Obecnie coraz więcej polskich przedsiębiorców wkracza na zagraniczne rynki, eksportując oferowane towary oraz usługi do innych krajów. Powszechny staje się także import towarów i usług ze strony zagranicznych kontrahentów. Podstawowym zagadnieniem, które powinien zgłębić każdy przedsiębiorca, rozważający zagraniczną ekspansję, jest podatek od towarów i usług, zwany podatkiem VAT. Czy przysługuje ci zwrot podatku VAT? Odliczanie vat — jak to działa? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Jak działa podatek VAT między krajami

Ustawodawca w ustawie o podatku VAT dzieli transakcje w obrocie zagranicznym na import towarów, eksport towarów, eksport usług, import usług, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Eksport towarów to nic innego jak dostawa towarów z terytorium państwa, które nie należy do Unii Europejskiej, przez nabywcę lub dostawcę, który ma siedzibę poza terytorium kraju, z pewnymi wyłączeniami.

Natomiast import towarów to przywóz towarów z państwa spoza Unii Europejskiej na terytorium kraju. Zgodnie z definicją, istotny jest faktyczny przywóz, a nie jego podstawa. Taka transakcja podlega opodatkowaniu VAT, a ciężar opodatkowania spoczywa na podmiocie, który zobowiązany jest do uiszczenia cła. Podatek VAT z importu, wykazany w zgłoszeniu celnym, stanowi podatek naliczony, podlegający odliczeniu.

Jeżeli chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, rozumie się przez to nabycie prawa do rozporządzania towarami, które są transportowane lub wysłane do Polski z terytorium innego państwa unijnego.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to po prostu wywóz towarów z Polski do innego państwa Unii Europejskiej, przy czym dokonuje się jej na rzecz podmiotu, który jest podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Za co masz prawo do zwrotu podatku VAT

Aby zrozumieć, kiedy mamy prawo do zwrotu podatku VAT musimy rozróżniać dwa bardzo istotne pojęcia – mianowicie podatek VAT naliczony i należny. Jaka jest różnica?

Naliczony podatek VAT jest zawarty w fakturach, które firma otrzymuje od dostawców. Natomiast należny podatek VAT osoba zarejestrowana jako przedsiębiorca wpłaca do właściwego urzędu skarbowego. Podatek należny wyliczany jest na podstawie uzyskanych ze sprzedaży towarów i usług przychodów.

Ustawodawca wie, że aby wytworzyć produkt lub świadczyć usługę, trzeba ponieść wcześniejsze koszty. Dlatego należną kwotę podatku można pomniejszyć o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupu. Podczas rozliczenia, po odjęciu od podatku należnego podatku naliczonego, pozostałą kwotę wpłaca się na rachunek właściwego dla przedsiębiorcy urzędu skarbowego.

Przykładowo podatek VAT z tytułu importu, wykazany w zgłoszeniu celnym, stanowi podatek naliczony, podlegający odliczeniu. Obniżenie podatku należnego jest jednak możliwe dopiero w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymano dokument celny (potwierdzający dokonanie odprawy celnej), bądź za miesiąc następny.

Doradztwo podatkowe i odpowiednie narzędzia

Aspekty podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej spędzają sen z powiek każdego przedsiębiorcy, niezależnie od rynkowego stażu. Zmieniające się ciągle prawo na pewno tego nie ułatwia, a podatki to przecież tylko jeden z długiej listy obowiązków przy obsłudze firmy. Bardzo łatwo coś przeoczyć, a nawet najdrobniejsze pomyłki mogą nas sporo kosztować.

Dlatego warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa podatkowego. Doradcy podatkowi są w pełni wykwalifikowanymi i kompetentnymi osobami do zajmowania się takimi sprawami jak zwrot podatku VAT i wieloma innymi aspektami obsługi finansowej firmy. Przez bogate doświadczenie i odpowiednie narzędzia doradca podatkowy usprawni działanie każdego przedsiębiorstwa i pomoże zaoszczędzić niebagatelne kwoty.

Nie musisz zagłębiać się w to, jak działa odliczanie podatku VAT, ponieważ ktoś może to zrobić za ciebie. EUROWAG to firma świadcząca usługi podatkowe, która pomoże ci zgłębić tajniki regulacji podatkowych. Ich usługi zapewnią ci szybki zwrot podatku VAT i akcyzy, który poprawi płynność finansową twojej firmy. Zastanów się, ponieważ jest to rozwiązanie warte rozważenia.

Archiwum: maj 2022