Jeśli ktoś nadal zastanawia się, czy odbiór mieszkania w Rzeszowie ze specjalistą ma sens, to powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zna wszystkie normy budowlane, dysponuje specjalistycznym sprzętem. Jest wiele kwestii, na które trzeba zwracać uwagę podczas sprawdzania lokalu przed odebraniem kluczy. Istnieje duże ryzyko, że w danym mieszkaniu będą rozmaite usterki, które powinny zostać naprawione przez dewelopera. Trzeba jednak wiedzieć, co można wpisać do protokołu zdawczo-odbiorczego, jakie prawa przysługują nabywcy. Zdarzają się nawet przypadki, że deweloper nie chce przenieść własności.

Przeniesienie własności po przeprowadzeniu odbioru mieszkania

Zanim będzie można otrzymać klucze do lokalu, trzeba przeprowadzić odbiór mieszkania. Najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie tego razem z doświadczonym fachowcom, aby niczego nie pominąć. Można z łatwością zarezerwować wolny termin na stronie dostępnej pod linkiem https://fachowyinzynier.pl/odbiory-mieszkan-szczecin. Jako że zakup mieszkania wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów, to warto uchronić się przed kolejnymi. Jeśli pojawią się usterki, ale nie zostaną one wpisane do protokołu zdawczo-odbiorczego, to będzie trzeba naprawić je we własnym zakresie, co zwykle wiąże się z wydatkiem rzędu kilkunastu tysięcy zł. O zakończeniu kupna lokalu można mówić dopiero po podpisaniu umowy przenoszącej własność z deweloperem na nabywcę. Kupujący staje się prawnym właścicielem nieruchomości. Pamiętać należy o tym, aby umowa została sporządzona w formie aktu notarialnego. Konieczny jest skierowanie stosownego wniosku do sądu wieczystoksięgowego.

Co warto wiedzieć o przeniesieniu własności mieszkania od dewelopera?

Najczęściej po odbiorze technicznym następuje wręczenie nabywcy kluczy do zakupionej nieruchomości. Może mieć to także miejsce po podpisaniu umowy przenoszącej własność. Warto od razu zaznaczyć, że odmówienie podpisania umowy może wiązać się z nałożeniem kary umownej. Inwestor również ma prawo do odstąpienia od umowy zarówno deweloperskiej, jak i przenoszącej własność, jeśli deweloper odmówi wyeliminowanie usterek wykrytych przy odbiorze mieszkania. Interesy nabywcy są chronione ustawą deweloperską, więc warto znać swoje prawa. Co jednak w przypadku dewelopera, który odmawia przeniesienie własności lub niewywiązania się z terminu widniejącego w zawartej z nim umowie? Należy wyznaczyć mu ostateczny termin, do 120 dni, a jeśli po upłynięciu tego czasu nadal nie uzyska się pożądanego efektu, można odstąpić od umowy deweloperskiej i otrzymać pełen zwrot poniesionych kosztów. Inną opcją będzie domaganie się na drodze sądowej podpisania umowy przeniesienia własności przez firmę deweloperską.

Archiwum: wrzesień 2022