Zobacz, kto może liczyć na przyznanie ulgi rehabilitacyjnej 2023. Dowiedz się, czym dokładnie jest to świadczenie i komu przysługuje. W naszym artykule przedstawiamy wszystkie niezbędne informacje. Sprawdź, czy skorzystasz!

Jednym ze świadczeń, z których w Polsce korzystają osoby potrzebujące wsparcia finansowego, jest ulga rehabilitacyjna. 2023 rok nie przyniósł fundamentalnych zmian pod względem funkcjonowania tego świadczenia. Przekonaj się, jak funkcjonuje ta ulga i co należy zrobić, aby ją otrzymać. Poznaj najważniejsze informacje i dowiedz się, czy kwalifikujesz się do odliczenia wydatków.

Ulga rehabilitacyjna 2023 – kto może z niej skorzystać?

Jak nietrudno się domyślić, omawiana ulga przeznaczona jest przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych, które potrzebują konkretnego wsparcia rehabilitacyjnego. W ramach tego rodzaju wsparcia można odliczyć od podatku rozmaite wydatki, które zostały poniesione w związku z celami i zadaniami rehabilitacyjnymi.

Ulga rehabilitacyjna 2023 przysługuje nie tylko samym osobom niepełnosprawnym, lecz także opiekunom, na których utrzymaniu pozostają osoby zmagające się z niepełnosprawnością i wymagające rehabilitacji. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie wydatki, które zostały poniesione w związku z potrzebami rehabilitacyjnymi, podlegają refundacji w takim samym stopniu. W tym względzie można wskazać bardzo konkretne rozróżnienia.

Ulga rehabilitacyjna 2023 – jakie wydatki można odliczyć od dochodu?

Jakie dokładnie wydatki ponoszone w związku z potrzebami osoby niepełnosprawnej można odliczyć od podatku dochodowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej 2023? Lista wydatków, które podlegają odliczeniu, jest publikowana przez Ministerstwo Finansów na jego stronach internetowych. Co istotne, koszty dzielą się na dwie odmienne kategorie. Są to wydatki:

 • limitowane;
 • nielimitowane.
Zobacz także  Dodatek energetyczny 2022 – jaka jest wysokość dodatku i kto może go otrzymać?

Wydatki nielimitowane dotyczą tych kwestii i potrzeb, w związku z którymi masz prawo odliczyć od podatku całą kwotę poniesionych kosztów. Z kolei wydatki limitowane, jak sama nazwa wskazuje, wiążą się z określonym limitem. W przypadku tego typu wydatków odliczyć możesz od podatku PIT kwotę uwzględnianą przez dolny lub górny limit kwotowy. Jak obie te kategorie wydatków przedstawiają się w praktyce? Sprawdźmy.

Ulga rehabilitacyjna 2023 – wydatki limitowane

Zacznijmy od dokładnego przedstawienia wydatków limitowanych. W tej kategorii mieści się szereg ważnych form pomocy i usług, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.

 1. Jedną z najbardziej podstawowych kategorii wydatków limitowanych jest zakup leków, o których mowa w ustawie o prawie farmaceutycznym. Możesz odliczyć wydatki na leki bez żadnego problemu. Odliczeniu podlegają wydatki, które stanowią różnicę między wydatkami, które zostały poniesione faktycznie w danym miesiącu a kwotą stu złotych.
 2. Inna kategoria wydatków limitowanych to utrzymanie psa asystującego. Mowa tu o właściwie wyszkolonym oraz oznaczonym zwierzęciu, które stanowi dla osoby niepełnosprawnej pomoc ułatwiającą uczestnictwo w życiu społecznym. Kwota odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej 2023 w tym przypadku przewyższa dwa tysiące złotych.
 3. Wśród innych najważniejszych kategorii wydatków limitowanych możemy wymienić koszty związane z opłaceniem przewodników osób niewidomych, które zostały zaliczone do pierwszej albo drugiej grupy inwalidzkiej i legitymują się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Mowa tu także o tych osobach niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami ruchowymi, które zostały zaliczone do pierwszej grupy inwalidzkiej. Kwota odliczenia w tym przypadku wynosi maksymalnie 2280 zł.
 4. Odliczeniom podlegają także takie wydatki jak zakup pieluchomajtek i innego rodzaju wkładów.
 5. Można odliczać w ramach ulgi rehabilitacyjnej 2023 także koszty poniesione w związku z użytkowaniem samochodu osobowego, który stanowi własność (bądź współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub opiekuna. Podobne zasady dotyczą zresztą i innych rodzajów indywidualnego sprzętu wykorzystywanego stale lub czasowo.
Zobacz także  Mały ZUS Plus [cnt-year] – jakie warunki trzeba spełnić, by móc złożyć wniosek?

