Rekrutacja a wywiady behawioralne: podstawowe trendy

Rekrutacja to nie tylko proces, ale także sztuka, a jej celem jest znalezienie najlepszego kandydata na dane stanowisko. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, rekrutacja zaczyna się od zdefiniowania wymagań dla danego stanowiska, publikacji oferty pracy i zbierania aplikacji. Jednak to, co wyróżnia polski rynek pracy, to szczególna uwaga przywiązywana przez firmy do kultury organizacyjnej i doboru kandydatów, którzy wpiszą się w daną kulturę.

Wywiady behawioralne odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Są to rozmowy, podczas których rekruterzy zadają pytania skoncentrowane na doświadczeniach, zachowaniach, umiejętnościach i osobowości kandydata. Celem jest zrozumienie, jak kandydat radził sobie w przeszłości w różnych sytuacjach, co może pomóc przewidzieć, jak poradzi sobie w przyszłości. Wywiady behawioralne opierają się na przekonaniu, że przeszłe zachowania są najlepszym predyktorem przyszłych działań.

Wywiady behawioralne nie są wolne od wyzwań. W dobie pandemii COVID-19 i tzw. wielkiej rezygnacji, rekrutacja zdalna stała się kluczową częścią procesu rekrutacji. Wywiady przeprowadzane za pośrednictwem platform konferencji wideo, takich jak: Zoom, Microsoft Teams i Cisco Webex stały się normą. Choć takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści, którymi są: wygoda, możliwość przeprowadzenia rozmowy w krótkim czasie i przydatność w rekrutacji zespołowej, to niesie też ze sobą wiele wyzwań. Na przykład utrzymanie profesjonalnej atmosfery może być trudne, jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie wywiadu z porządnego, profesjonalnego miejsca. Ponadto obecność dzieci lub zwierząt domowych w trakcie rozmowy może stworzyć hałaśliwe i rozpraszające środowisko zarówno dla rekrutera, jak i kandydata.

Wywiady behawioralne: jak są przeprowadzane w Polsce?

Firmy w Polsce coraz częściej korzystają z wywiadów behawioralnych, ponieważ oferują one głębsze spojrzenie na kandydata niż tradycyjne rozmowy kwalifikacyjne. Ta metoda pozwala nie tylko ocenić kompetencje kandydata, ale także zrozumieć, w jaki sposób podejmuje decyzje, jak radzi sobie pod presją oraz jakie ma preferencje w zakresie pracy zespołowej.

Prowadząc wywiady behawioralne polscy rekruterzy stawiają zróżnicowane pytania, w tym takie, jak: „Opowiedz o sytuacji, kiedy musiałeś rozwiązać trudny problem.” lub: „Jak radziłeś sobie z konfliktem w zespole?”. Te pytania mają na celu zrozumienie, w jaki sposób kandydat radzi sobie z wyzwaniami, jakie umiejętności posiada, a także, jakie są jego wartości.  

Ważnym trendem w przygotowaniu wywiadów behawioralnych i ich realizacji jest użycie specjalistycznego oprogramowania: 

  • Software do zarządzania rekrutacją (ATS – Applicant Tracking Systems). Programy takie jak: Greenhouse, Workable, Lever, Cleverstaff i inne mogą pomóc w zarządzaniu procesem rekrutacyjnym, w tym w przeprowadzaniu wywiadów behawioralnych. Można w nich zaplanować pytania do wywiadu, zapisywać odpowiedzi kandydatów i monitorować ich postęp w procesie rekrutacji.
  • Platformy wideo, takie jak: Zoom, Microsoft Teams lub Google Meet są niezbędne do przeprowadzania wywiadów na odległość. Umożliwiają nagrywanie rozmów w celu ich późniejszego przeglądania i analizy odpowiedzi kandydatów.
  • Narzędzia do analizy behawioralnej, na przykład: Predictive Index, DiSC, Hogan Assessments i inne – ich zadaniem jest pomoc w zrozumieniu profilu behawioralnego kandydata.
  • Narzędzia do współpracy (Slack, Trello czy Asana)  umożliwiają efektywne zarządzanie procesem rekrutacyjnym i współpracę z innymi członkami zespołu.
  • Narzędzia do planowania. Do najpopularniejszych z nich można zaliczyć Google Calendar lub Calendly, które pomagają w organizacji i planowaniu wywiadów.

Obok wywiadów behawioralnych, polskie firmy coraz częściej zwracają uwagę na doświadczenie kandydata. Pandemia przyspieszyła potrzebę tworzenia programów słuchania pracowników i rozwijania doświadczeń, które wspierają ich zdrowie i dobrostan, promują pozytywną równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i dają pozytywne doświadczenia zachęcające pracowników do pozostania w firmie po zakończeniu pandemii. Nacisk na dostarczanie dobrego doświadczenia rozciąga się również na kandydatów, którzy mają tak wiele opcji do wyboru. 

Równocześnie coraz większą uwagę zwraca się na różnorodność i integrację. Statystyki pokazują, że firmy z różnorodnym personelem i otwartym miejscem pracy osiągają lepszą produktywność i rentowność. Wiele organizacji stara się zwiększyć różnorodność swoich zespołów, a rekruterzy są odpowiedzialni za identyfikację i włączanie większej różnorodności kandydatów do puli talentów.

Archiwum: maj 2023