Zwolnienie lekarskie internetowe – wygoda czy oszustwo?

Raczej nie trzeba tłumaczyć żadnej pracującej osobie, co to jest L4 i w jakim celu bierze się je od lekarza. Jeśli pracownik objęty jest ubezpieczeniem chorobowym i nie czuje się na siłach z powodów zdrowotnych, żeby świadczyć obowiązek pracy bądź musi zaopiekować się bliską osobą, może od lekarza otrzymać dokument usprawiedliwiający nieobecność w pracy. Obecnie zwolnienie lekarskie można otrzymać nie tylko w czasie wizyty stacjonarnej u lekarza, ale też L4 online. Wątpliwości niektórych budzi legalność jego załatwiania.

Faktem jest, że „załatwianie” w negatywnym rozumieniu tego słowa jest nielegalne. Zwolnienie L4 może być wystawione pacjentowi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, zatem nie można go sobie „załatwić”, bo potrzebujemy paru dni urlopu. Nielegalność nie leży tu jednak w formie kontaktu z lekarzem, ponieważ konsultacje zdalne obowiązują już jakiś czas i jeśli pacjent podejdzie do nich prawidłowo (nie z myślą o „załatwianiu L4”), może wiele zyskać na tej opcji. Jeśli wybierzemy placówkę uprawnioną do konsultacji zdalnych z pacjentami, gdzie pracują rzetelni lekarze i sami podejdziemy do konsultacji uczciwie, o legalność zwolnienia online martwić się nie musimy.

Gdzie można otrzymać zwolnienie lekarskie online?

Wprowadzenie konsultacji na odległość z lekarzami okazało się bardzo dobrym posunięciem, ponieważ odciążyło stacjonarną ochronę zdrowia i dało pacjentom możliwości, których wcześniej nie mieli. Biorąc pod uwagę co to jest L4 elektroniczne, nie ma potrzeby osobistej wizyty w przychodni, by je otrzymać. Z tego powodu zwolnienie lekarskie internetowe wystawiane jest obecnie przez lekarzy na wielu portalach medycznych,  na przykład tutaj: https://l4online.pl/.

Aby otrzymać L4 na konsultacjach zdalnych, musi być zawsze przeprowadzony wywiad medyczny. Jego brak powinien pacjenta zastanowić, gdyż lekarz nie może wystawić pacjentowi legalnie zwolnienia, jeśli nie ma ku temu podstaw – strony nieprzeprowadzające wywiadu medycznego z pacjentem mogą działać nielegalnie. Sam wywiad medyczny natomiast może mieć różne formy, zależnie od danej strony – może być to wywiad w formie formularza pisemnego, rozmowy telefonicznej, czatu online itd. W przypadku formularza pisemnego pacjent odpowiada na pytania zawarte w formularzu, a lekarz następnie je analizuje i na tej podstawie podejmuje zwykle decyzję o wystawieniu zwolnienia L4.

Legalność zwolnień online – co jeszcze trzeba wiedzieć?

Każdy, kto chce otrzymać L4 stacjonarnie lub zwolnienie lekarskie online, powinien wiedzieć, że legalność otrzymanych zwolnień może być w dowolnej chwili sprawdzona. Pracodawca ma prawo kontrolować swoich pracowników na L4, gdy coś budzi jego podejrzenia, podobnie jak ZUS. Osoba, która wzięła L4 uczciwie, nie musi obawiać się kontroli – ważne, by swoje zwolnienie faktycznie poświęcała na powrót do zdrowia, czy też opiekę nad bliskim. Jeśli jednak zwolnienie ma być dodatkowym urlopem na remont, zakupy czy wycieczkę, kontrola może je podważyć.

Artykuł promocyjny

Archiwum: luty 2023