Główny Urząd Statystyczny podał, że stopa bezrobocia na koniec września br. wyniosła 5,6%, co stanowi spadek o 0,2% uwzględniając dane z sierpnia br. We wrześniu 2020 r. natomiast bezrobocie było na poziomie 6,1%. Łącznie w ubiegłym miesiącu odnotowano 114,1 tys. nowych bezrobotnych. W analogicznym okresie 2020 r. było to 131,4 tys. osób.

GUS: stopa bezrobocia najniższa w wielkopolskim, najwyższa w warmińsko-mazurskim

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 934,7 tys. wobec 960,8 tys. osób w sierpniu. To także wynik niższy niż przed rokiem – o 89,1 tys., czyli o 8,7%. Najniższe bezrobocie zanotowano w województwie wielkopolskim (3,3%), najwyższe zaś w warmińsko mazurskim (8,7%). W porównaniu z sierpniem br. stopa bezrobocia spadła najbardziej w województwach lubuskim i świętokrzyskim (0,3%), natomiast w skali roku w województwie warmińsko-mazurskim (1,2%). Wśród osób bezrobotnych, większość stanowią kobiet (54,3%) co stanowi wzrost o 0,3% niż miało do miejsce rok wcześniej. W całym trzecim kwartale 2021 r. w urzędach pracy zarejestrowano 306,5 tys. nowych bezrobotnych.

GUS: spadek stopy bezrobocia „nie można przypisać jedynie czynnikom sezonowym”

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wzrosła o 15,0% rok do roku, przy zatrudnieniu wyższym o 0,4 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 8,8%.

Dane przedstawione przez GUS skomentowali ekonomiści. Eksperci PKO BP zwracają uwagę, że poziom bezrobocia jest zaledwie 0,5% wyższy niż przed pandemią:

Ekonomiści z Banku Pekao podkreślili z kolei, że liczba bezrobotnych spadła aż o 26 tys. osób miesiąc do miesiąca, co według specjalistów nie jest spowodowane wyłącznie czynnikom sezonowym:

Źródło: PAP/TVN24.pl

Archiwum: październik 2021
GUS. Stopa bezrobocia