Zmiany 2022

Waloryzacja rent i emerytur 2022 – ile wynosi świadczenie? Czy będzie druga waloryzacja zamiast czternastki?

4 minut(y) czytania
Ocena

Waloryzacja rent i emerytur 2022 przeprowadzona od dnia 1 marca poprawiła sytuację wielu świadczeniobiorców. Niestety wciąż rosnąca inflacja sprawia, że pod uwagę brana jest druga waloryzacja. Czy to dobra informacja dla emerytów? Sprawdzamy!

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych została przeprowadzona na początku roku, co poskutkowało wypłatą wyższych emerytur i rent dla wielu seniorów. W związku ze zmianami najniższą emeryturę pobiera aktualnie o 7,4 proc. uprawnionych mniej niż w roku ubiegłym. Według danych przedstawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzrosła liczba osób pobierających emeryturę w wysokości wyższej niż 7 tys. zł. Wzrost ten jest dość spektakularny, ponieważ wobec ubiegłego roku wynosi aż 83 procent. Waloryzacja rent i emerytur 2022 doprowadziła do sytuacji, w której największa liczba emerytów otrzymuje świadczenie mieszczące się w przedziale 2–2,4 tys. zł.

Ta grupa seniorów stanowi ponad 16 procent wszystkich uprawnionych. Choć podwyżka ucieszyła zainteresowanych, ciągły wzrost inflacji skutkuje pojawieniem się pomysłów o kolejnej waloryzacji w 2022. Oznaczałaby ona utratę 14. emerytury.

Czym jest waloryzacja rent i emerytur? Jak wylicza się świadczenie?

Świadczenia, takie jak emerytury i renty, podlegają corocznej waloryzacji. W jej wyniku otrzymywana kwota świadczenia nie może ulec zmniejszeniu. Na czym polega przeliczenie wartości emerytury? Kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru musi zostać pomnożona przez tzw. wskaźnik waloryzacji. Mechanizm ten ma na celu zwiększenie wysokość świadczeń z powodu utraty ich realnej wartości. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest inflacja. Czynnikami decydującymi o konieczności przeprowadzenia waloryzacji emerytur i rent jest wzrost cen produktów i usług, a także wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

Kliknij!
Urlop macierzyński 2022 – ile trwa, komu przysługuje, kto wypłaca wynagrodzenie? Czym różni się od urlopu rodzicielskiego? Ile wynosi zasiłek macierzyński?

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to wskaźnik cen towarów i usług, uśredniony w skali roku poprzedniego i zwiększony o około 20 procent realnego wzrostu średniego wynagrodzenia za rok ubiegły. Wskaźnik ten wyniósł w 2022 roku 7 procent. Spowodowało to wzrost najniższego świadczenia. Emeryci otrzymują teraz 1338,44 zł brutto. Dzięki waloryzacji wzrosła również kwota trzynastej i czternastej emerytury.

Czy druga waloryzacja w 2022 roku jest możliwa?

Wraz z nadal rosnącą inflacją pojawił się projekt, kolejnej w tym roku, waloryzacji emerytur i rent. Z przeprowadzonych badań wśród uprawnionych do pobierania świadczeń wynika, że emeryci liczyli na ponowne przeliczenie wysokości emerytur. Niezatrzymująca się inflacja i rosnące koszty życia zmuszają do poszukiwania środków zaradczych. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zaznaczyła, że seniorzy mogą liczyć jedynie na dodatkową emeryturę (czternastkę). Taki jednorazowy zastrzyk finansowy ma być wystarczającym wsparciem dla emerytów.

Przyznanie tego dodatku wyklucza kolejną waloryzację. Z kolei Lewica wystąpiła z projektem „Bezpieczny Senior”, który zakłada m.in. ponowne przeliczenie wysokości wypłacanych świadczeń. Według propozycji seniorzy mogliby spodziewać się podwyżki nawet o 300 zł (przewidywana waloryzacja na poziomie 12 procent). Rządzący wolą jednak inne rozwiązanie – podwyżkę świadczeń emerytalnych i dla rencistów w 2023 roku o 9,6 procent.

Waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku

Seniorzy mogą już znaleźć informacje dotyczące waloryzacji przewidzianej na rok 2023. Rząd zaproponował pozostawienie wskaźnika waloryzacji na ustawowym poziomie 20 procent realnego wzrostu średniego wynagrodzenia z 2022 roku. Związki zawodowe głosują natomiast za zwiększeniem go do 50 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok. Według rządowej propozycji waloryzacja wyniosłaby 9,6 procent, co oznaczałoby wydatki rzędu 27,5 mld złotych. Rządzący przedstawili swoje stanowisko na posiedzeniu Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego.

Kliknij!
Terminal płatniczy 2022. Co mówią nowe przepisy? Kto ma obowiązek jego posiadania? Co zmienił Polski Ład?

