Logo można chronić prawnie, rejestrując je jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym (na Polskę) albo w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (na całą UE).

Zgodnie z przepisami prawa  znakiem towarowym jest oznaczenie umożliwiające odróżnienie w obrocie rynkowym towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego. Znakiem towarowym może więc jedno słowo, kilka wyrazów, hasło reklamowe, logotyp, sygnet. Najpopularniejsze są znaki słowne (jedno lub kilka słów) oraz słowno-graficzne (logo). Samą grafikę logo, która nie zawiera tekstu, również można zarejestrować – jako znak towarowy graficzny.

Na czym polega i ile trwa ochrona znaku towarowego?

Urząd udziela ochrony na znak towarowy na czas 10 lat. Rejestrację taką będzie można w przyszłości przedłużać o kolejne okresy dziesięcioletnie, pod warunkiem uiszczania stosownych opłat.

Prawo ochronne na znak towarowy daje jego właścicielowi możliwość skutecznego sprzeciwienia się używaniu w obrocie rynkowym oraz zgłoszeniu do urzędu znaku identycznego lub myląco podobnego.

Znak towarowy zawsze chroniony jest w odniesieniu do konkretnych towarów i usług, które należy wskazać  we wniosku zgłaszanym do Urzędu Patentowego. Do raz zgłoszonego znaku nie można już nic dodać, dobrze jest więc, by dokumentacja zgłoszeniowa, w tym wykaz towarów i usług, przygotowane zostały w sposób profesjonalny. Warto więc zlecić opracowanie i dokonanie zgłoszenia znaku towarowego doświadczonej kancelarii patentowej.

Czym zajmuje się kancelaria patentowa?

W uzyskaniu rejestracji znaku towarowego oraz zarejestrowaniu designu pomoże ci kancelaria patentowa, w której pracują specjaliści z dziedziny ochrony własności intelektualnej. Prowadzą ją rzecznicy patentowi, ale w zespole można znaleźć również takie osoby jak aplikant rzecznikowski, pracownik administracyjny lub prawnik. Specjalista patentowy udzieli porady, jaka ścieżka ochrony loga będzie odpowiednia i pomoże klientom w określeniu strategii ochrony własności intelektualnej. Najlepsze kancelarie patentowe służą również poradą i wsparciem w zakresie rejestracji znaków towarowych oraz szeroko rozumianej ochrony własności intelektualnej. Zlecając przeprowadzenie procesu rejestracji loga czy designu rzecznikowi patentowemu, możemy mieć pewność, że nasza sprawa procedowana będzie na najwyższym poziomie, zaś porady specjalisty z kancelarii patentowej mogą zapobiec podjęciu niekorzystnych decyzji biznesowych.

Jak zarejestrować design produktu?

Wygląd produktu, czyli jego wzornictwo, można zarejestrować jako wzór przemysłowy. Taki, który chroniony jest w EUIPO w odniesieniu do terytorium całej Unii Europejskiej, nazywamy Zarejestrowanym Wzorem Wspólnotowym, a potocznie: zarejestrowanym designem.

We wzorze przemysłowym nie są chronione rozwiązania techniczne (te mogą być chronione np. patentem). Chroniony jest wyłącznie zewnętrzny wygląd produktu, czyli to, co przedstawione jest na załączonych do zgłoszenia rysunkach lub zdjęciach. Wzór wspólnotowy  jest chroniony niezależnie od skali i przeznaczenia (czyli np. breloczek, przycisk do papieru lub rzeźba wyglądająca jak zarejestrowany wzór wspólnotowy, będzie naruszać prawo z rejestracji tego wzoru). Ochrona polskiego wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie.

Jak stanowi art. 10 ust. 1 Rozporządzenia Rady WE w sprawie wzorów wspólnotowych, zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru wspólnotowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia. Wzór chroni zatem przed niewolniczym naśladownictwem. Ochrona designu nie obejmuje jednak cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej.

Wzór przemysłowy, w dniu jego zgłoszenia do urzędu, musi być nowy i mieć indywidualny charakter. Ochrona wzoru przemysłowego trwa maksymalnie 25 lat. Aby ją utrzymać, co 5 lat należy wnosić opłaty za kolejne okresy ochronne.

Materiał promocyjny

Archiwum: styczeń 2023