GUS: przeciętne wynagrodzenie w Polsce w 2020 r. wzrosło i przekroczyło 5 tys. zł brutto

GUS.