Przed wizytą w oddziale, sprawdź adres siedziby ZUS Wałbrzych. Zobacz również, jakie świadczenia obsługiwane są na miejscu. W naszym artykule znajdziesz wszystkie istotne informacje.

Czeka cię wizyta w oddziale ZUS Wałbrzych? Zebraliśmy dla ciebie wszystkie najważniejsze informacje o tej placówce. Sprawdzisz adres siedziby oraz bezpośredni numer telefonu. Dowiesz się również, jakie świadczenia obsługiwane są na miejscu.

Oddział ZUS Wałbrzych – dane adresowe

Siedziba ZUS w Wałbrzychu mieści się blisko centrum miasta, przy ulicy Kasztanowej. Poznaj dokładne dane adresowe placówki.

Oddział ZUS Wałbrzych – adresul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych
Oddział ZUS Wałbrzych – numer telefonutel. 74 64 97 111tel. 22 560 16 00 (infolinia)
Oddział ZUS Wałbrzych – zasięg terytotialnymiasto: Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Wałbrzych;gmina: Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim.

Oddział ZUS Wałbrzych – godziny otwarcia

Sprawdź, jakie są godziny otwarcia ZUS w Wałbrzychu, a także kiedy przyjmowani są interesanci.

Godziny obsługi klientów

 • poniedziałek: 8:00-17:00;
 • wtorek: 8:00-15:00;
 • środa: 8:00-15:00;
 • czwartek: 8:00-15:00;
 • piątek: 8:00-15:00.

Godziny urzędowania

 • poniedziałek: 7:00-15:00;
 • wtorek: 7:00-15:00;
 • środa: 7:00-15:00;
 • czwartek: 7:00-15:00;
 • piątek: 7:00-15:00.

Godziny przyjęć klientów przed dyrektora / zastępcę oddziału ZUS Wałbrzych

 • poniedziałek: 15:00-17:00;
 • czwartek: 12:00-14:00.
Zobacz także  ZUS Zielona Góra

Oddział ZUS Wałbrzych – jak dojechać?

Oddział ZUS Wałbrzych – obsługiwane świadczenia

Oddział ZUS Wałbrzych obsługuje świadczenia związane z kwestiami ubezpieczeń, a także przyznawania rent oraz emerytur.

Emerytury, kapitał początkowy

W wałbrzyskim oddziale ZUS złożysz wniosek o przyznanie emerytury, a także załatwisz inne sprawy związane ze świadczeniem. Oprócz tego możesz tu wnioskować o obliczenie kapitału początkowego (dotyczy osób urodzonych po 1948 r., które zaczęły odprowadzać składki emerytalne przed 1 stycznia 1999 r.).

Renty

W ZUS Wałbrzych można złożyć wniosek o następujące formy wsparcia:

 • renta z tytułu niezdolności do pracy;
 • renta rodzinna;
 • renta socjalna.

Emerytury i renty dla osób pracujących/zamieszkałych za granicą

Jeśli pracowałeś za granicą i należy ci się tamtejsze świadczenie emerytalne albo rentowe, wniosek można złożyć w jednym z oddziałów ZUS.

Dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych

Pobierając emerytury albo rentę można wnioskować o dodatkowe świadczenia:

 • dodatek pielęgnacyjny;
 • dodatek dla sierot zupełnych;
 • dodatek kombatancki i kompensacyjny;
 • dodatek za tajne nauczanie;
 • dodatek weterana poszkodowanego;
 • świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy zatrudnianych przymusowo;
 • świadczenia pieniężne dla deportowanych;
 • świadczenia pieniężne dla będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych;
 • ryczałt energetyczny;
 • ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla;
 • ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych;
 • ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych.

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

ZUS Wałbrzych przyjmuje wnioski o następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy;
 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek wyrównawczy;
 • odszkodowanie przyznawane jednorazowo;
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • rentę rodzinną;
 • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej;
 • dodatek pielęgnacyjny;
 • pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego, szczepień ochronnych lub przedmiotów ortopedycznych.

Świadczenia przedemerytalne

ZUS Wałbrzych przyjmuje wnioski o przyznanie świadczeń przedemerytalnych, a także ustala czy i w jakiej wysokości się ono należy.

Zobacz także  ZUS Szczecin

Zasiłki

W oddziale ZUS Wałbrzych złożysz wniosek o następujący zasiłek:

 • chorobowy,
 • opiekuńczy;
 • wychowawczy;
 • macierzyński;
 • wyrównawczy;
 • pogrzebowy;
 • świadczenie rehabilitacyjne.

Oddział ZUS Wałbrzych – ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Oddział ZUS Wałbrzych, podobnie jak inne placówki w Polsce, jest przystosowany do przyjmowania osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a także słuchu bądź mowy. Można m.in. wnioskować o umówienie wizyty z pracownikiem znającym język migowy. Do urzędu mają wstęp także psy towarzyszące.

Budynek, w którym znajduje się oddział ZUS Wałbrzych, nie ma barier architektonicznych:

 • przed budynkiem jest 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
 • główne wejście znajduje się na poziomie chodnika;
 • sala obsługi interesantów zlokalizowana jest na parterze;
 • w budynku są odpowiednio przystosowane toalety.

Oddział ZUS Wałbrzych to miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych, położone blisko centrum miasta. Jeśli nie masz pewności, że możesz załatwić tu swoją sprawę, skontaktuj się z placówką, by uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Część spraw rozwiążesz także drogą elektroniczną.

zus wałbrzych