Zasiłki

Zasiłek dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym — co warto wiedzieć? Jak otrzymać świadczenia w umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

3 minut(y) czytania
Ocena

Czym jest zasiłek dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym? Jakie świadczenia mogą otrzymać osoby niepełnosprawne?

Sprawdź, ile wynosi wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych w 2022 roku. Jeśli potrzebujesz zasiłek dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub wysokim, możesz liczyć na wiele form pomocy publicznej.

Zasiłek dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym — co to jest?

Osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanych mogą liczyć na liczne świadczenia. Przyznawane są one za pośrednictwem organów i placówek emerytalno-rentowych, na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także publicznych organizacji i urzędów, przykładowo gminy czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Najpopularniejszym świadczeniem, jakie może otrzymać osoba niepełnosprawna jest renta z tytułu niezdolności do pracy. Można go otrzymać, jeśli wnioskodawca jest niezdolny do pracy, a niezdolność ta powstała w okresie składkowym. Co więcej, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub nie spełnia warunków jej uzyskania. W 2021 roku kwota najniższej renty dla osób niepełnosprawnych wynosiła 1250 PLN.

Każda osoba, która posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności może ubiegać się o otrzymanie środków. Wystarczy złożyć wniosek, przedstawić odpowiednie dokumenty i czekać na otrzymanie wsparcia dla osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Świadczenia te są wypłacane z publicznych środków i są wsparcie dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powstałej w wyniku choroby bądź urazu.

Kliknij!
Zasiłek wychowawczy — co to jest? Komu przysługuje zasiłek wychowawczy 2022? Ile jest płatny i jak złożyć wniosek?

Ile wynosi specjalny zasiłek opiekuńczy?

W zależności od rodzaju świadczeniu wysokość dofinansowania dla osób fizycznych jest różna. Warto jednak wiedzieć, że prawo do zasiłku dla osób niepełnosprawnych przysługuje ubezpieczonemu, który posiada orzekania o niepełnosprawności w różnym stopniu. Poniżej przedstawiamy dokładne kwoty, w jakich przysługuje świadczenie konkretnego typu.

Renta socjalna, dodatek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny i świadczenie rehabilitacyjne — inne wsparcia finansowe dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Sprawdź, który osoby uprawnione są do otrzymania konkretnych świadczeń finansowych dla osób niepełnosprawnych.

Zasiłek pielęgnacyjny

Ma on na celu częściowe wsparcie osoby, której wydano orzeczenie o niepełnosprawności. Mimo tego, że pieniądze z tego zasiłku są niewielkie, w małym stopniu pokrywają wydatki potrzebne do zapewnienia opieki nad niepełnosprawnym. Zasiłek ten przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności powyżej 16 roku życia, osobom powyżej 75 roku życia i osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powyżej 16 roku życia, jeśli problem powstał przed ukończeniem 21 roku życia. Zasiłek ten nie powinien być mylony ze świadczeniem pielęgnacyjnym i wynosi on 215,84 PLN.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

W przypadku rent dla osób niepełnosprawnych wyróżniamy kilka rodzajów tego świadczenia, które ułatwia częściowe pokrycie wydatków. Możemy spotkać się z rentą stałą, dla osób nierokujących na odzyskanie zdolności do pracy oraz rentę okresową przeznaczoną dla osób rokujących o odzyskanie zdolności. Ponadto, jeśli osoba niepełnosprawna musiała zostać przekwalifikowana ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, przysługuje renta szkoleniowa.

Renta socjalna

Osobom, którym nie mogą pracować ze względu na stan zdrowia przysługuje renta socjalna. W celu jej otrzymania należy złożyć orzeczenie od lekarza o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Warto wiedzieć, że naruszenie to powinno powstać przed ukończeniem 18 roku życia lub w czasie bycia uczniem bądź studentem. W celu otrzymania renty socjalnej muszą:

  • posiadać statu osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować;
  • być pełnoletnie;
  • mieszkań w Polsce i być obywatelem Polski.
Kliknij!
Zasiłek pogrzebowy KRUS – dla kogo? Sprawdź, komu przysługuje i ile wynosi zasiłek na pogrzeb w 2022 roku?

Renta socjalna wynosi 1250,88 PLN.

Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Opieka nad niepełnosprawnym może wiązać się z zapewnieniem jej całodobowej opieki. Często opiekunowie muszą zrezygnować z pracy zarobkowej i poświęcić się w całości opiece nad chorym. Z tego powodu przysługuje im wsparcie finansowe. Zasiłek dla opiekuna osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności wynosi 620 złotych miesięcznie i przysługuje każdemu, niezależnie od poziomu dochodów w rodzinie.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne jest przeznaczone dla osób, które zrezygnowały z pracy zawodowej w celu sprawowania opieki nad osobą, która:

  • legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • ma ograniczoną możliwość samodzielnego funkcjonowania;

Od 1 stycznia 2022 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł netto. Co więcej, jeśli dojdzie do śmierci podopiecznego, nad którym sprawowana była opieka, opiekun może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz o świadczenie przedemerytalne.

Inne świadczenia i wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Poza powyższymi zapomogami i dodatkami finansowymi osoby niepełnosprawne mogą liczyć na zwolnienie z obowiązkowego opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ponadto mogą skorzystać z ulgi na opłatę paszportową, a także korzystają z ulgowych biletów w komunikacji zbiorowej oraz z obiektów kulturowych. Do tego są obsługiwani bez kolejki na poczcie, a także mogą szybciej uzyskać pomoc u lekarza specjalisty.

Warto wiedzieć, że świadczenia są przyznawane niezależnie od kryterium dochodowego. Zasiłek dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym przysługuje osobie niepełnosprawnej, a także jego opiekunowi.

Zobacz też:
Avatar
375 Artykuł(y)

o autorze
Jest księgową, ostatnio jej specjalizacją stały się zawiłości prawne Polskiego Ładu. Dodatkowo interesuje się finansami osobistymi.
Artykuły
Nasze propozycje
Zasiłki

Zasiłek stały — najważniejsze informacje. Komu przysługuje zasiłek okresowy? Ośrodek pomocy społecznej i zasiłek celowy w 2022 r.

5 minut(y) czytania
Ocena Zasiłek stały — czym jest i co warto o nim wiedzieć? Czy można otrzymywać świadczenia finansowe, legitymując się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?…
Zasiłki

Zasiłek wychowawczy — co to jest? Komu przysługuje zasiłek wychowawczy 2022? Ile jest płatny i jak złożyć wniosek?

5 minut(y) czytania
Ocena Zasiłek wychowawczy — kto może otrzymać? Czy urlop macierzyński ma wpływ na świadczenie wychowawcze? Najważniejsze informacje. Czy zasiłek wychowawczy przysługuje każdemu?…
Zasiłki

Zasiłek opiekuńczy na rodzica — co to jest? Komu przysługuje świadczenie? Jak rozdzielany jest pomiędzy członkami rodziny?

4 minut(y) czytania
Ocena Zasiłek opiekuńczy na rodzica — co to jest? Kiedy może być przyznane świadczenie dla opiekunów osób nieposiadających możliwości samodzielnej egzystencji? Czym…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.