Każdy rezerwista otrzyma wynagrodzenie za obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w 2023. W okresie ćwiczeń powołany pracownik będzie na bezpłatnym zwolnieniu lekarskim. Ile otrzyma rezerwista? Dowiesz się tego z naszego artykułu!

W 2023 roku każdy rezerwista pasywny może otrzymać wezwanie na ćwiczenia wojskowe. Jeżeli jest zatrudniony, to pracodawca zobowiązany jest do udzielenia mu urlopu bezpłatnego. W zamian rezerwista otrzyma wynagrodzenia za ćwiczenia wojskowe w 2023.

Wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe w 2023 – ile zarobi wezwany na ćwiczenia?

Ile wynoszą zarobki rezerwistów w trakcie szkoleń wojskowych? Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ pracownik będzie w czasie ćwiczeń na urlopie bezpłatnym, co oznacza, że nie otrzyma on od pracodawcy wynagrodzenia. Za każdy dzień rezerwiście należy się uposażenie.

Jaka jest dniówka na ćwiczeniach wojskowych? Wypłata dla rezerwisty to od  2,85 do 13,40 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza, które wynosi 4560 zł. Za dzień ćwiczeń rezerwista w stopniu szeregowego otrzyma 129,96 złotych. W przypadku pozostałych stopni wojskowych:

  • kapral – 151,12 zł;
  • sierżant – 157,32 zł;
  • podporucznik – 191,52 zł.

Jeżeli w swojej pracy zarabia on więcej, to może ubiegać się o świadczenie rekompensujące. Jego wielkość to 1/21 miesięcznego wynagrodzenia, pomnożoną przez liczbę dni na ćwiczeniach. Rekompensatę tę wypłaca wójt lub burmistrz. Wnioski można składać nie później niż trzy miesiące od daty zakończenia ćwiczeń. 

Kto płaci za pobyt w rezerwie?

Wiesz już, czy rezerwista zarabia. Warto jeszcze wspomnieć, skąd biorą się pieniądze, które otrzymuje. Jak już zostało wspomniane, rezerwista w czasie ćwiczeń nie otrzymuje pensji od pracodawcy, bo przebywa na urlopie bezpłatnym. Kto płaci za pobyt w rezerwie? Wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe w 2023 powinno zostać wypłacone przez dowódcę jednostki wojskowej, w której owe ćwiczenia się odbyły.

Warto jeszcze zaznaczyć, że pracodawca nie może wręczyć pracownikowi wypowiedzenia aż do momentu zakończenia ćwiczeń. Jeżeli zrobi to wcześniej, to taki dokument jest bezskuteczny. Stosunek pracy może być rozwiązany jedynie na żądanie osoby wezwanej na ćwiczenia wojskowe. W przypadku umów na czas określony kończą się one z upływem terminu, na jaki zostały zawarte.

Rezerwista otrzyma więc wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe w 2023. Dodatkowo może on wnioskować o rekompensatę, gdy wynagrodzenie otrzymywane przez niego w pracy jest wyższe od uposażenia wynikającego z udziału w ćwiczeniach.

Archiwum: styczeń 2023
Wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe 2023