Społeczna odpowiedzialność biznesu – jakie korzyść daje przedsiębiorcy

Wszelkie założenia i działania CSR wdrażane przez firmy są całkowicie dobrowolne i w dużej mierze przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.Dlaczego? Organizacja stwarza miejsce przyjazne do pracy, dba o relacje z otoczeniem, inwestuje w zasoby ludzkie, podejmuje działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Wszelkie inicjatywy podejmowane w ramach strategii zrównoważonego rozwoju podawane są do wiadomości publicznej, dzięki czemu obecni i przyszli kontrahenci, współpracownicy i klienci mają świadomość, z jaką firmą jest im dane współpracować. Warto wspomnieć, że ideologia CSR wpisuje się w ramy działalności każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy charakteru.  Spis treści pokaż 1 Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu? 2 Jak firmy realizują założenia CSR? 3 Społeczna odpowiedzialność biznesu a OZE 4 Inwestycja w OZE jako pomysł na realizację założeń CSR Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu? Według definicji CSR oznacza, że organizacja ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje i działania, które mają wpływ zarówno na społeczeństwo, jak i środowisko naturalne. Przedsiębiorca zobowiązuje się postępować w sposób przejrzysty i etyczny, każdorazowo biorąc pod uwagę interesy poszczególnych grup społecznych. Takie działanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami, uwzględnia potrzeby i oczekiwania interesariuszy. Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna przejawiać się zarówno w działaniach wewnątrz danej organizacji,