Prawo pracy

Emerytura po mężu – jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją otrzymać?

3 minut(y) czytania
Ocena

W Polsce mężczyźni zazwyczaj żyją krócej od kobiet. Dodatkowo, świadczenia emerytalne mężczyzn są często wyższe, gdyż pozostają oni dłużej aktywni zawodowo. Dla większości wdów po śmierci męża bardziej korzystne okazuje się dziedziczenie emerytury niż pobieranie własnej. Jednak, aby otrzymać emeryturę po mężu, trzeba spełniać określone warunki. Jakie?

Emerytura po zmarłej osobie – termin

Po pierwsze, w polskim systemie świadczeń nie istnieje pojęcie takie, jak emerytura po zmarłym mężu. Nie funkcjonuje też taki termin, jak renta po mężu dla pracującej żony czy po prostu renta po mężu. Fachowa nazwa to świadczenia rodzinne. 

Emerytura po mężu – dla kogo?

Emerytura po śmierci męża przysługuje nie tylko współmałżonce, ale także innym przedstawicielom rodziny. Do pobierania świadczenia uprawnione są także wspólne dzieci z małżeństwa, jak również dzieci przybrane i adoptowane. Jednak rentę po zmarłym mężu wypłaca się do momentu ukończenia przez nie 16 lat. Jeśli dziecko kontynuuje naukę, to otrzymuje rentę do ukończenia 25 lat. Bezterminowo może ją uzyskiwać jedynie wtedy, gdy nie jest zdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji. Uprawnione do pobierania świadczenia są również rodzice oraz wnuki i dzieci wychowywane przez zmarłego.

Kliknij!
Poszukujesz pasjonującej pracy pełnej nowych wyzwań?

Ile wynosi emerytura po zmarłym mężu?

Emerytura po zmarłej osobie przysługuje wszystkim osobom uprawnionym, więc świadczenie może pobierać więcej, niż jedna osoba na raz. Nie oznacza to jednak, że każdy z uprzywilejowanych przedstawicieli spośród krewnych będzie otrzymywał pełną wysokość świadczenia indywidualnie. 

Jak obliczyć ile wynosi renta po zmarłej osobie? W tym wypadku należy oszacować całościową kwotę renty rodzinnej. Następnie otrzymaną kwotę w przypadku wielu świadczeniobiorców należy rozdzielić między osoby, którym przysługuje prawo do otrzymywania renty po zmarłym. 

Jak obliczana jest wysokość emerytury po śmierci męża?

Wysokość emerytury po śmierci męża obliczana jest następująco:

  • 85% świadczenia – jeśli pobiera ją jedna osoba;
  • 90% świadczenia – jeśli pobierają ją dwie osoby;
  • 95% świadczenia – jeśli pobierają ją trzy osoby lub więcej.

W przypadku mniejszego od minimalnego świadczenia po mężu (nawet w przypadku podziału) zostanie ono podniesione do 1100 złotych.

Emerytura po zmarłym mężu – jakie warunki trzeba spełnić?

Kobieta, aby dostać emeryturę po śmierci męża musi spełniać pewne warunki. Jakie? Zgodnie z przepisami:

  • w momencie śmierci współmałżonka miała ukończone 50 lat;
  • w momencie śmierci męża była niezdolna do wykonywania jakiejkolwiek pracy;
  • ukończyła 50. rok życia lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej;
  • zajmuje się wychowywaniem i opieką nad dzieckiem (poniżej 16. roku życia lub 18. roku życia, jeśli kontynuuje naukę), które jest uprawnione do otrzymania renty rodzinnej;
  • opiekuje się dzieckiem, które jest uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Czy emerytura po mężu dla emerytki przysługuje, gdy wdowa nie spełnia ww kryteriów?

