Pokolenie Z powoli zajmuje miejsce popularnych dotychczas Millenialsów. Dowiedz się, co oznacza pojęcie generacji Z, kogo określa się tym mianem, jak pokolenia Zet radzi sobie na rynku pracy i w jaki sposób przebiega jego edukacja!

Pokolenie Zet zaczyna wchodzić na rynek pracy. Ludzie ci znacznie różnią się od swoich poprzedników. Odmiennie postrzegają rzeczywistość i mają inne wartości. Nie boją się o przyszłość, są pełni energii i czerpią maksymalnie dużo z teraźniejszości. Smartfon oraz najnowszy model sneakersów to nierozerwalne elementy ich outfitu. Przeczytaj tekst i naucz się rozumieć Zetki, dla których życie toczy się jednocześnie na dwóch współistniejących płaszczyznach – online oraz offline!

Pokolenie Z – co to jest?

Pokolenie Z to młodzi ludzie, którzy obecnie zakończyli edukację i powoli wkraczają na rynek pracy. Praktycznie od samego urodzenia dorastali pośród nowoczesnej technologii. Od najmłodszych lat mieli łatwy dostęp do informacji oraz rozrywki w postaci Internetu i telewizji.

Generacja Z, w odróżnieniu do wcześniejszych pokoleń X, Y i baby boomers, nie zna świata bez telefonów oraz komputerów, a dostęp do Internetu jest dla nich codziennością. Młodzi ludzie z powodzeniem radzą sobie z obsługą najnowszych technologii. Funkcjonują jednocześnie w świecie wirtualnym i rzeczywistym, przez co często zaniedbują kształcenie z zakresu komunikacji werbalnej. Pokolenie Zet miewa problemy z nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych w świecie rzeczywistym.

pokolenie z – kobieta z telefonem

Pokolenie Z nazywane jest również: 

 • generacją Z;
 • pokoleniem Zet;
 • pokoleniem Facebooka;
 • cyfrowymi tubylcami;
 • pokoleniem pilota;
 • generacją XD;
 • pokoleniem Internetu.

Pokolenie Z – charakterystyka

Pokolenie Z to pierwsze pokolenie, które uważane jest za globalną. Dzieje się tak z uwagi na wychowanie się w świecie zaawansowanych technologii, Internetu oraz social media. Generacja Z przyzwyczajona jest do zdobywania wiedzy za wykorzystaniem najnowocześniejszej techniki. To ludzie, którzy dostosowali się do szybkiego postępu oraz mnogości reklam.

Łatwość podróżowania

Pokolenie Z żyje w czasach globalizacji. Ma łatwy dostęp do środków transportu, jest wysoce mobilne i elastyczne pod względem miejsca pobytu i pracy. Ma możliwość poznawania nowych kultur oraz usług i produktów z całego świata. Dodatkowo, przemieszcza się szybko, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Ma cały świat w zasięgu ręki. 

Styl życia

Młodzi ludzie mają stały dostęp do Internetu. Aktywnie udzielają się w mediach społecznościowych i tam też szukają wzorów do naśladowania. Są na bieżąco z najnowszymi trendami i modą. Wolny czas często spędzają na graniu i zakupach online.

Generacja Z kładzie duży nacisk na uprawianie sportu i odpowiednio zbilansowaną dietę. Dba o swój wygląd oraz kondycję. Rezygnuje z szybkiego jedzenia na rzecz zdrowej i ekologicznej żywności.

pokolenie z – dziewczyna z tabletem

Działanie pod presją i organizacja czasu

Pokolenie Zet od najmłodszych lat uczęszcza na zajęcia pozaszkolne. Następnie, często zmuszone jest do łączenia studiowania z pracą. Z tego względu ludzie ci są przyzwyczajeni do działania pod presją czasu i jego odpowiedniego organizowania. Dodatkowo, od młodości szkolą się w byciu odpornymi na stres.

Kompetencje społeczne

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w komunikacji oraz rozrywce daje możliwość utrzymywania relacji międzyludzkich w trybie online. Oszczędza to czas, ale jednocześnie upośledza umiejętność zawierania znajomości poza siecią.

Autorytety

Z uwagi na fakt nieograniczonego dostępu do technologii, jaki posiada pokolenie Z, charakterystyka czerpanych wzorców różni się od dotąd znanej. Przedstawiciele generacji Z poznają styl życia nie tylko osób starszych, ale i swoich rówieśników. Osoby te odczuwają silną potrzebę przynależności do grup społecznych oraz bycia akceptowanym. Z tego też względu łatwo dostrzec wśród nich zbliżone cechy ubioru i stylu życia.

Pokolenie Z – od kiedy urodzeni?

Istnieje bardzo ważny aspekt, który pomaga scharakteryzować pokolenie Z – od kiedy rodziły się osoby, które do niego przynależą? Za datę przełomową przyjmuje się okresy spomiędzy lat 1990-1995. Datą końcową jest rok 2012. Generacja Z mieści się więc obecnie w przedziale wiekowym pomiędzy 9 a 31 lat.

Pierwsi przedstawiciele Generacji Z wchodzą obecnie na rynek pracy. Post-millenialsi wzbudzają spore zainteresowanie pracodawców, ponieważ znacznie różnią się od swoich poprzedników. Świetnie radzą sobie z nowymi technologiami i są odporni na presję czasu.

Generacja Z na rynku pracy

Pokolenie Z wychowywało się w obecności technologii. Jego przedstawiciele w sposób naturalny nabyli kompetencje i umiejętności, których dotychczasowi pracownicy musieli się uczyć w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Wiedza oraz dążenie do innowacyjności to cechy są mocno cenione przez pracodawców.

pokolenie z – wytatuowany chłopak przed laptopem

Pokolenie Zet jest jednocześnie:

 • odporne na stres;
 • potrafi działać pod presją czasu;
 • dobrze zorganizowane;
 • łatwo odnajduje się w nowych miejscach;
 • szybko przyswaja wiedzę;
 • dobrze radzi sobie z nowymi technologiami.

Z drugiej strony, jest to pokolenie silnie zaangażowane społecznie, które nie tylko wiele wnosi do miejsca pracy, ale równie wiele oczekuje. Ich podejście do pracy cechuje pragmatyzm, dążą do samorozwoju i stabilizacji, ale nie mają w zwyczaju poświęcać swojego życia prywatnego na rzecz pracodawcy. Ludzie z tego pokolenia nie obawiają się także zmian na ścieżce zawodowej.

Pokolenie Zet a edukacja

Generacja Z uczęszczała początkowo do sześcioletniej szkoły podstawowej. Następnie uczyła się w trzyletnim gimnazjum i miała prawo wyboru szkoły średniej. Osoby, które zdecydowały się na kontynuowanie nauki w szkole wyższej, miały możliwość wyboru kierunku kształcenia oraz jego trybu.

Generacja Z od najmłodszych lat uczyła się języków obcych, a nauka ta była kontynuowana do ostatnich lat edukacji. Duży nacisk położono również na zmniejszenie liczby przedmiotów obowiązkowych, aby móc je zastąpić fakultatywnymi, odpowiadającymi zainteresowaniom uczniów.

Pokolenie Zet – podsumowanie

Pokolenie Zet to osoby urodzone w latach 1990 (1995) – 2012. Dorastały w towarzystwie najnowszych technologii, a informacje nauczyły się czerpać z Internetu. Generacja Z sprawnie funkcjonuje jednocześnie w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym. Jest świadoma zachodzących zmian. Jej przedstawiciele są ambitni, pewni siebie, głodni rozwoju oraz wiedzy.

Archiwum: grudzień 2021
pokolenie z