Opłata reprograficzna zdecydowanie podwyższy ceny urządzeń elektronicznych

Prezes Federacji Konsumentów, Kamil Pluskwa-Dąbrowski alarmuje, że projekt rządu o uprawnieniach artysty zawodowego sprawi, że ceny urządzeń elektronicznych pójdą znacząco w górę. Konsekwencje ustawy mają odczuć szczególnie mniej zamożne rodziny, które w dobie nauki zdalnej muszą wydać często cały miesięczny dochód. Ustawa ma zostać wcielona w życie od przyszłego roku.