Każda firma dąży do osiągania jak najlepszych wyników, a dobre wyniki generuje dobrze dobrany zespół. Jak się okazuje odpowiednie kwalifikacje pracownika to nie wszystko. Dla pracodawców równie ważne jest oddanie się swojej pracy i sumienne wykonywanie powierzonych zadań. To właśnie poziom zaangażowania pracowników ma kluczowy wpływ na ogólną atmosferę i sukcesy firmy. 

Czym jest zaangażowanie?

Zaangażowanie to nic innego jak poświęcenie się danej pracy, a więc chęć działania i osiągania wyznaczonych celów, aby przyczynić się do sukcesów przedsiębiorstwa. Zaangażowany pracownik nie tylko dobrze wykonuje swoje zadania, ale ma także poczucie wpływu i odczuwa satysfakcję z tego, co robi. 

Ważne, aby nie mylić zaangażowania z wydajnością. Choć efektywność powinna iść w parze z zaangażowaniem, to niestety nie zawsze tak jest. Zdarza się, że nawet jeśli pracownik ma umiejętności i ciężko pracuje (często nawet poświęca na pracę swój wolny czas), nie przekłada się to na osiągnięcia. 

Jak rozpoznać zaangażowanie pracowników?

Cechy pracowników i ich potencjał w stosunku do danego stanowiska można ocenić już na rozmowie kwalifikacyjnej. Pracownik zaangażowany lubi pracować i nie boi się podejmowania nowych wyzwań, co naturalnie łączy się z chęcią awansu. Rozwój zawodowy jest dla niego bardzo ważny, ale nie oznacza to braku innych zainteresowań — zaangażowany pracownik ma wręcz prywatne motywacje, które zachęcają go do pracy, np. pasję do podróży. 

Ponadto jest odpowiedzialny, godny zaufania i ma poczucie obowiązku. Jest też świetnym współpracownikiem — dobra atmosfera w zespole, solidarność i wspólne pokonywanie trudności mają dla niego duże znaczenie, dlatego jest lojalny i rzadko wdaje się w konflikty. 

Jeśli chcesz sprawdzić poziom poświęcenia się dla pracy Twojego zespołu, koniecznie wypróbuj narzędzie do badania zaangażowania pracowników

zaangażowani pracownicy na spotkaniu

Zaangażowanie a motywacja

Motywacja to kolejne ważne pojęcie, które jest ściśle związane z pojęciem zaangażowania pracowników. Motywacja to coś, co pcha nas w kierunku celu, metaforyczna siła napędowa. Dzięki niej wiemy, po co wykonujemy daną pracę — to ona nadaje sens naszym działaniom. 

Jedno prowadzi do drugiego — dobrze zmotywowani pracownicy to zaangażowani pracownicy, a ci nie lubią, kiedy ich kariera stoi w miejscu, dlatego też są w stanie włożyć dodatkowy wysiłek w swoją pracę. 

Podłoża motywacji są różne, a tym najpowszechniejszym jest oczywiście aspekt finansowy — krótko mówiąc, największą motywacją do pracy są pieniądze. Kolejną jest awans, który wiąże się nie tylko z podwyżką, ale także uznaniem przełożonego i spełnieniem zawodowym. Bardzo często też zaangażowanie pracowników wynika z chęci zdobywania doświadczenia, które służy rozwojowi zawodowemu.

Jak budować zaangażowanie pracownika?

Warto dodać, że uzyskanie wysokiego zaangażowania pracowników zależy nie tylko od nich samych, ale także od przełożonego. Jakie działania powinien podjąć pracodawca, aby jego pracownicy chcieli poświęcać się pracy? 

