MON powoła nawet do 200 tys. żołnierzy rezerwy na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w 2023. Oznacza to, że wielu rezerwistów będzie musiało wziąć bezpłatny urlop na ten okres. Wiele osób temat ten bardzo poruszył, chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dalej!

Obowiązkowa służba wojskowa, czyli ćwiczenia polegające na przygotowaniu rezerw osobowych na wypadek wojny, jest w Polsce zawieszona od 1 stycznia 2010 r. Okazuje się jednak, że MON planuje przeprowadzenie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych. 2023 rok może więc wielu osobom przynieść konieczność wzięcia bezpłatnego urlopu.

Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe 2023 – limity powołań

Art. 133 ustawy o obronie ojczyzny mówi, że Rada Ministrów za pomocą rozporządzenia określa liczbę osób w danym roku kalendarzowym, które mają zostać powołane do czynnej służby wojskowej, oraz liczbę osób, które wyznaczone będą do pełnienia służby poprzez odbycie ćwiczeń wojskowych. MON określił właśnie plany dotyczące rozporządzenia o powołaniu żołnierzy rezerwy. 2023 rok przyniesie więc następujące limity powołań:

 • do 17128 osób ma otrzymać powołanie do pełnienia służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego;
 • do 200 tys. żołnierzy rezerwy zostanie powołanych, aby przejść obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w 2023;
 • 10 tys. żołnierzy aktywnej rezerwy;
 • 28580 osób do odbycia dobrowolnej służby wojskowej;
 • do 38 tys. żołnierzy rezerwy.

Kto może dostać wezwanie na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w 2023?

Kto może otrzymać wezwanie na ćwiczenia wojskowe w 2023? Zgodnie z ustawą ćwiczenia muszą odbyć członkowie rezerwy pasywnej, czyli osoby z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej niepełniące innego rodzaju służby wojskowej. Wezwania do rezerwy w 2023 nie otrzymają też osoby, które ukończyły 55. rok życia (63. roku życia w przypadku osób mających stopień oficerski lub podoficerski). 

Do kwietnia 2022 roku istniała tylko jedna rezerwa. Tworzyły ją osoby, które jedyny kontakt z wojskiem mieli podczas kwalifikacji wojskowej, nie odbyli szkolenia, nie złożyli przysięgi. W skład rezerwy wchodzili również byli wojskowi oraz osoby po służbie przygotowawczej i żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych. Od 23 kwietnia 2022 roku są dwie rezerwy.

Pasywna rezerwa 

Osoby po kwalifikacji wojskowej z określoną zdolnością do służby wojskowej, które nie odbyły czynnej służby i nie składali przysięgi. W skład rezerwy pasywnej wchodzą też osoby, które przeszły jakikolwiek kurs wojskowy, złożyły tę przysięgę, mają uregulowany stosunek do wojska, nie pełnią w wojsku żadnej służby i nie są zainteresowane pełnieniem w wojsku jakiejś funkcji.

Aktywna rezerwa

Tworzą ją osoby, które nie ukończyły 55. roku życia (63. roku życia w przypadku oficerów i podoficerów). Służba ta pełniona jest na podstawie powołania oraz na czas nieokreślony. Jej członkowie nie pełnią innego rodzaju służby w wojsku, złożyły przysięgę i deklarację, że chcą się w aktywnej służbie znaleźć.

Ćwiczenia dla służby pasywnej odbywają się w jednostkach wojskowych lub jednostkach organizacyjnych, które podlegają MON lub są przez niego nadzorowane. 

Zastanawiasz się, kto dostaje wezwanie do wojska w 2023? Może je dostać każdy, kto jest częścią rezerwy pasywnej.

W praktyce oznacza to, że każdy zdolny do służby wojskowej może otrzymać wezwanie do wojska w 2023. Jakie roczniki mogą być powołane? Nie jest to obecnie określone, wiadomo jednak, że na pewno powołania nie otrzymają osoby po 55. roku życia.

Jak sprawdzić, czy jesteś rezerwistą? Jeżeli podczas kwalifikacji wojskowej otrzymałeś kategorię „A”, to oznacza, że zostałeś przeniesiony do rezerwy i jesteś zdolny do pełnienia służby wojskowej.

Jak uniknąć wezwania na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w 2023?

Czy rezerwista może odmówić udziału w ćwiczeniach? Unikanie służby wojskowej jest karalne. Nic nie da to, że nie odbierzesz listu poleconego, bo w takiej sytuacji wkroczyć może nawet Żandarmeria Wojskowa i prokuratura. Oto sytuacje, w których możesz zostać zwolniony z obowiązkowych ćwiczeń w 2023:

 • zły stan zdrowia, który nie pozwala na pełnienie służby;
 • śmierć lub obłożna choroba najbliższego członka rodziny;
 • szczególnie uzasadnione okoliczności – między innymi udowodnione przez kierownika zakładu to, że firma przez jego nieobecność poniesie ogromne straty finansowe;

Jak uniknąć wezwania do wojska? Teoretycznie możesz skorzystać z L4, ale nie oznacza to, że nie będziesz musiał odbyć ćwiczeń w przyszłości.

Co, jeżeli nie stawisz się na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w 2023? Zobacz, co ci grozi!

Jakie są kary za niestawienie się w jednostce? Osoba, która nie stawiła się na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w 2023, może zostać ukarana karą pozbawienia wolności do lat 3. W niektórych wypadkach może zostać nałożona kara grzywny lub wyrok w postaci jednego roku pozbawienia wolności.

Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w 2023 – zarobki rezerwistów

Jakie są zarobki rezerwistów w trakcie ćwiczeń wojskowych oraz jaka jest dniówka na ćwiczeniach wojskowych? W przypadku powołania na ćwiczenia pracodawca musi udzielić pracownikowi bezpłatnego urlopu. Za każdy dzień ćwiczeń rezerwiście należy się wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe. Ile wynosi? Od  2,85 do 13,40 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza, które wynosi 4560 zł. Oznacza to, że rezerwista za jeden dzień ćwiczeń otrzyma 129,96 zł. W przypadku pozostałych stopni wojskowych:

 • kapral – 151,12 zł;
 • sierżant – 157,32 zł;
 • podporucznik – 191,52 zł.

Warto zaznaczyć, że rezerwiści, których wynagrodzenie za pracę jest wyższe od otrzymanego za ćwiczenia, mogą ubiegać się o świadczenie rekompensujące, które wyniesie 1/21 miesięcznego wynagrodzenia, pomnożoną przez liczbę dni na ćwiczeniach.

Co rezerwiści będą robili na ćwiczeniach?

Zastanawiasz się, co się robi na ćwiczeniach rezerwy? O tym decyduje dowódca. To on określi zadania rezerwisty. Każdy otrzyma mundur, broń oraz zostanie zapoznany z obowiązkami i prawami żołnierza. Ćwiczenia mogą być przeprowadzone w garnizonie oraz na poligonie, gdzie rezerwista będzie podnosił swoje zdolności wojskowe. Czasami powołani z rezerwy uczestniczą w zwalczaniu i likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

Rezerwiści, którzy otrzymają powołanie na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w 2023, nie mają szerokich możliwości odmowy udziału. Powołania na ćwiczenia budzą obecnie wiele kontrowersji, związanych szczególnie z koniecznością brania bezpłatnego urlopu w pracy.

Archiwum: styczeń 2023
Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe 2023