Ile dni wolnego za oddanie krwi przysługuje osobom wspierającym krwiodawstwo? Przeczytaj nasz tekst, by poznać odpowiedź na to pytanie. Miłej lektury – być może wiedza ta okaże ci się przydatna w przyszłości!

Bycie honorowym dawcą krwi to nie tylko aktywność, która zasługuje na uznanie z powodów moralnych. Wręcz przeciwnie, osoby, które postanowiły regularnie oddawać krew, mogą liczyć na ciekawe benefity, w tym m.in. w postaci dodatkowego zwolnienia od pracy. Ile dni wolnego za oddanie krwi przysługuje pracownikowi w świetle obecnych przepisów?

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – podstawowe informacje

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) to podmiot, który zajmuje się organizacją działań w zakresie publicznej służby krwi. Do najważniejszych zadań, które leżą w zakresie RCKiK, należą m.in.:

  • ocena, czy kandydaci na osoby oddające krew spełniają wymagania zdrowotne itp.,
  • prowadzenie ewidencji (w postaci regionalnych rejestrów) zawierającej informacje na temat honorowych dawców krwi,
  • nadzór nad procesem pobierania krwi od dawców, a także jej gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie odpowiednim organom,
  • wytwarzanie surowic diagnostycznych i płynów konserwujących.

Ile dni wolnego za oddanie krwi – aktualne zasady

Jeśli chodzi o przepisy, najważniejszym aktem prawnym jest w tym przypadku Ustawa z dnia 21.01.2021 roku, Dz.U. 2021 poz. 159.

Oprócz tego istotne są również zapisy ustawy z dnia 22.08.1997 roku o publicznej służbie krwi, w tym w szczególności art. 9 oraz art. 9a.

Co ciekawe, kwestia tego, ile dni wolnego za oddanie krwi należy się pracownikowi w pracy, nie została uregulowana w ramach przepisów prawa pracy (ustawa z dn. 26.06.1974 r.).

Dni wolne dla pracownika z powodu oddania krwi – o czym musi pamiętać pracodawca?

Dodatkowe uprawnienia dla pracowników zostały wprowadzone w Polsce w czasie walki z pandemią koronawirusa. Przede wszystkim, w myśl nowych przepisów osoba, która zdecydowała się na oddanie osocza, może liczyć na takie korzyści jak:

  1. Dodatkowe 2 dni wolne od pracy lub innych czynności służbowych – honorowemu dawcy krwi przysługują dwa dodatkowe dni wolne płatne zwolnienia. Można z nich skorzystać w dniu, w którym dawca zdecydował się na oddanie osocza, a także w dniu następnym.
  2. Zniżka (ulga) na przejazdy środkami zbiorowego transportu publicznego transportu – ulga ta wynosi jedną trzecią ponoszonych kosztów. Dawca może z niej skorzystać w sytuacji, gdy oddawał krew co najmniej trzy razy.

W myśl obowiązującej ustawy uprawnienia te obowiązują w następujących sytuacjach: przebycie w przeszłości choroby covid-19 lub oddawanie krwi w okresie stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego.

Aby możliwe było skorzystanie z ulgi na przejazdy, krwiodawca musi okazać dokument zawierający datę sporządzenia, dane honorowego dawcy (w tym w szczególności imię i nazwisko), a także informację, że krew (osocze) została oddana minimum 3 razy. Wydawaniem tego typu zaświadczeń zajmują się Centrum MSWiA (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Regionalne/Wojskowe Centrum.

Oprócz tego, że krwiodawcy przysługują 2 dni urlopu od pracy oraz zniżka na przejazdy, osoby oddające osocze mogą skorzystać także z takich benefitów jak:

  • posiłek regeneracyjny,
  • zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdem do stacji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

2 dni wolne za oddawanie krwi. Nieobecności pracownika to kwestia dyskusyjna

Co ciekawe, zapis dotyczący tego, ile dni wolnego za oddanie krwi się należy, stał się z prostego powodu obiektem sporów. Wymiar zwolnienia obejmuje bowiem także dzień następny po oddaniu krwi. Jeśli pracownik zdecyduje się oddać krew w piątek, pozostaje kwestią dyskusyjną, czy następny dzień to sobota (zazwyczaj chodzi się do pracy od poniedziałku do piątku), czy też poniedziałek.

Szczególnie ten drugi przypadek mógłby stanowić pole do nadużyć. W związku z tą kwestią różne stanowiska zajmują specjaliści zajmujący się na co dzień prawem pracy.

Wątpliwości nie budzą za to takie kwestie jak np. odliczanie krwi od podatku.

Ile dni wolnego za oddanie krwi? Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Dodatkowe dwa dni wolnego (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za pracę) oraz zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej, które przysługują po oddaniu krwi, to rozwiązania mające za zadanie zachęcić nas do tej szczytnej aktywności. Oczywiście to, ile dni wolnego za oddanie krwi przysługuje, nie powinno być jedynym motywem skłaniającym do takiego działania.

Wręcz przeciwnie: głównym motorem naszych działań w tym zakresie powinny być pobudki moralne oraz chęć niesienia pomocy innym. Jest to szczególnie ważne w tak trudnych dla społeczeństwa momentach, jak choćby kryzys covidowy i związane z tym trudności w funkcjonowaniu publicznej służby zdrowia.

Archiwum: styczeń 2023
ile dni wolnego za oddanie krwi