Umowa komisowa

Umowa komisowa zawierana jest pomiędzy komisantem a komitentem.