Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska podała dane, z których wynika, że we wrześniu 2021 r. osób zatrudnionych było o 55 tys. więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 212, 2 tys. więcej w porównaniu z lutym 2020 r. Składki ZUS z kolei płaci niemal 15,7 mln osób.

Prezes ZUS: więcej osób prowadzących działalność gospodarczą, mniejsza liczba bezrobotnych

Zaobserwowano wzrost liczby osób zatrudnionych z tytułu umowy agencyjnej i umowy zlecenia o 130,1 tys. (wzrost o 16,1 tys. w porównaniu z sierpniem br.). O 96,4 tys. osób wzrosła także liczba osób prowadzących działalność gospodarczą (więcej o 1,4 tys. w porównaniu z sierpniem br.). Z drugiej strony mamy do czynienia ze spadkiem liczby osób bezrobotnych z prawem do zasiłku o 50,3 tys. (spadek o 11,3 tys. w porównaniu z sierpniem br.).

Prezes ZUS: wzrasta liczba ubezpieczonych cudzoziemców

Warto podkreślić również liczbę ubezpieczonych cudzoziemców, która we wrześniu br. wyniosła 846,4 tys. i wzrosła w stosunku do lutego ub. r. o 176,2 tys., a w stosunku do sierpnia br. – o 13,4 tys. Największy wzrost zestawiając dane z sierpniem br. odnotowano wobec obywateli – Ukrainy (o 7,6 tys.), Białorusi (o 2,3 tys.) i Gruzji (o 1 tys.). Powyższe dane zadowalają prof. Uścińską, która powiedziała:

„Stopniowe znoszenie obostrzeń epidemicznych w ubiegłych kwartałach pozytywnie wpłynęło na wskaźniki aktywności gospodarczej w wielu branżach. My widzimy to po liczbie płatników w ubezpieczeniu emerytalnym, która na koniec września br. wyniosła 2,6 mln, a w ubezpieczeniu zdrowotnym – prawie 2,9 mln. Cieszy również liczba osób ubezpieczonych, których również przybyło i jest ich w tej chwili 15,7 mln. Z miesiąca na miesiąc rośnie także liczba cudzoziemców w ZUS i wynosi obecnie 846 tys.” – powiedziała prezes ZUS, która jednak studzi nieco entuzjazm:

„Czwarta fala zakażeń przybiera na sile i ma wpływ na niektóre gałęzie gospodarki. Będziemy się temu bacznie przyglądać” – zakończyła szefowa ZUS.

Archiwum: październik 2021
Prezes ZUS