Emerytura dla matek jest specjalnym świadczeniem dla wielodzietnych rodzin, w których kobiety musiały zrezygnować z aktywności zawodowej na rzecz macierzyństwa. Jeżeli chcesz ubiegać się o świadczenie emerytalne dla matek 4+, to musisz spełnić pewne kryteria. Jakie? tego dowiesz się z treści artykułu!

Emerytura dla matek wielodzietnych – rekompensata niemożności podjęcia pracy 

Niektóre grupy społeczne mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia emerytalne na specjalnych warunkach przez wzgląd na ich wyjątkową sytuację, np. pracę w trudnych warunkach. Matkom, które urodziły czwórkę dzieci, świadczenie emerytalne ma zrekompensować niemożność podjęcia pracy ze względu na opiekę nad dziećmi.

Mama 4+, czyli emerytura dla matek 4 dzieci

Od marca 2019 roku działa nieprzerwanie program o nazwie „Mama 4+”, w ramach którego można ubiegać się o emeryturę dla matek. To specjalne rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Przysługuje kobietom, które mają co najmniej czwórkę dzieci. Emerytura dla matek jest wypłacana przez KRUS lub ZUS.

Emerytura dla matek 4 dzieci – kryteria

Kryteria emerytury dla matek 4 dzieci zakładają, że kobieta nie podjęła lub zakończyła aktywność zawodową ze względu na konieczność wychowania potomstwa. Matka musi mieć ukończony 60. rok życia. O emeryturę dla matek wielodzietnych mogą ubiegać się w szczególnych sytuacjach także ojcowie. W tym celu muszą mieć ukończone 65 lat i posiadać minimum czwórkę dzieci na wychowaniu. Najistotniejszym elementem w tym przypadku jest brak opieki matczynej ze względu na porzucenie dzieci czy śmierć kobiety.

Emerytura dla matek wielodzietnych a dzieci przysposobione

Świadczenie ma na celu pomoc finansową osobom, które poświęciły się wychowaniu potomstwa, rezygnując w tym celu z kontynuowania pracy zarobkowej. Dotyczy to także dzieci przysposobionych. 

Ile wynosi emerytura dla matek 4 dzieci?

Wysokość emerytury dla matek 4 dzieci ustalana jest na podstawie obowiązującej minimalnej emerytury w danym roku. Kwota świadczenia wynosi tyle samo w obu przypadkach. Od marca 2020 roku emerytura dla matek 4+ wynosi 1200 złotych netto.

W przypadku, w którym matka ma przyznane prawo do pobierania renty lub emerytury, której wysokość jest niższa od minimalnej, to dostaje wyrównanie w ramach świadczenia. Oznacza to, że dodatkowo otrzymuje kwotę do 1200 złotych. Z kolei matki, którym nie przysługuje prawo do świadczenia emerytalno-rentowego mogą liczyć na emeryturę dla matek w wysokości najniższej – 1200 zł.

Co należy zrobić, aby uzyskać emeryturę dla matek?

Jeśli chcesz uczestniczyć w programie „Mama 4+”, złóż wniosek ERSU do ZUS. To wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Odpowiedni druk możesz pobrać z oficjalnej witryny internetowej ZUS w zakładce ze wzorami pism lub można go także otrzymać w jednostkach lokalnych.

Wniosek o emeryturę dla matek – dokumenty

Do wniosku o emeryturę dla matek wielodzietnych należy załączyć następujące dokumenty:

 • akta urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi;
 • informacje o numerach PESEL wszystkich dzieci;
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Ponadto, jednym z kryteriów emerytury dla matek 4 dzieci, jest złożenie oświadczenia na temat aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej. Potwierdza ono poniższe informacje:

 • urodzenie i wychowanie, co najmniej 4 dzieci;
 • przerwy w wychowywaniu potomstwa – czas trwania i ich przyczyna;
 • ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich;
 • zamieszkanie w Polsce i po ukończeniu 16. roku życia posiadanie tu interesów życiowych;
 • ustalone prawo do emerytury lub renty;
 • pobieranie emerytury lub renty;
 • uzyskiwanie dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej;
 • posiadanie gospodarstwa rolnego (powierzchnia);
 • uzyskiwanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej;
 • uzyskiwanie innych dochody;
 • przebywanie w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

W przypadku, gdy ojciec czwórki dzieci pobiera emeryturę 4+ zamiast matki, musi on przedstawić dodatkowe dokumenty:

 • akt zgonu matki w przypadku jej śmierci;
 • zaświadczenie o pozostawieniu przez matkę dzieci bez opieki na stałe lub przerwaniu opieki na dłuższy czas.
Archiwum: sierpień 2021
emerytura dla matek