Prawo pracy

Emerytura po mężu – ile lat małżeństwa pozwoli ubiegać się o świadczenie?

W sytuacji, gdy zmarły małżonek był emerytem lub rencistą, wdowie przysługuje emerytura po mężu. Ile lat małżeństwo trwało, nie ma znaczenia. Uzyskuje ona prawo do renty rodzinnej. Co zrobić by uzyskać świadczenie? Przeczytaj!

Po śmierci współmałżonka wdowa lub wdowiec może ubiegać się o wypłatę renty rodzinnej, jeśli zmarły miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy w chwili śmierci lub w tej dacie spełniał określone ustawą wymagania potrzebne do uzyskania jednego z tych świadczeń. Co do zasady wdowie przysługuje tzw. emerytura po mężu. Ile lat małżeństwa jest wymagane aby móc ubiegać się o świadczenie? Tego przepisy emerytalne nie określają. Co to oznacza w praktyce, jeśli chcesz jako wdowa otrzymać świadczenie? Sprawdź!

Emerytura po mężu – ile lat małżeństwa? Jakie są warunki?

Aby ubiegać się o świadczenie, trzeba spełnić kilka warunków. 

  1. Konieczne jest aby w chwili śmierci emeryta lub rencisty, wdowa pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej.
  2. Kolejnym warunkiem jest to, aby w chwili śmierci ukończyła 50. rok życia lub w tej dacie była niezdolna do pracy.
  3. Jeśli nie spełnia tych warunków, może ubiegać się o świadczenie, gdy wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa, które jest uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu i jednocześnie nie osiągnęło 16. roku życia. 
  4. Warto również pamiętać, że prawo do renty rodzinnej przysługuje także wówczas, gdy wdowa ukończy 50 lat lub stanie się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od chwili śmierci męża. 

Prawo do renty rodzinnej przysługuje też małżonce rozwiedzionej, jeśli spełnia któreś z powyższych warunków, a dodatkowo w dniu śmierci byłego męża posiadała ustalone prawo do alimentów z jego strony. Co istotne nie wystarczy aby zmarły były małżonek dobrowolnie udzielał wsparcia finansowego ubiegającej się o rentę rodzinną. Alimenty muszą być bowiem ustalone prawomocnym wyrokiem lub ugodą sądową. Wdowa niespełniająca powyższych wymagań, która jednocześnie nie posiada źródeł utrzymania, może ubiegać się o okresową rentę rodzinną przez okres jednego roku od chwili śmierci męża. 

Emerytura po mężu – ile lat muszą mieć dzieci aby otrzymały świadczenie?

Znasz już warunki przyznawania świadczenia po żonie lub emerytury po mężu. Ile lat małżeństwa wspólnie przeżyły jako mąż i żona, nie ma znaczenia i przepisy nic o tym nie wspominają. Mówią jednak o innych kwestiach. Renta rodzinna po zmarłym członku rodziny przysługuje również:

  • dzieciom własnym;
  • dzieciom drugiego małżonka;
  • dzieciom przysposobionym do 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę. 
  • przyjętym na wychowanie wnukom i rodzeństwu (przed osiągnięciem pełnoletności) oraz rodzicom zmarłego. 

We wszystkich tych przypadkach konieczne jest jednak aby zmarły w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty albo spełniał wymagania do uzyskania jednego z tych świadczeń. 

Wdowie przysługuje tzw. emerytura po mężu. Ile lat małżeństwa uprawnia do nabycia świadczenia, nie ma znaczenia w kontekście wymagań przewidzianych w przepisach emerytalnych. To samo dotyczy wdowca. Istotne jest natomiast spełnienie powyższych wymogów. W sytuacji, gdy jedynie współmałżonek jest uprawniony do renty rodzinnej, może on liczyć na świadczenie w wysokości 85% świadczenia przysługującego zmarłemu małżonkowi. Emerytura po mężu przysługuje wdowie, bez względu na to jak długo pozostawała w związku małżeńskim ze zmarłym mężem, pod warunkiem, że osiągnie ona stosowny wiek. 

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: