Emerytura jest benefitem wynikającym z wieku. To jedno ze świadczeń socjalnych ze strony państwa. Wiek emerytalny w Europie różni się w poszczególnych krajach, przy czym w większości przypadków rozróżniany jest ze względu na płeć. Ile wynosi wiek emerytalny w Polsce, a ile w innych krajach europejskich?

Wiek emerytalny w Polsce

Wiek emerytalny w Europie - Wiek emerytalny w Polsce

Wiek emerytalny w naszym kraju zmieniał się w przeciągu ostatnich 7 lat przynajmniej dwukrotnie. Pierwotnie, wiek przejścia na emeryturę w Polsce oscylował między 60-65 rokiem życia w zależności od płci. Jednak w ramach reform w 2013 roku został, zgodnie z ustawą, zwiększony do 67. roku życia dla obu płci. Przez krótki okres moment przejścia na emeryturę miał przeliczać się w zależności od stażu pracy, z czego wynikało, że wiek emerytalny będzie różny dla poszczególnych roczników.

Dopiero w 2017 roku weszła w życie nowa reforma ustawy o wieku emerytalnym. Na jej podstawie wiek ponownie był rozróżniony dla obu płci, a poza tym został zmniejszony. Aktualnie, wiek emerytalny w Europie i Polsce nie różni się tak bardzo, gdyż w naszym kraju kobiety mogą przejść na emeryturę po 60. roku życia, zaś panowie po ukończeniu 65 lat.

Wiek emerytalny w Europie – podwyższanie wieku emerytalnego

W przeciwieństwie do wielu europejskich sąsiadów Polska jako jeden z zaledwie kilku krajów obniżył wiek emerytalny. Większość krajów w efekcie reform dotyczących wieku emerytalnego w Europie, podnosi go. Wzrost ma charakter stopniowy. Niektóre reformy wiekowe przybiorą ostateczną formę dopiero w 2048 roku, co wynika z postanowienia zwiększenia wieku emerytalnego do 67-68. roku życia w wielu państwach UE oraz Wielkiej Brytanii.

Wiek emerytalny w Europie a zawody uprzywilejowane

W większości krajów europejskich wiek emerytalny jest identyczny dla obu płci. Z kolei najniższy próg wiekowy mają w większości kraje po wschodniej stronie Europy, takie jak:

 • Polska;
 • Białoruś;
 • Ukraina;
 • Bułgaria;
 • Mołdawia;
 • Litwa.

Najwyższym pułapem wiekowym charakteryzują się za to:

 • Grecja;
 • Włochy;
 • Portugalia;
 • Norwegia.

Dodatkowo, kraje, jak Irlandia, Wielka Brytania, Chorwacja, Francja są w trakcie podnoszenia wieku emerytalnego do 67. lub 68. roku życia. Po ukończeniu reform najwyższy próg wieku emerytalnego w Europie osiągną także:

 • Dania;
 • Niemcy;
 • Belgia;
 • Słowenia;
 • Bułgaria.

Dla większości będzie to 67. rok bez rozróżnienia płci.

Wiek emerytalny w Europie a zawody uprzywilejowane

Niektóre zawody, jeśli chodzi o wiek emerytalny, rządzą się innymi prawami. Przejście na emeryturę wynika w tym przypadku ze stażu pracy, a nie wyłącznie z wieku. Są to w większości zawody wykonywane w trudnych warunkach, generujących zagrożenie dla zdrowia lub życia. Zalicza się tutaj stanowisko nauczyciela, policjanta, górnika czy strażaka.

Kiedy na emeryturę przechodzą górnicy w Europie?

Wiek emerytalny górników w Europie wynosi dla pracujących na powierzchni 60 lat, zaś dla pracujących pod ziemią 55 lat. Jednak po przepracowaniu pełnych 25 lat pod ziemią, górnik może przejść na spoczynek niezależnie od wieku.

Wiek emerytalny policjantów w Europie

Wiek emerytalny w Europie - wiek emerytalny policjantów w Europie

Z kolei wiek emerytalny policjantów w Europie to maksymalnie 65 r.ż. Tutaj to kwestia stażu pracy – od 20 do 30 lat pracy najczęściej. W Niemczech natomiast jest to 40 lat. Najkrótszy staż obowiązuje w Słowacji – 15 lat. Stosunkowo niski pułap ma także Estonia, Słowenia oraz Rumunia, Irlandia – 20-25 lat. W Słowenii kobiety muszą przepracować na stanowisku 23 lata. Z kolei w Estonii przy wyższych stanowiskach policyjnych emerytura obowiązuje od 60. roku życia, a przy niższych od 55 lat.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie jest najniższy wiek emerytalny w Europie?

Najniższy wiek emerytalny dla kobiet mają Polska i Austria (60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn). Najczęściej spotykany w Unii Europejskiej wiek emerytalny to 67 lat.

Jaki jest wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii?

Wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 66 lat i do roku 2028 ma wzrosnąć do 67 lat, a do roku 2046 do 68 lat.

Ile lat pracy do emerytury we Włoszech?

Prawo do emerytury we Włoszech uzyskuje się po ukończeniu 67. życia. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Archiwum: styczeń 2023
wiek emerytalny w europie