Ceny prądu zamrożone – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy odnoszący się do cen prądu w 2022 roku. Stawki za prąd zostaną zablokowane na poziomie z 2022 roku w przypadku zużycia do 2 tysięcy kWh rocznie. Dowiedz się więcej!

W poniedziałek rząd przyjął projekt ustawy zakładający zamrożenie cen prądu na stawkach z 2022 roku. Warunkiem jest to, że gospodarstwo domowe zużywa nie więcej niż 2 tysiące kWh rocznie. Projekt ustawy został jednak uzupełniony w stosunku do zapowiadanego wcześniej. Teraz gospodarstwa domowe, w których mieszkają osoby niepełnosprawne, mają zwiększony limit do 2600 kWh, a rolnicy oraz rodziny z Kartą dużej rodziny do 3000 kWh. Ceny prądu zamrożone – dowiedz się więcej!

Ceny prądu zamrożone – projekt ustawy

W poniedziałek 26.09.2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która blokuje ceny prądu w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Ceny prądu zamrożone będą jednak tylko dla gospodarstw domowych, w których zużycie prądu jest mniejsze niż 2 tysiące kWh rocznie. Limity dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny, rolników oraz rodzin z osobami niepełnosprawnymi są zwiększone. 

Kto może liczyć na oszczędności dzięki zamrożeniu cen prądu?

Na oszczędności mogą liczyć gospodarstwa domowe, w których zużycie prądu nie przekracza 2000 kWh. W przypadku gospodarstw domowych, w których mieszkają osoby niepełnosprawne, limit jest większy i wynosi 2600 kWh. Rolnicy oraz gospodarstwa z Kartą Dużej Rodziny mogą liczyć na zamrożone ceny pod warunkiem, że zużycie nie będzie większe niż 3000 kWh.

Co w przypadku przekroczenia limitu?

W przypadku przekroczenia limitu rocznego zużycia prądu gospodarstwa domowe nie stracą prawa do stawek zamrożonych. Skorzystają one, ale jedynie do określonego poziomu, za każdą dodatkową kilowatogodzinę trzeba będzie płacić według nowych stawek. Stawki te znajdują się w taryfie spółki energetycznej z 2023 roku. W przypadku ofert wolnorynkowych stawki zgodne będą z tymi znajdującymi się w umowie ze sprzedawcą.

Ceny prądu zamrożone nie będą obejmować odbiorców, którzy wykorzystali prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i ich oferty sprzedaży gwarantują stałą cenę za obrót energią elektryczną w roku 2023. 

Ceny prądu zamrożone – limity

Skąd wziął się limit 2000 kWh? Z projektu ustawy wynika, że 2000 kWh to średnie zużycie energii w gospodarstwie domowym w 2020 roku. Projekt zakłada, że na zamrożeniu cen prądu skorzysta prawie 17 milionów gospodarstw domowych, są to odbiorcy z grupy taryfowej G. 

Dla kogo dodatek elektryczny?

W projekcie ustawy przewidziano również wsparcie dla osób, które do ogrzewania wykorzystują pompy ciepła. Takie gospodarstwa domowe liczyć mogą na specjalny dodatek elektryczny, którego wysokość to 1000 złotych. Jeżeli zużycie prądu w takim gospodarstwie domowym wyniesie ponad 5000 kWh, to dodatek ten zostanie podwyższony do 1500 złotych. Aby otrzymać dodatek, konieczne jest uzyskanie wpisu i zgłoszenie źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Rozwiązania wejdą w życie wraz z następnym dniem po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

O dodatek elektryczny można będzie ubiegać się w gminie, w której leży dane gospodarstwo domowe. Szacuje się, że z tego rozwiązania może skorzystać 800 tysięcy gospodarstw domowych. Rząd na ten cel przeznaczy około 1 mld złotych. 

Rząd zachęca do oszczędzania energii

Rząd będzie zachęcał Polaków do oszczędnego gospodarowania energią. Ceny prądu zamrożone są właśnie jednym ze sposobów, by ten cel osiągnąć. Wcześniej rząd wprowadził między innymi dodatek węglowy dla gospodarstw domowych, w których źródłem ciepła jest węgiel. Wsparcie otrzymają również gospodarstwa domowe, w których źródłem ciepła jest gaz, pelet drzewny oraz olej opałowy. Szacuje się, że wsparcie to dotyczyło będzie około 7,5 mln gospodarstw domowych. Do 2027 roku przedłużona zostaje ochrona taryfowa na sprzedaż gazu do instytucji pożytku publicznego oraz odbiorców domowych. Cena gazu w 2022 roku została zamrożona, gdyby tak się nie stało, to koszty dla odbiorców wzrosłyby nawet do 600%. 

Archiwum: wrzesień 2022
ceny prądu zamrożone