W przypadku, gdy wdowa nie spełnia kryteriów związanych z pobieraniem emerytury po zmarłej osobie, wciąż może się o nią ubiegać i ją dostawać. Jednak w takiej sytuacji emerytura po mężu jest wypłacana wyłącznie przez określony czas. Wdowa musi wykazać, że nie ma żadnych innych źródeł dochodu. W takim przypadku emerytura po zmarłym mężu wypłacana jest przez rok od czasu śmierci męża. Drugą opcją jest dwuletnie otrzymywanie świadczenia od momentu śmierci współmałżonka, lecz wdowa musi brać w tym celu udział w zorganizowanych szkoleniach kwalifikujących do wykonywania pracy zarobkowej.

Kliknij!
Koniec umowy a L4 w 2022 roku – co mówi prawo pracy o zasiłku chorobowym po rozwiązaniu umowy o pracę?

Emerytura po mężu dla emerytki – czy trzeba zrezygnować z własnej emerytury?

W sytuacji, gdy emerytura po zmarłym mężu wypłacana jest osobie na emeryturze, to musi ona zdecydować, które świadczenie chce pobierać. Niestety, nie można zgodnie z obowiązującym prawem pobierać więcej, niż jedno świadczenie emerytalne. Z tego powodu kobieta musi jasno określić czy chce zachować swoją emeryturę, czy też pobierać emeryturę po zmarłej osobie.

Należy jednak brać pod uwagę, iż wysokość emerytury pod kątem płci różni się. Wynika to głównie ze względu na zwyczajowo wyższe stawki płacy dla mężczyzn oraz długości odprowadzania składek. Mężczyźni najczęściej przechodzą w późniejszym wieku na emeryturę, więc także gromadzą większy kapitał startowy. Z tego powodu emerytura po mężu dla emerytki będzie wyższa w większości przypadków, niż jej własna.

Kiedy renta po mężu dla pracującej żony może być zawieszona lub zabrana?

Jeżeli kontynuujesz pracę i otrzymujesz rentę czy emeryturę po mężu, możesz spodziewać się zmniejszenia albo odebrania emerytury po zmarłym mężu. Dotyczy to zarówno osób, które pozostają zatrudnione lub prowadzą działalność, w ramach której uiszczają składki na ubezpieczenie społeczne. Jednak wysokość zmniejszenia, jak i zawieszenie wypłat świadczenia zależy od uzyskiwanych dochodów.

Emerytura po śmierci męża ulegnie zmniejszeniu, jeśli dochód miesięczny mieści się w kwocie pomiędzy 70-130% miesięcznej średniej pensji. Z kolei całkowite zawieszenie świadczenia ma miejsce, gdy zarobki przekroczą 130% wspomnianej powyżej kwoty.

Zobacz też:
Kliknij!
Budżetówka – czy praca w instytucjach państwowych to dobry wybór?
Nasze propozycje
Prawo pracy

Kodeks pracy 2022 – wprowadzone i planowane przez Radę Ministrów zmiany w prawie pracy dla pracowników

4 minut(y) czytania
Ocena Co reguluje Kodeks pracy? 2022 rok przyniesie zmiany, które zostaną wprowadzone w sierpniu. Jeśli chcesz poznać odpowiedź na pytanie, na czym…
Prawo pracy

Zmiany w Kodeksie pracy 2022 – czego dotyczą? Najważniejsze zmiany w prawie pracy dla pracowników i pracodawców

4 minut(y) czytania
Ocena Zadaniem prawa pracy jest ochrona zatrudnionych z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej. W takiej sytuacji nikogo nie powinny dziwić zmiany w Kodeksie…
Prawo pracy

Minimalna stawka godzinowa brutto i netto w 2022 roku – ile wynosi minimalne wynagrodzenie dla różnych umów? Płaca minimalna a stawka godzinowa

4 minut(y) czytania
Ocena Zobacz, ile wynosi minimalna stawka godzinowa dla różnych rodzajów umów. W jakich przypadkach nie jest stosowana? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.