Podatek regresywny a progresywny. Zasady polskiego systemu podatkowego

Podatek regresywny zakłada, że wraz ze zwiększeniem dochodu zmniejszy się procent odprowadzanego od niego podatku.