Wypłata czternastej emerytury jako odpowiedź na inflację

Dodatkowe roczne świadczenie, jakim jest tzw. czternastka, ma być działaniem zaradczym na wysoką inflację. Zostanie ono wypłacone w terminie wypłaty głównego świadczenia w sierpniu (z wyjątkiem tych świadczeń, które mają zostać wypłacone w kolejnych miesiącach). Wysokość dodatkowej emerytury w 2022 to 1338,44 zł brutto (jest to równowartość najniższej emerytury). Czy otrzymają je wszyscy emeryci? Na ten dodatek mogą liczyć seniorzy, którzy otrzymują świadczenia do wysokości 2900 zł brutto. Osoby, których emerytura bądź renta przekracza ustalony próg, otrzymają świadczenie pomniejszone o różnicę pomiędzy kwotą emerytury a kwotą 2900 zł.

Dodatkowa emerytura nie może być niższa niż 50 zł, nie dokonuje się z niej potrąceń i egzekucji. Według szacunków w 2022 czternastka dotrze do niemal 9 mln osób, z czego zdecydowana większość (7,7 mln) może liczyć na świadczenie w pełnej wysokości.

Co istotne, dodatkowa emerytura przysługuje seniorom, którzy nie mieli zawieszonego prawa do otrzymywania świadczenia podstawowego na dzień 24 sierpnia 2022 roku.

Emerytura 2022 – wysokość, struktura

Według danych przedstawionych przez ZUS, rok 2022 to znaczny wzrost świadczeniobiorców pobierających emeryturę w wysokości powyżej 7 tys. złotych. Jednak wciąż największą grupą są seniorzy pobierający kwoty w wysokości około 2 tys. złotych. Niestety wciąż rośnie liczba osób pobierających świadczenie niższe niż najniższe gwarantowane. W 2022 roku emeryturę w wysokości nieprzekraczającej 400 zł pobiera o 4 procent więcej uprawnionych niż w roku ubiegłym. Ponad 5 tys. emerytów otrzymuje świadczenie w wysokości do 100 zł. ZUS wylicza, że liczba ta wzrosła niemal o 18 procent w stosunku do roku 2021. Co ciekawe, dane urzędu pokazują, że duża liczba kobiet otrzymuje świadczenia niższe niż mężczyźni.

Po waloryzacji z 2022 roku świadczenie w najniższej ustawowej wysokości otrzymuje 465 tys. osób. Liczba ta spadła o 7,4 procent w stosunku do roku 2021.

Kliknij!
Wymiar czasu pracy 2022 r. Wykaz dni wolnych

Wskaźnik emerytalny – nie tylko do emerytury

Waloryzacja przeprowadzana jest każdego roku, nie dotyczy jednak tylko emerytury i renty. Obejmuje również inne świadczenia – renty socjalne, zasiłki przedemerytalne, okresowe emerytury pomostowe i kapitałowe, trzynastą emeryturę i czternastą emeryturę, dodatek pielęgnacyjny czy 200+ dla seniora.

Wysokość emerytury – od czego jeszcze zależy?

Wyliczając wysokość świadczenia ZUS, bierze pod uwagę prognozowaną dalszą liczbę lat życia emeryta. Trwająca przez ostatnie lata pandemia wpłynęła niekorzystnie na stan zdrowia Polaków, przyczyniając się do obniżenia statystycznej dalszej długości życia seniorów. To z kolei przełożyło się na wysokość emerytur. Tabela trwania życia 2022 podnosi emerytury, nie działa jednak wstecz, a zatem nie dotyczy aktualnie pobieranych świadczeń. Wyższe świadczenia mogą otrzymać osoby, które zdecydują się na dalszą pracę i opłacanie składek mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. W takiej sytuacji można uzyskać wzrost o kilka procent.

Choć waloryzacja rent i emerytur 2022 roku określana jest jako rekordowa, emeryci i renciści nie przestają się niepokoić o inflację. Ta wciąż rośnie, odbijając się na kosztach życia. Niestety dane o inflacji nie napawają optymizmem, co sprawia, że seniorzy liczyli na kolejne w tym roku podwyżki emerytur. Wiemy już, że takie rozwiązanie nie zostanie wprowadzone, a uprawnieni do otrzymywania świadczeń muszą zadowolić się dodatkową czternastą emeryturą.

Zobacz też:
Avatar
375 Artykuł(y)

o autorze
Jest księgową, ostatnio jej specjalizacją stały się zawiłości prawne Polskiego Ładu. Dodatkowo interesuje się finansami osobistymi.
Artykuły
Nasze propozycje
Zmiany 2022

Niedziele handlowe sierpień 2022 – czy 14 sierpnia sklepy będą otwarte?

3 minut(y) czytania
5/5 – (6 votes) Od 1 marca 2018 roku obowiązuje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Kolejne nowelizacje mają likwidować…
Zmiany 2022

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę 2022? Jak złożyć wniosek o emeryturę? Jak sprawdzić, ile wyniesie świadczenie?

4 minut(y) czytania
Ocena Po osiągnięciu wieku emerytalnego płatnik składek może złożyć wniosek o emeryturę. Okazuje się jednak, że okres, w którym złożymy wniosek w…
Zmiany 2022

Urlop tacierzyński 2022 – czym jest urlop rodzicielski dla ojca i komu przysługuje urlop ojcowski?

5 minut(y) czytania
Ocena Zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego w 2022 roku uciesza wielu tatusiów. Sprawdź szczególy, dotyczące przyznawania dodatkowych dni wolnych dla ojca dziecka….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.