Ulga rehabilitacyjna 2023 – wydatki nielimitowane

Inna kategoria odliczeń to wydatki nielimitowane. Jak nietrudno zgadnąć, w przypadku tego typu wydatków nie obowiązują żadne limity. Do katalogu stosownych wydatków nielimitowanych w ramach ulgi rehabilitacyjnej 2023 możemy zaliczyć m.in. przystosowanie pojazdów mechanicznych dla osób niepełnosprawnych czy też adaptację i wyposażenie mieszkań dla takich osób. Mowa oczywiście o takich kosztach, które mają na celu to, by mieszkania spełniały potrzeby niepełnosprawnych. Odliczeniom podlegają także płatności na turnusach rehabilitacyjnych czy też zakupy materiałów i pomocy szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych.

W ramach katalogu wydatków nielimitowanych można wskazać także na inne opłaty za pobyty w ośrodkach, leczniczych i pokrewnych. Zaliczają się do nich płatności za pobyty w:

 • zakładach lecznictwa uzdrowiskowego;
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także leczniczych;
 • zakładach rehabilitacji leczniczej.

Ulga rehabilitacyjna 2023 przysługuje także za rozmaite zabiegi rehabilitacyjne, jak również za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej we wspomnianych ośrodkach.

Ulga rehabilitacyjna 2023 – inne kwestie podlegające uldze

Wspomnieliśmy już o wielu kwestiach, jednak katalog wydatków nielimitowanych, które podlegają uldze rehabilitacyjnej 2023, jest dużo szerszy.

 1. Można do niego zaliczyć transport osób niepełnosprawnych, w tym taki, który odbywa się przy udziale karetki transportu sanitarnego.
 2. Odliczyć od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej 2023 można także przejazdy środkami transportu publicznego związane z odpłatnością za pobyt i najem pokoju czy na turnusie rehabilitacyjnym i w innych miejscach. czyli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, na koloniach i obozach dla dzieci niepełnosprawnych czy w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Jakie jeszcze wydatki można odliczyć?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej 2023 można także odliczyć:

 • opłaty związane z koniecznością zatrudnienia tłumacza języka migowego;
 • zapłatę dla opiekuna osoby niepełnosprawnej przebywającego na turnusie rehabilitacyjnym z podopiecznym, który należy do pierwszej grupy inwalidzkiej.

Jak więc widać, katalog wydatków nielimitowanych w ramach ulgi rehabilitacyjnej 2023 jest naprawdę szeroki.

Zobacz także  Polski Ład – najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców i pracowników. Propozycje rządu na [cnt-year] rok

Ulga rehabilitacyjna 2023 – podsumowanie

Jak widzisz, katalog kosztów podlegających odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej 2023 obejmuje wiele rodzajów wydatków poniesionych w celu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i opieki nad nimi. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub opiekunem osoby niepełnosprawnej, bądź świadom, że możesz w pełni korzystać z tego katalogu jako podatnik i odliczyć poniesione wydatki. Ulga ta przysługuje wielu niepełnosprawnym i stanowi wsparcie. Zakup urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonywania czynności życiowych (a także np. używanie samochodu osobowego) to niemałe koszty. Warto więc sprawdzić, czy przysługuje ci ulga i w ramach rozliczenia rocznego można uniknąć obciążeń podatkowych. Odliczenia stanowią znaczące wsparcie i ułatwienie dla wielu osób dotkniętych niepełnosprawnością.

ulga rehabilitacyjna 2022