Porady

Co to jest najem okazjonalny – kiedy jest potrzebna i jak wygląda umowa?

Alternatywą dla klasycznego najmu nieruchomości jest najem okazjonalny – rozwiązanie, które lepiej chroni właścicieli mieszkań przed nieuczciwymi lokatorami. Jak wygląda umowa najmu okazjonalnego i w jakich sytuacjach warto ją podpisać?

Czym jest najem okazjonalny?

Zarówno klasyczny, jak i okazjonalny najem nieruchomości polega na odpłatnym udostępnieniu lokalu najemcom na określony czas i na ustalonych zasadach. Różnice dotyczą głównie sytuacji, gdy ma się do czynienia z najemcami nieuczciwymi – niszczącymi mienie, zalegającymi z opłatami lub odmawiającymi wyprowadzenia się po wygaśnięciu umowy. 

Umowa najmu okazjonalnego zabezpiecza interesy obu stron, ale o wiele lepiej chroni interesy właściciela mieszkania w sytuacji, gdy najemca nie wywiązuje się z warunków umowy (na przykład zalega z czynszem). 

Wielu posiadaczy nieruchomości na wynajem ma za sobą lub obawia się przykrych doświadczeń z nieuczciwymi najemcami. W przypadku klasycznej umowy najmu, ewentualna eksmisja najemcy jest bardzo trudna i czasochłonna. Umowa najmu okazjonalnego pozwala na przeprowadzenie tej procedury (tylko w uzasadnionych okolicznościach) szybko i sprawnie. 

Co zawiera umowa najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego jest zbliżona do klasycznej umowy najmu, ale warto sporządzić ją jako możliwie jak najbardziej szczegółową (dbając o dokładny opis wynajmowanego lokalu, jak i o precyzyjny zapis warunków finansowych i warunków wypowiedzenia umowy najemcy). Samą umowę można sporządzić i podpisać we własnym zakresie – nie musi to być dokument notarialny, ale do umowy najmu okazjonalnego trzeba dołączyć dwa oświadczenia, które wymagają podpisu w obecności notariusza.

Każda umowa najmu okazjonalnego powinna zawierać poniższe elementy:

  • Tytuł, datę i miejsce zawarcia umowy.
  • Dokładne dane osobowe obu stron umowy.
  • Określenie przedmiotu najmu wraz ze szczegółowym opisem stanu lokalu i jego wyposażenia (na przykład informacja o tym, że umowa dotyczy mieszkania na wynajem w Szczecinie wraz z dokładnym adresem, metrażem, opisem stanu nieruchomości, jak i z informacją o poszczególnych elementach wyposażenia).
  • Czas trwania umowy – maksymalnie może wynosić 10 lat.
  • Warunki wypowiedzenia umowy.
  • Warunki finansowe: wysokość czynszu, termin i sposób płatności, odsetki za nieterminowe wpłaty, kaucja.
  • Oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji komorniczej i o dobrowolnym opuszczeniu lokalu we wskazanym terminie.
  • Oświadczenie właściciela lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu.

Oba powyższe oświadczenia muszą zostać sporządzone w obecności notariusza. 

Czy warto podpisać umowę najmu okazjonalnego?

Podpisanie umowy najmu okazjonalnego to najlepszy sposób na zabezpieczenie interesów właściciela lokalu przed ewentualną nieuczciwością najemcy. Umowa tego typu chroni jednak obie strony – dokładnie tak samo, jak klasyczna, ale zapewnia właścicielowi dodatkowe możliwości w sytuacji, gdyby najemca okazał się nieuczciwy. Z tego względu żadna ze stron nie powinna obawiać się podpisania tego rodzaju umowy. 

Artykuł promocyjny

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: