Trolle domenowe – jak się przed nimi bronić?

W polu zainteresowania trolli domenowych są firmy, które nie zastrzegły swoich marek.