Wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe 2023 – ile otrzyma rezerwista?

Każdy rezerwista otrzyma wynagrodzenie za obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w 2023.W okresie ćwiczeń powołany pracownik będzie na bezpłatnym zwolnieniu lekarskim. Ile otrzyma rezerwista? Dowiesz się tego z naszego artykułu! W 2023 roku każdy rezerwista pasywny może otrzymać wezwanie na ćwiczenia wojskowe. Jeżeli jest zatrudniony, to pracodawca zobowiązany jest do udzielenia mu urlopu bezpłatnego. W zamian rezerwista otrzyma wynagrodzenia za ćwiczenia wojskowe w 2023. Spis treści pokaż 1 Wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe w 2023 – ile zarobi wezwany na ćwiczenia? 2 Kto płaci za pobyt w rezerwie? Wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe w 2023 – ile zarobi wezwany na ćwiczenia? Ile wynoszą zarobki rezerwistów w trakcie szkoleń wojskowych? Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ pracownik będzie w czasie ćwiczeń na urlopie bezpłatnym, co oznacza, że nie otrzyma on od pracodawcy wynagrodzenia. Za każdy dzień rezerwiście należy się uposażenie. Jaka jest dniówka na ćwiczeniach wojskowych? Wypłata dla rezerwisty to od  2,85 do 13,40 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza, które wynosi 4560 zł. Za dzień ćwiczeń rezerwista w stopniu szeregowego otrzyma 129,96 złotych. W przypadku pozostałych stopni wojskowych: Jeżeli w swojej pracy zarabia on więcej, to może ubiegać się o świadczenie rekompensujące. Jego wielkość to 1/21 miesięcznego wynagrodzenia, pomnożoną przez liczbę dni na ćwiczeniach.