemie pozwoli uniknąć wielu zagrożeń, a także przygotować się na nie.

Audyty IT pozwalają lepiej poznać sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, określić mocne i słabe strony. Taka ocena pokazuje, co należy zmienić, co udoskonalić, a z czego zrezygnować. Firmy regularnie sprawdzające swój system IT rzadziej stają się ofiarami ataków hakerskich, co chroni je przed znacznymi stratami finansowymi czy choćby utratą zaufania ze strony kontrahentów i partnerów biznesowych.

audyty it