Zrozumienie i indywidualne podejście jest kwestią kluczową, dlatego jako szef powinieneś okazywać swoim pracownikom dużo zainteresowania. Nie bez znaczenia są rozmowy o planach, marzeniach, ale i problemach. Każdy człowiek ma swój bagaż doświadczeń, który czasami staje się ciężarem — wsparcie szefa-autorytetu może być niezwykle budujące. A jeśli wydaje Ci się, że poruszanie prywatnych spraw w pracy jest niestosowne, jesteś w błędzie. Rozmowa na temat związany z czymś innym niż praca daje poczucie przynależności do firmy otwartej na drugiego człowieka, której nie zależy wyłącznie na wynikach, ale także dobrym samopoczuciu pracowników.

Aby przedsiębiorstwo odniosło sukces, trzeba zbudować nie tylko swoją pozycję lidera, ale również, a może przede wszystkim, zadbać o dobre relacje wśród współpracowników. Współzawodnictwo to dobra rzecz, o ile nie wymyka się spod kontroli. Twoim zadaniem jest stworzenie miejsca pracy, w którym dla każdego jest przestrzeń i w którym każdy ma szanse na rozwój i awans. Poczucie wykluczenia pracownika negatywnie wpływa na jego sprawczość, sprawia, że przestaje on widzieć sens swojej pracy i nie zależy mu na osiąganiu sukcesów — uniknij tego i zaproponuj ciekawe podejście. 

Pomóc może integracja. To ważna kwestia, której nie należy pomijać, gdyż relacje współpracowników mogą odbijać się zarówno negatywnie, jak i pozytywnie na wyniki przedsiębiorstwa. Dobra atmosfera w pracy to interakcja nie tylko na linii szef-podwładny, ale interakcja na wszystkich możliwych „liniach”. Pracodawcy czasami o tym zapominają, a tymczasem warto od czasu do czasu zorganizować jakiś wyjazd lub imprezę, np. z okazji świąt czy urodzin. Każdy potrzebuje czasem się rozluźnić, a integracja zespołu jest doskonałym celem organizacji małych firmowych eventów. 

Ponadto powinieneś być otwarty wobec swoich pracowników — przedstawienie koncepcji i konkretnych planów organizacji podnosi świadomość zespołu, a tym samym wyznacza mu misję. Bardzo ważne jest zapraszanie pracowników do dyskusji oraz zachęcanie do zobrazowania ich własnych pomysłów na dany projekt czy też rozwiązań mogących polepszyć funkcjonowanie firmy. Pytaj o zdanie innych, nawet jeśli obawiasz się krytyki.

Zaangażowanie pracowników

Dlaczego warto dbać o wysoki poziom zaangażowania pracowników?

Dlaczego zwiększenie poziomu zaangażowania pracowników jest tak ważne? Odpowiedź jest prosta — zaangażowanie pracowników przekłada się na ich wydajność, a to z kolei przekłada się na wyniki w firmie.

W czym dokładnie przejawiają się te wyniki? Przede wszystkim przedsiębiorstwo generuje wysokie dochody, na czym zależy chyba każdemu — dobrze prosperująca firma to nie tylko zyski dla właściciela, ale także pewna posada dla pracowników i możliwość podwyżki. Szansa na wyższe wynagrodzenie i chęć rozwoju napędzają zespół, co przekłada się na obopólną korzyść — pracodawcy i pracowników.

Zaangażowanie pracowników ma realny wpływ na rynkową pozycję firmy. Organizacja z sukcesami na koncie jest poważana i ceniona przez klientów, a ponadto ma dużo większe szanse na pozyskiwanie nowych. O renomie firmy w dużej mierze decyduje też poziom satysfakcji pracowników — dzieląc się swoimi doświadczeniami z pracy wpływają na jej postrzeganie przez innych. 

O zaangażowaniu pracowników mówi się coraz więcej i coraz częściej. To dobrze, bo tylko znajomość tego zagadnienia i wdrożenie odpowiednich kroków mają szansę zaowocować w przyszłości. Zadbaj o zaangażowanie Twojego zespołu i ciesz się dobrze prosperującą firmą!

Archiwum: grudzień 2022
zdjęcie zaangażowanych pracowników