Prawo pracy

Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży przed 12 tygodniem? Sprawdź


Ocena

Polskie prawo pod tym względem jest bardzo klarowne. Pracownica w ciąży jest szczególnie chroniona w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Szczegóły w tym zakresie wyjaśnia Kodeks Pracy. W związku z tym warto zastanowić się nad tym, czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży przed 12 tygodniem?

Wiele kobiet zwleka z wyjawieniem pracodawcy o tym, że są w ciąży. Wszystko dlatego, że obawiają się rozwiązania umowy. Niepotrzebnie. Zgodnie z polskim prawem kobieta w czasie ciąży jest objęta szczególną ochroną stosunku pracy. W związku z tym pracodawca nie może zakończyć stosunku pracy z ciężarną kobietą, o ile nie zaszły szczególne sytuacje uzasadniające taki krok. Sprawdź, czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży przed 12 tygodniem. W jakich sytuacjach jest to w ogóle możliwe?

Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży przed 12 tygodniem?

Zgodnie z kodeksem pracy kobieta od momentu zajścia w ciąże objęta jest szczególną ochronę w zakresie wykonywania pracy na podstawie umowy o pracy. Ochrona dotyczy nie tylko okresu ciąży do dnia porodu, ale także urlopu macierzyńskiego. Aby ją uzyskać, należy potwierdzić zapłodnienie zaświadczeniem lekarskim.

Co w przypadku wygaśnięcia umowy w okresie ciąży?

Warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się w przypadku kobiety ciężarnej, która zatrudniona jest na umowę na czas określony lub na okres próbny, który trwa dłużej niż jeden miesiąc, a termin zakończenia stosunku pracy wypada w po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Wówczas z mocy prawa pracy umowa kobiety w trakcie ciąży podlega automatycznemu przedłużeniu aż do dnia porodu. W związku z tym przedłużenie umowy w takiej okoliczności nie wymaga zawierania nowego porozumienia, czy też dodawania aneksu do wcześniej podpisanych dokumentów.

W jakich sytuacjach zwolnienie kobiety w ciąży jest możliwe?

Istnieją jednak określone sytuacje, w których pracodawca ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Dzieje się tak wtedy, gdy zachodzą przyczyny wymienione w przepisach. Wśród nich wymienia się:

  • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych;
  • przestępstwo uniemożliwiające dalszą pracę na zajmowanym stanowisku (stwierdzone prawomocnym wyrokiem);
  • zawinioną utratę uprawnień pracownicy do wykonywania określonych obowiązków w miejscu pracy;
  • upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa.

Jeżeli w danym zakładzie pracy istnieje organizacja związkowa, to pracodawca powinien skonsultować swoją decyzję z radą pracowniczą. Ponadto ochrona przed wypowiedzeniem nie dotyczy kobiet w ciąży, które zostały zatrudnione na okres próbny, który nie przekracza jednego miesiąca.

Czy można rozwiązać umowę za porozumieniem stron?

O ile pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownicy w ciąży, o tyle istnieje możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Może to być podyktowane potrzebami pracodawcy lub kobiety ciężarnej. Jeżeli to firma wnioskuje o zakończenie umowy, to w takiej sytuacji pracodawca musi osiągnąć porozumienie ze swoją pracownicą. W przeciwnym razie nie dojdzie do rozwiązania stosunku pracy. Standardowo tego typu rozwiązanie zastępuje zwolnienie dyscyplinarne, jednak nie zawsze.

Przepisy prawa pracy zwracają uwagę na jeszcze dwie ciekawe sytuacje. Jeżeli pracodawca zwolni pracownicę, a ta zaszła w ciążę tuż przed wypowiedzeniem, to obejmuje ją ochrona ciężarnej. Wówczas musi zostać przywrócona do pracy. Drugą sytuacją jest ta, w której to pracownica złożyła wypowiedzenie, a nie wiedziała o ciąży. Wówczas przysługuje jej prawo do cofnięcia swojej decyzji i pozostania w danym stosunku pracy.


Zobacz też:
Subskrybuj MagazynPrzedsiebiorcy.pl
google news
Damian Pawłowski
90 Artykuł(y)

o autorze
Z wykształcenia prawnik. Specjalista od prawa gospodarczego oraz finansów. Doradzał w kwestiach prawnych firmom z różnorodnych sektorów. Jego największą pasją jest radzenie sobie z zawiłościami prawa podatkowego.
Artykuły
Nasze propozycje
Prawo pracy

Czy pracodawca może zwolnić na L4? Czy zwolnienie lekarskie chroni pracownika 2022?

Prawo pracy

Czy pracodawca może zmusić do pracy w sobotę? Co mówi o tym Kodeks Pracy?

Prawo pracy

W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Sprawdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *