Wiele przedsiębiorców obserwuje na bieżąco pakiety programów oferujących dotacje, dzięki którym można pozyskać dodatkowe środki na rozwój firmy. Jakie dofinansowanie 2023 warto mieć na uwadze?

Podpowiadamy, gdzie szukać informacji o bieżących programach dofinansowania i jak sprawdzić, czy spełniamy warunki naboru. Najważniejszymi dofinansowaniami dla osób fizycznych w 2023 roku będą z pewnością możliwości otrzymania dotacji na prace termomodernizacyjne budynku, opisane niżej w ramach programu Czyste Powietrze. Istnieje jednak wiele funduszów przeznaczonych bezpośrednio dla przedsiębiorców.

Dofinansowanie 2023

Środki pochodzące z programów rządowych, Funduszy Europejskich i Funduszy Norweskich to świetna okazja na to, aby pozyskać dodatkowe koszty na rozwój przedsiębiorstwa. Wsparcie w postaci dodatkowych finansów może przydać się również po trudnych kilku latach związanych z epidemią koronawirusa.

Najlepszym miejscem, aby szukać informacji o bieżących możliwościach na dofinansowanie 2023, są strony Funduszy Unijnych, Banku Gospodarki Krajowej (BGK) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Pakiety pomocowe dostępne dla przedsiębiorców to między innymi:

 • Platformy Startowe;
 • Granty na Eurogranty;
 • Internacjonalizacja MŚP;
 • Nowy Start;
 • Sukcesja w firmach rodzinnych;
 • Dostępność szansą na rozwój;
 • Kompetencje dla sektorów.

Platformy Startowe

Program Platformy Startowe dedykowany jest nowym i doświadczonym przedsiębiorcom, którzy mają pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę. W tym przypadku dofinansowanie 2023 może wynieść nawet 1 mln złotych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej rekomendacji przez menedżer inkubacji. Głównym celem w tym przypadku jest dalszy rozwój innowacyjnych firm w Polsce Wschodniej.

Kto może uzyskać dofinansowanie w ramach programu?

Wniosek o dofinansowanie może złożyć każdy pomysłodawca będący właścicielem działalności gospodarczej zarejestrowanej w jednym z województw Polski Wschodniej (woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Wymogiem skorzystania z programu jest zarejestrowanie się w partnerskim programie inkubacji. Nabór prowadzony jest do 15 stycznia 2023 roku.

Zobacz także  Średnia krajowa [cnt-year] brutto i netto. Ile wynosi obecnie przeciętne wynagrodzenie?

Nowy Start

Program Nowy Start oferuje dofinansowania wspierające przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą pomimo wcześniejszego niepowodzenia. Otrzymaną dotację można przeznaczyć na ponowny rozwój biznesu, w tym:

 • analizę przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w celu uniknięcia podobnego błędu;
 • adaptację do uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji;
 • przeszkolenie zatrudnionych pracowników i zwiększenie wynagrodzenia;
 • zmniejszenie braków kadrowych.

Kto może uzyskać dofinansowanie w ramach programu?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców takich jak:

 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy.

Nabór wniosków jest prowadzony do 30 czerwca 2023 roku.

Przepis na Rozwój

Przepis na Rozwój umożliwia przedsiębiorstwom dofinansowanie (2023 rok to kolejny, gdy ta akcja działa) poprzez programy szkoleniowo-doradcze z zakresu zamówień publicznych. Dofinansowania są dostępne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w makroregionie obejmującym województwa mazowieckie i lubelskie. Nabór do programu kończy się 30 czerwca 2023 roku.

Projekty LIFE

Z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizowane są dofinansowania w ramach programu priorytetowego LIFE — Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027. Dofinansowanie w 2023 roku ma na celu poprawę jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego i obejmuje szeroki zakres przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Powinny być one związane z:

 • adaptacją do zmian klimatu i ochrony wód przed zanieczyszczeniami;
 • racjonalnym gospodarowaniem odpadami i ochroną ziemi;
 • sprawiedliwą transformacją (innowacja sprzyjająca gospodarce niskoemisyjnej);
 • zeroemisyjnym systemem energetycznym (w tym programy Mój Prąd i Energia Plus);
 • dobrą jakością powietrza (w tym program Czyste Powietrze);
 • zeroemisyjnym transportem;
 • różnorodnością biologiczną, edukacją i monitoringiem środowiska.

W obrębie projektów znajduje się między innymi najgłośniejsze dofinansowanie 2023, czyli program Czyste Powietrze mające na celu dofinansowanie termomodernizacji budynków i domów jednorodzinnych, oraz dopłaty związane z rosnącymi cenami prądu i gazu, czyli programy Energia Plus i Mój Prąd. Do składania wniosków w ramach projektów LIFE upoważnione są zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne.

Zobacz także  Emerytury stażowe [cnt-year] – sprawdź, kiedy mogą wejść w życie!

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych bądź wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Celem programu jest dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji domów i zmniejszenie tym samym emisji pyłów do środowiska. Dotacje na wymiany źródeł mogą wynieść aż do 79 tysięcy złotych, w zależności od kryterium dochodowego oraz wybranej formy termomodernizacji.

Kto może uzyskać dofinansowanie w ramach programu?

Dofinansowanie w ramach programu wiąże się z poniższymi warunkami:

 • bycie właścicielem bądź współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w domu jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z odrębną księgą wieczystą;
 • roczny dochód wnioskodawcy nieprzekraczający 100 tysięcy złotych;
 • zgoda na udostępnienie do kontroli budynku, w którym zostało wykonane przedsięwzięcie od daty złożenia wniosku aż poprzez okres trwałości, czyli kolejno 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. 

Poza programem Czyste Powietrze, termomodernizacje i dofinansowanie 2023 prowadzone są również w ramach programów regionalnych, programu Stop Smog oraz premii termomodernizacyjnej Banku Gospodarki Krajowej.

Mój Prąd

Program Mój Prąd to jedna z priorytetowych realizacji mająca na celu dofinansowanie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie można otrzymać na przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących już budynków mieszkalnych.

Kto może uzyskać dofinansowanie w ramach programu?

O dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, przy zawartej umowie kompleksowej regulującej kwestie energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nieprzekraczających jednak do 3 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie. Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021-2023 trwający od dnia 15.04.2022 r. został przedłużony do 31.03.2023 roku.

Zobacz także  Ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto w Polsce w [cnt-year] roku? Poznaj płacę minimalną
dofinansowanie 2022