Zmiany 2023

Terminy ćwiczeń wojskowych 2023. Kiedy stawić w jednostce?

Terminy ćwiczeń wojskowych 2023 to jeden z tematów, który zaprząta głowę osobom spodziewającym się powołania. Trudno się dziwić niepokojowi, ponieważ może dotyczyć nawet 200 tysięcy żołnierzy rezerwy. Co wiemy w tej kwestii? Czy można zrezygnować z uczestnictwa?

Terminy ćwiczeń wojskowych 2023 oraz zasady powołania do służby to temat, który rozgrzewa opinię publiczną. Nic dziwnego, dotyczy przecież do 200 tysięcy osób, będących rezerwistami. W tej chwili projekt rozporządzenia, który określa liczbę powołań do czynnej służby wojskowej, jeszcze nie został przyjęty. Ma to jednak nastąpić do końca grudnia 2022. Mimo to pojawia się pytanie o to, kiedy spodziewać się wezwania na poligon wojskowy. Rozwiewamy wątpliwości!

Terminy ćwiczeń wojskowych 2023. Kto dostanie powołanie?

Wezwanie do odbycia ćwiczeń rezerwy może otrzymać do 200 tysięcy rezerwistów. Dokładnej liczby powołań nie poznamy. Jak mówią przedstawiciele armii, są to dane wrażliwe, których pod żadnym pozorem nie należy upubliczniać. Zaznaczają przy tym, że ten limit wcale nie musi zostać osiągnięty. Nieco więcej światła rzucają jednak na o wiele ważniejszą kwestię – kto otrzyma takie wezwanie?

Powołanie mogą otrzymać osoby, które obecnie znajdują się w rezerwie pasywnej, mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie ukończyły 55. roku życia i nie pełnią innych funkcji wojskowych. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji zaznacza jednak, że wezwania trafią najpierw do tych rezerwistów, „którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne”. W praktyce są to osoby mające już za sobą szkolenie wojskowe oraz złożenie przysięgi. Wezwania dla ludzi, którzy nie odbyli wcześniej przeszkolenia, będą sporadyczne. Mogą się ich spodziewać na przykład specjaliści (np. medycy, prawnicy, informatycy lub kierowcy). Czy CWCR przedstawiła również terminy ćwiczeń wojskowych 2023?

Terminy ćwiczeń woskowych 2023 – kiedy spodziewać się wezwania?

W tej chwili przedstawiciele CWCR nie zdradzają jeszcze terminu ćwiczeń wojskowych. To, kiedy będą się odbywać ćwiczenia wojskowe 2023, zostanie określone w rozporządzeniu ministra obrony narodowej. Otrzymanie wezwania nie musi jednak automatycznie oznaczać konieczności wyjazdu na poligon. Niekiedy wymagane jest stawienie się rezerwisty w jednostce w celu uzupełnienia danych.

Jeżeli jednak ktoś otrzyma powołanie do udziału w szkoleniu wojskowym, na pewno nie będzie zaskoczony krótkim terminem. Otrzyma wystarczająco dużo czasu, by odpowiednio przygotować się do tego wyjazdu. Karta powołania do odbycia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych dostarczana jest nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem stawienia się w jednostce wojskowej. Inaczej wygląda to w przypadku dobrowolnej służby wojskowej.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa – znamy już terminy ćwiczeń wojskowych 2023!

CWCR udostępniła terminy ćwiczeń wojskowych 2023 dla osób, które zdecydują się na dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Składa się ona z dwóch etapów – 28-dniowego szkolenia w centrum szkoleniowym lub jednostce wojskowej, a następnie 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego. Po szkoleniu podstawowym można przenieść się do rezerwy aktywnej albo Wojsk Obrony Terytorialnej.

Osoby zdecydowane na szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej mają do wyboru kilka turnusów. Pierwszy zaczyna się już w połowie stycznia 2023:

 • 16 stycznia – 11 lutego;
 • 20 lutego – 18 marca;
 • 8 maja – 3 czerwca;
 • 12 czerwca – 8 lipca;
 • 17 lipca – 12 sierpnia;
 • 28 sierpnia – 23 września;
 • 2 – 28 października;
 • 13 listopada – 9 grudnia. 

Jak długo będą trwały ćwiczenia wojskowe 2023?

Jak długo będą trwały ćwiczenia wojskowe 2023? W przypadku obowiązkowych ćwiczeń wojskowych rezerwistów ten czas jest zróżnicowany. Mogą trwać:

 • jeden dzień;
 • do 30 dni (ćwiczenia krótkotrwałe);
 • do 90 dni (ćwiczenia długotrwałe).

Oprócz tego wojsko organizuje również ćwiczenia rotacyjne. Odbywają się one z przerwami w ciągu jednego roku kalendarzowego. Łączny czas ich trwania nie może przekraczać 30 dni. Przedstawiciele CWCR zaznaczają jednak, że planowane na 2023 rok szkolenie rezerwistów nie powinno być dłuższe niż 2 tygodnie. Mimo wszystko dla osób zatrudnionych oraz pracodawców oznacza to spory kłopot.

Terminy ćwiczeń wojskowych 2023 a praca

Termin ćwiczeń wojskowych 2023 może przypadać zarówno w dzień powszedni, jak i wolny od pracy. Pracodawca ani pracownik nie mają szans, by dopasować je do swojego grafika. W takiej sytuacji osoba zatrudniona musi złożyć wniosek o urlop bezpłatny, natomiast przełożony ma obowiązek go przyjąć.

W tym czasie pracownik jest chroniony m.in. przed zwolnieniem (nie dotyczy to wezwań na ćwiczenia trwające maksymalnie 24 godziny). Jako że nie otrzymuje wynagrodzenia, rezerwista otrzymuje od wojska uposażenie zasadnicze. Jeśli jest ono niższe niż stawka dzienna wynagrodzenia za pracę, można ubiegać się o rekompensatę.

Udział w ćwiczeniach wojskowych a działalność gospodarcza

Podobna zasada obowiązuje przedsiębiorców i osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Po otrzymaniu powołania mogą wnioskować o świadczenie kompensacyjne. Od 2023 roku obowiązek ich przyjmowania przechodzi na dowódców jednostek wojskowych, gdzie odbywały się ćwiczenia.

Wysokość rekompensaty jest wyliczana przez naczelnika urzędu skarbowego. Opiera się on na kwocie dochodu, jaki przedsiębiorca uzyskał w roku podatkowym poprzedzającym wezwanie na ćwiczenia wojskowe. Ostateczna kwota nie może być jednak wyższa niż 1/21 dwuipółkrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które można uzyskać w danym sektorze.

Czy ćwiczenia wojskowe są obowiązkowe?

Ćwiczenia wojskowe rezerwy są obowiązkowe, jednak od decyzji można się odwołać. Powołany ma na to 14 dni. Dotyczy to również sytuacji, kiedy powołany zastanawia się, czy można zmienić termin odbycia ćwiczeń wojskowych 2023? Trzeba przy tym pamiętać, że dopóki nie zapadnie decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania, rezerwista ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu.

Terminy ćwiczeń wojskowych 2023 dla rezerwistów zostaną ogłoszone w odpowiednim rozporządzeniu. Szkolenia wojskowe dla osób odbywających dobrowolną służbę są już jednak znane. Można wybrać więc turnus, który nie koliduje ze sprawami zawodowymi ani prywatnymi.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz